Körkép az e-közigazgatásról Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2005/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

Körkép az e-közigazgatásról Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2005/2

VII. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Dr. Csíkos Zoltán hivatalvezetőA Magyar Információs Társadalom Stratégia egyik legfontosabb célkitűzése a „szolgáltató állam”, az ügyfélközpontú közigazgatás megvalósítása. A közigazgatási főirány kiemelt programja az e-Kormányzat 2005, melybe kiemelt ágazati programként illeszkedik az e-közigazgatás. E területen sok feladat vár még valamennyi közigazgatási szervre, azonban meg kell jegyezni, hogy az utóbbi néhány évben már számos jó eredmény született a cél megvalósítása érdekében.

Megyénkben áttekintettük az e-közigazgatás kialakításának jelenlegi helyzetét, és megállapítottuk, hogy az eddigi kezdeményezések hozzájárultak az e-Kormányzat program megvalósulásához.
A területi államigazgatási szerveknél az elmúlt években komoly ágazati információs rendszerek jöttek létre, ezen túlmenően a széles ügyfélkörrel rendelkező szervek már nyitottak az ügyfelek irányába is.
A közérdekű adatok nyilvánossága és az ügyfélközpontú ügyintézés megteremtése érdekében, ha megyei szinten nem is mindenki, de a központi szervek rendelkeznek honlappal, ahonnan az ügyfelek az ügyintézéshez szükséges információkat, nyomtatványokat, űrlapokat tölthetnek le.
Megyénkben egy kivételével minden dekoncentrált szerv rendelkezik hivatalos e-mail címmel (több esetben a belső szervezeti egységek, illetve személyenként az ügyintézők is).
A Földhivatal TAKARNET programja segítségével az állampolgárok az ország bármely földhivatalánál kérhetnek hiteles és nem hitelesített tulajdoni lapot, valamint a regisztrált felhasználók Interneten keresztül juthatnak nem hitelesített tulajdoni laphoz.
A Statisztikai Hivatal az adatszolgáltatók mind szélesebb körére kiterjeszti a kérdőívek kitöltésének és továbbításának elektronikus módszerét. Részt vesznek az úgynevezett „egy ablakos” ügyfélfogadási rendszer kialakításában, mely a Statisztikai számjel kiadásánál jelent könnyítést az állampolgárok részére és nagyban mérsékli személyes ügyfélforgalmukat.
A Munkaügyi Központ területi szervezete rendelkezik önálló honlappal, melyen a munkáltatók PIN kód birtokában állásajánlataikat önállóan tehetik fel a honlapra, illetve a munkavállalók szintén PIN kód birtokában önállóan publikálhatják álláskeresési szándékukat. A 2004. május 1-jétől indult Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázisba (EMMA) a munkáltatók és munkavállalók személyes megjelenéssel irodáikban, illetve PIN kód birtokában Interneten keresztül önállóan intézhetik az ezzel kapcsolatos bejelentéseiket és lekérdezéseiket.
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Területi Igazgatósága egyik legfontosabb alaptevékenysége a közalkalmazottak és köztisztviselők bérének és családtámogatási ellátásának számfejtése. E feladatot a 2000-ben bevezetésre került Központosított Illetményszámfejtő Rendszerrel (KIR) végzi. Bevezetésével minden Igazgatóságon országosan egységesen történik a számfejtés. A hozzájuk forduló ügyfelek e rendszer segítségével gyors, teljes körű tájékoztatást kaphatnak bérszámfejtési adataikról. Az e-közigazgatás alapvető fontosságú kérdése az információáramlás sebessége, gyorsasága. Az e-közigazgatás megvalósításán nagyot lendített az Igazgatóság csatlakozása az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatra (EKG). Az EKG lehetővé teszi a Kincstár központ és az Igazgatóságok közötti gyors információáramlást, az eddig különálló információs rendszerek összekapcsolását. Az Igazgatóság több éve működteti a Közinfo elnevezésű Információs rendszert, melyhez az önkormányzatok csatlakozhatnak.
Az APEH már évek óta lehetővé teszi, hogy az ügyfél a honlapról letölthető elektronikus adóbevallási nyomtatványt töltsön ki, 2005-ben újdonságként a vállalkozók elektronikusan nyújtják be adóbevallásaikat.
Az OEP honlapjáról az ügyfelek már több – az ügyintézéshez szükséges – nyomtatványt letölthetnek. A központi weboldalon működik továbbá a TAJ autorizációs rendszer, amely által egy adott TAJ szám érvényességéről lehet információt kapni.
A Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak által kezelt biztosítotti adatállomány – országos szinten – egyeztetésre kerül a Munkaügyi Központok által kezelt EMMA nyilvántartással. Mindezzel összefüggésben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jár el.
A szolgáltató típusú közigazgatás kialakításának egyik legaktuálisabb eleme a magyarország.hu internetes portálon keresztül az állampolgárok részére okmányirodai szolgáltatásokhoz történő elektronikus hozzáférést biztosító Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer. Az XR rendszerhez csatlakozott okmányirodák száma közel 260, 7 Jász-Nagykun-Szolnok megyei okmányiroda már 2003-ban, a fennmaradó 7 okmányiroda pedig egy ütemterv szerint 2004-ben, illetve 2 2005. januárjában csatlakozott a rendszerhez.
Megyénk önkormányzatai is nyitottak az e-közigazgatás irányába. Tudomásunk van több integrált e-önkormányzati rendszer kialakításáról, melynek egy része pályázati forrásból készül. Ebben élenjáró önkormányzataink Jászberény, Szolnok, Törökszentmiklós, Martfű, Kunszentmárton.
Másik fontos megemlítendő projekt az ügyfélszolgálat korszerűsítése jegyében a Jászberényben bevezetett I-SMS mobiltelefonos közigazgatási szolgáltatás, melyen keresztül az ügyfelek 2004. február 1-jétől ügyeik intézését segítő információkat kaphatnak, amennyiben regisztráltatják magukat egy kódszó adott telefonszámra SMS-ben történő elküldésével
A körképhez hozzátartozik, hogy az önkormányzatok többsége csak keskeny sávszélességű Internet kapcsolattal rendelkezik. Megnyugtató megoldás a Közháló kiépítésétől várható, melyhez a csatlakozás lehetősége nyitott lesz a különböző közigazgatási szervek számára.
A közeljövőbe tekintve az ügyiratkezelés területén nagy előrelépés várható a 2205/2003. (IX.4.) Kormányhatározat alapján, mely a közigazgatási szervek egységes iratkezelési szabályozásának koncepciójáról szól. Ennek célja a szolgáltató közigazgatás elvének megfelelően az elektronikus ügyintézés lehetőségének megalapozása, elsősorban a hatósági ügyek intézése szakszerűségének és gyorsaságának növelése, a maradandó információk megőrzésének biztosítása. A KET és a KEIR bevezetése komoly informatikai feladatokat jelent 2005-ben, ezek könnyebb megoldásához pedig nélkülözhetetlen egy komoly, szakmai segítséget nyújtó informatikai koordináció mind a megyei államigazgatási szervek, mind az önkormányzatok irányában.
A további fejlesztések mellett fontos feladatunk, hogy az eddig felépített információs rendszerek nyújtotta szolgáltatással meg kell ismertetni az őket igénybe vevő ügyfelek minél szélesebb körét. Népszerűsíteni kell az eddig elért eredményeket, hogy a polgárok ismerjék meg és használják az internetes közigazgatási információ-szerzési lehetőségeket, melyhez az ügyfelek az otthoni számítógépeiken kívül már a megye 15 teleházában és 70 e-Magyarország pontján is hozzájuthatnak.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu