Mezőtúr közmű-nyilvántartási rendszere 2005/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / E-közigazgatás

Mezőtúr közmű-nyilvántartási rendszere 2005/2

VII. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Szűcs Károly műszaki osztályvezető - MezőtúrMagyarországon 1979 évig nem volt szabályozva a közművezetékek térbeli helyzetének rögzítése, illetve egységes nyilvántartása. Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 3/1979. ÉVM. számú utasításával elkezdődött az egységes közműnyilvántartás létrehozása az országban.

A közműnyilvántartás felépítése:
Közműalaptérkép
A közműalaptérkép a földmérési alaptérkép felhasználásával készül, a közterületi tartalom  terepi kiegészítésével.
A földmérési alaptérképi tartalmon túl az alábbiak kerülnek ábrázolásra:
 közterületi járda, út és egyéb burkolatok,
 árkok, kapubejárók, fasorok,
 parkok, díszkertek, köztéri szobrok,
 közművezetékek  terepszint feletti tartozékai,
 egyéb tervezés és városüzemeltetés szempontjából fontos építmények.
A közműalaptérkép elkészítése az építésügyi hatóság feladata.
Szakági részletes helyszínrajzok
A közmű üzemeltetők feladata a szakági részletes helyszínrajzok elkészítése közmű szakterületenként, amelyek
 az erősáram (energiaátvitel),
 a távközlés (távjelzés),
 a vízellátás,
 a szennyvíz és csapadékvíz elvezetés(csatorna),
 a gázellátás,
 a távhő ellátás,
 a közösségi vevőantenna rendszer ( kábel tv)
fogalomkörébe (szakágába) tartozó föld alatti, földfelszíni, illetőleg föld feletti vezetékek tartozékaival együtt.
Jelentős feladatot képez az elmúlt időszakban lefektetett, elfedett föld alatti vezetékek nyomvonalának meghatározása, terepi bemérése.
A fémes vezetékek különböző módszerekkel ugyan kutathatók, de például az azbesztcement anyagú vízvezeték nyomvonalát nagyon nehéz megbízhatóan beazonosítani.
Ezeknél minden régi dokumentumot elő kell keresni, amely a vezeték helyzetére utal.
A vonatkozó utasítás előírja, hogy új közművezetékek építése során az új és a munkaárokban feltárásra került valamennyi közművezeték térbeli helyzetét rögzíteni kell, és a bemérési adatokat át kell adni a központi közműnyilvántartónak. Ezen adatok felhasználása lehetőséget biztosít a bizonytalan nyomvonalú szakági helyszínrajzok és közműtérkép folyamatos pontosítására.
A szakági helyszínrajzok a közműalaptérkép fólia másolatán készülnek.
A szakági részletes helyszínrajzok a vezetékek nyomvonalán túl tartalmazzák az üzemeltetéshez szükséges egyéb adatokat:
  a vezeték nyomvonalának helyszíni kitűzéséhez szükséges adatok, az úgynevezett pallér méretek,
  magassági adatok
  a vezetékek anyaga, mérete, kapacitása, építés éve,
  szerelvények, tartozékok, stb.
Egyesített közműtérkép
Az elkészült szakági helyszínrajzok összedolgozásával készül az egyesített közműtérkép.
Ez az áttekinthetőség érdekében nem tartalmazza a szakági részletes adatokat, csak a vezetékek nyomvonalát és szerelvényeit.
Elkészítése ( elkészíttetése ) és „ naprakész” folyamatos továbbvezetése az önkormányzatok feladata.
Tudomásunk szerint Jász – Nagykun Szolnok megyében kilenc város rendelkezik különböző szinten létrehozott egyesített közműtérképpel és végzi annak folyamatos tovább vezetését (Jászberény, Karcag, Kunszentmárton, Kisújszállás, Mezőtúr, Szolnok, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Túrkeve). Mezőtúron az egyesített közműtérkép a 2004-ig megépített közművek és térburkolatok 100 %-át tartalmazza és folyamatos továbbvezetéséről szerződéssel rendelkezünk a GEODÉZIA RT Szolnoki osztályával.
A számítástechnika gyors fejlődésének következtében a kilencvenes évek elején elkezdődött a közműnyilvántartás digitális átalakítása, egyre több szakági üzemeltető, illetve önkormányzat készítteti el számítógépes nyilvántartását.
Ennek alapját az analóg közműalaptérkép digitális átalakítása képezi.
Azokon a településeken, ahol nincs közműalaptérkép ott erre a célra a földmérési alaptérkép is felhasználható.
Az ország belterületeiről nemzeti kataszteri program keretében várhatóan 2007 év végéig elkészül a meglévő papíralapú analóg térképek digitalizálásával a digitális földmérési alaptérkép, amelynek pontosságát az eredeti felméréskor alkalmazott technológia határozza meg.
Azokon a településeken, ahol még nem kezdődött el a közműnyilvántartás létrehozása, célszerű a közterületi többlet tartalom terepi felmérésével egy időben a közterületi földrészletek határvonalait földi újfelméréssel pontosítani.
A digitális közműtérkép a közműnyilvántartási, közműtervezési, városépítést segítő feladatain túl alapját képezheti egy komplex településirányítási rendszernek.
Mezőtúr városban a szűkös anyagi fedezet mellett az elmúlt években kezdtük a közműtérkép digitális átalakítását, amely folyamatosan történik.
Az azóta végzett nagyobb volumenű közműfejlesztések bemérése már a terepen úgy történik, hogy az egyszerűen beszerkeszthető a meglévő rendszerbe.
Egyéb felhasználási lehetőségek
A meglévő közműnyilvántartás elősegíti a gyors hibaelhárítást, közműfejlesztéssel kapcsolatos tervezést, valamint a közművagyon nyilvántartási feladatait.
Alkalmas minden helyhez, térképhez köthető információ gyűjtésére, rendszerezésére, tárolására és felhasználására.
A létrehozott digitális alaptérkép felhasználásával elkészült városunk
 útburkolat térképe
 a közúti jelzőtáblák térképe
 önkormányzati ingatlanok nyilvántartása forgalom képesség szerint csoportosítva.
A térinformatika rohamos előretörésével a településigazgatásban is meg kellene teremteni a feltételeit a térképalapú településirányítási rendszernek, melynek alapja a digitális térkép és közműnyilvántartás.
Kiemelt célunk az önkormányzati ügyintézés hatékonyságának növelése, ezzel a lakosságelégedettségének javítása, melyek eléréséhez egy átfogó, hatékony önkormányzati térinformatikai rendszer bevezetése elengedhetetlenül szükséges.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu