Közösségi modell 2004/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási reform

Közösségi modell 2004/3

VI. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Tevanné dr. Südi AnnamáriaBudaörs fejlődésének olyan szakaszába jutott, amikor az infrastruktúra fejlettsége és a helyi gazdaság adott szintje kedvező lehetőséget teremt a helyi társadalom kohéziója, az ún. társadalmi tőke, a közbizalom erősítéséhez, annak érdekében, hogy az életminőség, az esélyegyenlőség helyi feltételei tovább javuljanak. Budaörs és térsége fejlődésében az elkövetkező időszakában a jó közigazgatásnak és az azzal együttműködő, fejlett civil társadalomnak van meghatározó szerepe.
Egy átfogó egyén-, család- és közösségközpontú helyi közigazgatás-fejlesztési program aktualitása nem csupán a helyi gazdaság fejlődésének igényéből és lehetőségeiből, hanem átfogóbb szükségszerűségekből – a település gazdasági versenyképessége, EU csatlakozás – is fakad. A helyi társadalom, közigazgatás csak úgy képes ennek a kihívásnak megfelelni, ha fejlesztésének középpontjába, nyíltan és felelősen felvállalva az egyes embert, kisebb és nagyobb közösségeket helyezi, működését ebből a szempontból gondolja újra és fejleszti.
A “ Közösségi Önkormányzás projekt”
Az átfogó városi és kistérségi közigazgatási modellfejlesztés koncepcióját (továbbiakban: Koncepció) a Képviselő-testület 2003. szeptember 2-ai ülésén elfogadta. A Koncepciót Gáspár Mátyás dolgozta ki.
A koncepció szerint a modellfejlesztés partnerek széles körének helyi és országos összefogásán alapszik. A program – szándékaink szerint – messze túlmutat Budaörs város és kistérsége igényein, szükségletein. Az eredménnyel a magyar közigazgatás- és társadalom-szervezést kívánja új lehetőségekkel, megoldásokkal, tapasztalatokkal gazdagítani.
A jó önkormányzás lényege
Érvényesül a közfelelősség, a hétköznapok demokráciája, a település megfelelő életminőséget, esélyegyenlőséget, jó közszolgáltatásokat, ügyintézést biztosít, és kreatív módon használja ki adottságait. A koncepció a közösségi önkormányzás modelljét és célrendszerét átfogó módon úgy határozza meg, mint a közösségi részvétel, a szolgáltató közigazgatás, a vonzó város, kistérségi központ, EU színvonal, elektronikus önkormányzat, az intelligens település, a lehetőségek kreatív kihasználásának megvalósulása egy országosan példaértékű modellben.
A közösségi önkormányzás szervezeti és működési rendszere új közösségi szervezeteket tartalmaz, amelyek egyrészt a program társadalmi kontrollját, másrészt a modell működését biztosítják.
Az elfogadott Koncepció két önkormányzati ciklusra tervezett átalakulási folyamat stratégiai feladatait foglalja össze. 2003 – az előkészítés, tervezés, a megvalósítás feltételrendszerének megteremtésének éve. 2004 – a változás alapintézményeinek kidolgozása, alapfeltételeinek megteremtése. 2005 – az alapvető működési folyamatok beindítása, 2006 – az új működési rendszerek intézményesítése, az első “teljes üzemű” év az új modell szerint.
A modellkoncepció megvalósítása egyedileg jóváhagyott projektek formájában történik annak függvényében, ahogy a megfelelő források biztosíthatók. A Koncepcióban részletesen kidolgozott megvalósítási projektek és céljaik lényege a következő:

I. Közösségi részvétel és hálózat projekt – a helyi társadalom aktív részvétele és kontrollja
II. Esélyegyenlőség projekt – a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bekapcsolódásának biztosítása
III. Kistérségi közigazgatási és partnerségi projekt – a kistérségi feladatokra való felkészülés az érintettekkel együttműködve
IV. Közigazgatási közönségszolgálat projekt – ügyfélközpontú önkormányzati, közigazgatási kiszolgálás
V. Működési hatékonyság és gazdaságosság projekt – korszerű, minőségi, fenntartható közszolgáltatások
VI. Informatikai korszerűség és kiszolgálás projekt – a korszerű e-önkormányzati megoldások ügyfélközpontú rendszerbe állítása
VII. Hivatali fejlődés és alkalmasság projekt – a hivatali kultúra átalakítása a szolgáltató közigazgatás követelményei szerint
VIII. Új hivatal projekt – az új szellem és követelmények érvényesítése a hivatali épület kialakítása során
IX. EU konformitás és partnerség projekt – az önkormányzat működésének felzárkóztatása az EU követelményekhez és a legfejlettebb menedzsment gyakorlathoz
X. Hasznosítás és finanszírozhatóság projekt – a program eredményeinek közkinccsé tétele és forrásainak biztosítása
A modellfejlesztési program ütemezésében az első három év – az alapvető szervezeti és működési elemek kialakulása – a meghatározó. A fenti projektekben megfogalmazott feladatok erre az időszakra vonatkoznak.
Budaörsi Telekuckó
Az első konkrét lépés az áprilisban megnyílt Budaörsi Telekuckó létrehozása, amely hármas szerepet tölt be a fenti célok megvalósításában:
1. Közvetlenül segít az embereknek bármilyen – nem csak önkormányzati – ügy elintézésében a legkorszerűbb informatikai és hálózati eszközök felhasználásával, információval, tanácsadással, közvetítéssel, s más módokon, készteti a hivatalokat az ügyfelek jobb kiszolgálására, s egyben segíti is ilyen törekvéseiket.
2. Közösségi műhelyként kiszolgálja, segíti a civil szervezeteket, hogy mind hatékonyabban tudjanak részt venni a közügyekben, ehhez megfelelő módon tudják bővíteni forrásaikat (projektek és pályázatok) és fejleszteni képességeiket (pl. képzések elérése).

3. Digitális esélyegyenlőség szervezőjeként – helyi szervezetekkel partnerségben –kiépít egy olyan városi-kistérségi közösségi hozzáférési hálózatot és szolgáltatási rendszert, amely azoknak is biztosítja az új eszközök használat és szolgáltatások igénybevételét, akik különféle hátrányok miatt ettől el vannak zárva.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu