„Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015” 2011/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közbiztonság

„Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015” 2011/2

XIII. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Halmosi Zsolt dr.
r. dandártábornokAz Európai Unió közlekedésbiztonsági célkitűzéseit tartalmazó „Fehér Könyv” azt a célt fogalmazta meg, hogy a 2001. év adataihoz viszonyítva a 2010. évre 50%-kal csökkenjen a közúti közlekedési balesetben elhunyt személyek száma. Erre figyelemmel hazánk is kidolgozott egy ún. „Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015” című programot, mely a Fehér Könyvnél némileg enyhébb célkitűzéseket tartalmaz. Nevezetesen a 2010. évre a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek és a halálos áldozatok száma tekintetében a bázisévhez (2001) viszonyítva a 2010. évre 30%-os, míg a 2015. évre 50%-os csökkenést kell elérni. A rendőrség baleset-megelőzési kampányok szervezésén túl, a kitűzött cél megvalósítása érdekében a különböző jogi megoldások („zéró tolerancia”, objektív felelősség) bevezetésének segítségével is a közlekedési szabályok betartására kívánja ösztönözni a közlekedőket.

 


Magyarországon 2008. május 1-jén lépett hatályba a gépjármű üzembentartójával (használójával) szemben alkalmazott, objektív felelősségen alapuló szankciórendszer. Ezt megelőzően a hatóságnak nem volt lehetősége arra, hogy közlekedési szabályszegések elkövetése esetén – amennyiben a szabályszegés elkövetőjének kiléte kétséget kizáróan nem volt megállapítható – felelősségre vonásra kerüljön sor. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) taxatíve felsorolja azokat a rendelkezéseket, melyek megsértése közigazgatási hatósági eljárás megindítását vonja maga után.
Nevezetesen a megengedett legnagyobb sebességre, a vasúti átjárón való áthaladásra, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, a járművel történő megállásra és várakozásra, az autópálya leálló sávjának igénybevételére, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra, valamint a természet védelmére vonatkozó szabályok megszegése esetén indul közigazgatási hatósági eljárás a jármű üzembentartójával/használójával szemben.
Az elsőfokú eljárások lefolytatására vonatkozó tevékenységet 2008 májusától az ország hét régiójában végezték és az országos rendőrfőkapitány gyakorolta a másodfokú hatósági jogkört. Az egységes joggyakorlat kialakítása elengedhetetlennek bizonyult és szükségessé vált egy önálló szervezet felállítása, amely összefogja és egységesíti az alosztályok munkáját. A Közigazgatási Hatósági Szolgálat (Szolgálat) 2010. március 1-jén, 290 fővel kezdte meg működését és a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. Korm. rendelet a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét országos illetékességgel ruházta fel a bírságolással kapcsolatos elsőfokú eljárás lefolytatására. A másodfokú hatósági jogkört a budapesti rendőrfőkapitány gyakorolja. Az új szervezet felállítása nagy kihívás volt a főkapitányság számára. Ezzel a jelentős számú foglalkoztatottsággal a megyében a főkapitányság került az élre az újonnan felvett emberi erőforrás tekintetében és ezzel a munkanélküliek számát 10,4 %-ról 8 %-ra csökkentette. Az egyre növekvő ügymennyiségre való tekintettel ma már 330 kollégára bővült a létszám. A Szolgálat felállításával párhuzamosan Vas megyében egy Európában egyedülálló informatikai fejlesztés – a Traffic Point rendszer – is megvalósult. A Szolgálat az elmúlt évben több, mint 800.000 ügyben indított eljárást, melynek kb. 70 %-a a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt keletkezett. Jelentősnek mondható továbbá a megállásra, várakozásra vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása miatt indult több, mint 120.000 eljárás is. A Szolgálat különös gondot fordít arra, hogy a közigazgatási hatósági eljárásokban gyors, szakszerű és ügyfélbarát ügyintézés valósuljon meg. Ennek jegyében került felállításra a Call Center intézménye, melynek munkatársai átlagosan napi 2500 telefonhívást fogadnak és állnak az ügyfelek rendelkezésére. A technikai fejlesztéseknek köszönhetően mára egy hangbemondásos menürendszer is megvalósult, mely szintén az ügyfelek tájékoztatását hivatott szolgálni. Mindezek mellett az állampolgárok a kozigbirsag.police.hu internetes portálon keresztül is tájékozódhatnak folyamatban lévő ügyeikről és megtekinthetik a szabályszegésről készült fényképfelvételeket. Büszkeséggel tölt el, hogy a megyébe látogatott több ország magas rangú delegációja, hogy tanulmányozzák a szervezet felépítését, működését.
A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság állománya kiemelt figyelmet fordít továbbá arra is, hogy tájékoztassa az állampolgárokat a közigazgatási hatósági eljárásokat érintő jogszabályváltozásokról.
A statisztikai adatok tükrében teljes bizonyossággal állítható, hogy az objektív felelősség bevezetése pozitívan befolyásolta a közlekedési kultúrát és jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió által kitűzött közlekedésbiztonsági célokat képes legyen hazánk is megvalósítani. Elmondható, hogy a bázisévhez viszonyítva mind országosan, mind megyei vonatkozásban egyaránt csökkent a közúti közlekedési balesetben elhunyt személyek száma. A személyi sérüléses közúti balesetek száma országos szinten a 2001. évhez viszonyítva 2010. évben 12,2 %-kal,18.505-ről 16.248-ra csökkent. Jelentős visszaesés tapasztalható a balesetben meghalt személyek számának alakulásában is, mely 2001. évhez viszonyítva a tavalyi évben 40,76 %-os csökkenést mutat (1.239-ről 734 főre). Megyénk vonatkozásában a 2001. évhez viszonyítva 2010. évben valamelyest emelkedett ugyan a személyi sérüléses közúti balesetek száma 418-ról 502-re, azonban a halálos áldozatok száma tekintetében radikális csökkenés tapasztalható 44-ről 21 főre. Ezáltal Vas megye nem csupán a hazai, hanem a Fehér Könyv által a közlekedéspolitika vonatkozásában előirányzott célokat is megvalósította tekintettel arra, hogy a halálos áldozatok száma a bázisévhez (2001) viszonyítva 53%-kal csökkent.
A baleseti statisztikai adatok értékelése arra sarkallta a főkapitányságot, hogy a helyes közlekedési magatartások megtanítása és a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a 2011. évben újabb programokkal – „Kerekezz önállóan és szabályosan”, „Szuperbringa” – járuljon hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő ifjúság megfelelő közlekedési kultúrája kialakulhasson. Elvárás, hogy a rendőri munkát ebben az évben is a törvényesség, szakszerűség és hatékonyság jegyében hajtsa végre Vas Megyei Rendőr-főkapitányság állománya.
Országosan 2001 2008 2009 2010
Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek száma 18.505 19.174 17.864 16.248
Balesetben meghalt személyek száma 1.239 996 822 734


Vas megye 2001 2008 2009 2010
Személyi sérüléses közlekedési balesetek száma 418 580 503 502
Balesetben meghalt személyek száma 44 18 26 21

 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu