Összeférhetetlenség avagy karácsonyi ajándék lakosságszám csökkenéssel fűszerezve 2011/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Összeférhetetlenség avagy karácsonyi ajándék lakosságszám csökkenéssel fűszerezve 2011/1

XIII. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
AdminisztrátorA korrupciómentes közélet megteremtésének egyik eszköze a polgármesterekre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályrendszer megalkotása.
Ebben a cikkben kizárólag a polgármesteri összeférhetetlenség kérdéskörével foglalkozom – helyhiány miatt sajnos a vonatkozó jogszabályok idézésének mellőzésével –, kiemelve egyrészt, egy konkrét, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében felmerült eset kapcsán az összeférhetetlenség feloldásának a lakosságszám változásból fakadó olyan megoldását, mely nem eredményezi sem a munkaviszonyról, sem a polgármesteri tisztségről történő lemondást, másrészt ismertetve az összeférhetetlenséget érintő, 2010. december 24. napján életbe lépett változásokat.

 


A 2010 októberében megtartott helyhatósági választások során merült fel egy összeférhetetlenségi eset, mely alapján a tisztséget főállásban betöltő polgármester – aki főfoglalkozású munkavállalója volt egy gazdasági társaságnak – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 33/A. § (2) a) pontjában meghatározott összeférhetetlenségi szabály alapján tisztségét a továbbiakban nem tölthette volna be.


A konkrét esetben a helyhatósági választásra irányadó lakosságszám 3000 fő felett volt, így a polgármester főállásúként került megválasztásra. A későbbiek folyamán a lakosságszám 3000 fő alá csökkent, így felmerült a kérdés, van-e lehetősége a képviselő-testületnek az SZMSZ módosításával és a polgármester egyetértésével a főállású polgármesteri megbízatást társadalmi megbízatássá változtatni? Figyelemmel kell-e lenni jelen esetben is a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) 2.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezésére is, illetve az Ötv. 37. § (1) bekezdésében foglaltakra egyaránt?


Álláspontom szerint az Ötv. és a Pttv. lehetőséget biztosít arra, hogy a megbízatás időtartama alatt polgármesteri tisztség betöltésének módját a 3000 lakos alatti településeken egy esetben megváltoztassa a képviselő-testület a polgármester egyetértésével és az SZMSZ módosításával. Erre akkor is lehetőség van, ha a lakosságszám megváltozása – 3000 fő alá csökkenése – eredményezi a változást (tekintettel arra, hogy önmagában a választást követően bekövetkező lakosságszám-változás nem befolyásolja automatikusan a polgármesteri jogviszonyt).


Az Ötv.-ben és a Pttv.-ben 2010. december 24. napjától


Az Ötv. 33/A §-ban meghatározott összeférhetetlenségre vonatkozó szabályai kiegészültek a 33/A. § (2a) bekezdésével, megváltoztatva ezzel az összeférhetetlenség eddig megszokott rendszertani elhelyezkedését.


A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 10. § (1) bekezdése meghatározza a bűncselekmény fogalmát, illetve a Btk. 11. § (1) és (2) bekezdései különbséget tesznek e fogalmi körön belül a bűntett és a vétség között.


A Btk. hivatkozott rendelkezéseiből és az Ötv. 33/A § (2a) bekezdés b) pontjának az együttes értelmezésből következik, hogy a polgármesteri tisztség összeférhetetlenség miatt megszűnését nem eredményezi vétség elkövetésével kapcsolatban jogerősen szabadságvesztést kimondó bírósági döntés. A szabadságvesztés szempontjából irreleváns a vizsgált jogszabályhely viszonylatában az, hogy a szabadságvesztés végrehajtása is elrendelésre kerül-e ebben a bírósági döntésben.


Tekintettel arra, hogy a Pttv. 2. § (1) bekezdés i) pontja hatályon kívül helyezésre került, 2010. december 24. napját követően a jogerős szabadságvesztés kiszabását eredményező bűntett elkövetésének nem kell a polgármesteri tisztséggel összefüggő cselekménynek lenni. Az ún. magánemberként elkövetett, az Ötv. 33/A § (2a) bekezdés b) pontjának megfelelő bűntett is eredményezni fogja a tisztség megszüntetésének kötelezettségét.


Az Ötv. 33/A. § (2a) bekezdésének a), b) és d) pontjaiban meghatározott összeférhetetlenségi ok miatt a tisztséget betöltő megbízatását akkor kell megszüntetni, ha a tisztséget betöltővel szemben az összeférhetetlenségi ok 2010. december 24. napját követően keletkezett. Az Ötv. 33/A. § (2a) bekezdésének c) pontjában meghatározott összeférhetetlenségi ok miatt a tisztség megszüntetését és az összeférhetetlenség megállapítását 2011. február 22. napját követően lehet kezdeményezni. A hivatkozott rendelkezésekből következik, hogy az Ötv. 33/A. § (2a) bekezdésének a), b) és d) pontjaiban meghatározott összeférhetetlenségi ok kizárólag akkor releváns, ha az 2010. december 24. napját követően keletkezett, míg az Ötv. 33/A. § (2a) bekezdésének c) pontjában meghatározott összeférhetetlenségi ok keletkezhetett 2010. december 24. napját megelőzően is.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu