Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet, Nyíregyháza 2004/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közoktatás

Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet, Nyíregyháza 2004/3

VI. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
AdminisztrátorA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete (MPKKI) 1985-ben alakult.

 Akkoriban egyedüli feladata a térség pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása volt; mára azonban-mint azt az intézmény neve is tanúsítja- több feladatkört lát el az intézmény. Szakmai területei az alábbiak:
 – pedagógiai szakmai szolgáltatás
 – pedagógiai szakszolgálat
 – közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás
 – felnőttképzés
 – a megyei államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó képzések, továbbképzések, üdültetés és pihenés szervezése.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézetének fő tevékenységei

• A pedagógusok képzésének, továbbképzésének segítése és szervezése
Az intézmény meghatározó szerepet tölt be a megye és a régió pedagógus-továbbképzésében. Rendszerének 38 saját akkreditált továbbképzés adja alapját, melyet 65 más pedagógiai intézet által akkreditált továbbképzés egészít ki.

Az intézet kiemelten kezeli a szakmai tanácskozások, konferenciák szervezését, melyek aktualitásukkal segítik a pedagógusok, közművelődési szakemberek munkáját. Immár hagyományokra tekint vissza az Igazgatóhelyettesek Országos Konferenciája, ahol kétévente mintegy 300 vendége van.
Idén májusban egy újabb réteget célzott meg az intézmény, óvodapedagógusoknak szervezett konferenciát, amit szintén hagyományos rangra kíván emelni.

Az érdeklődők rendszeresen hallhatnak tájékoztatást a közoktatás időszerű feladatairól. A fenntartók képviselői részére szervezett konferenciákon a minisztérium és a megyei oktatásirányításában dolgozó szakemberek részvételével folyik az ismeretszerzés.

A pedagógiai intézet rendszeresen szervez tanulmányutakat a környező országokba, ahol a résztvevők a célországok oktatási rendszerével ismerkedhetnek meg.

• Szaktanácsadás
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetéséhez, a már meglévő ismeretek bővítéséhez szaktanácsadói hálózatot működtet. A hálózat lefedi a közoktatás valamennyi ágát az óvodai szinttől a középiskoláig. A rendszert kiegészíti a jogi, gazdálkodási, közoktatás-igazgatási, kollégiumi és diákönkormányzati szaktanácsadás.


• Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek
Az intézet évente mintegy százféle verseny bonyolításában működik közre; versenyfeladatok összeállításával, értékelésével, a versenyek szervezésével koordinálni ezt a feladatot.

• Pedagógiai tájékoztatás és igazgatás
Az MPKKI kiemelten kezeli a pedagógiai tájékoztatás és igazgatás, a szakmai információk nyújtásának kérdését. Naprakész tanügyi dokumentumok kiadásával könnyíti a pedagógusok munkáját. A közelmúltban adta ki a Nyíregyházi tantervcsaládot, melyet az új NAT szellemében dolgozott át és igen kedvelt az ország általános iskolái körében. Havonta jelenik meg a Hírmondó című lap, amely eljut a megye valamennyi közoktatási intézményébe. A kiadvány tudósít a megyében zajló pedagógiai eseményekről, megismerteti a helyi pedagógiai műhelymunkákat, a kiemelkedő szakmai személyiségeket.
Pedagógiai Műhely című folyóirata 29 éve ad publikálási lehetőséget a szabolcsi pedagógusoknak, közművelődési szakembereknek.

• Tanuló tanácsadó szolgálat működtetése
A tanuló tájékoztató, tanácsadó hálózat feladata a tanulóközösségek, diákönkormányzatok segítése, a diákok jogainak érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával. A szükséges ismeretek megszerzéséhez 2-3 napos tréninget szervez az intézmény, ahol pedagógus és diák egyszerre tanul a későbbi jó együttműködés reményében.

• Bázisintézményi –hálózat működtetése
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete 1990 óta bázisintézméyi – hálózatot működtet a megyében. Az alulról szerveződő műhelymunkával koordinálja, segíti az iskolák munkáját. Az iskolák kiválasztása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány javaslatára, az adott intézmény fenntartójának vállalásával valósul meg. A bázisintézmények közreműködésével olyan módszertani központok jöttek létre, ahol a megfelelő infrastukturális feltételekkel, a helyi igényeknek megfelelően szervezhető a pedagógiai munka. Ez a minta példaértékű az országban, hiszen a pedagógiai intézet modelljére létrejött a Régió és Kistérség a Pedagógiai Szolgáltatásban /RKPSZ/ elnevezésű országos projekt, mely arra hivatott, hogy eljuttassa a pedagógiai szolgáltatásokat az apró településekre is. A projektben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógia, Közművelődési Intézete mint gesztor intézmény tevékenykedik.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu