Piacfelügyeleti tevékenység Bács-Kiskun megyében 2005/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Bács-Kiskun Megye / Cikkek

Piacfelügyeleti tevékenység Bács-Kiskun megyében 2005/6

VII. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Horváth Zsuzsanna dr.
igazgató

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Piacfelügyeleti tevékenységünk során a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelme érdekében egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a termék- és szolgáltatásbiztonság erősítését szolgáló hatósági ellenőrzésre.

 

A piacfelügyeleti vizsgálatokat országos és helyi célvizsgálatok, illetve lakossági bejelentések alapján végezzük, melynek keretében figyelemmel kísérjük a műszaki, illetve egyéb termékek forgalmazására vonatkozó szabályok betartását, s igyekszünk kiszűrni a fogyasztók biztonságát és egészségét veszélyeztető termékeket. Az ellenőrzések ugyanúgy érintik a nagy bevásárló központokat, mint a piacokon működő kisüzleteket, alkalmi árusokat. Vizsgálati tapasztalataink alapján azt szűrtük le, hogy azoknál a termékeknél, ahol a megfelelőséget igazoló dokumentumok, valamint a kötelező jelölések kifogástalanok, ott a termékek biztonságosságával sem volt gond. Eredményeink azt mutatják, hogy egyre több importáló, forgalmazó tartja be a terméktanúsításra vonatkozó szabályokat, viszont még mindig nagy számban találnak a fogyasztóvédelmi hatóságok olyan termékeket, amelyek nem felelnek meg a biztonsági követelményeknek. A címkézési, jelölési hibák feltárása következtében, valamint okmányhiányos termékek forgalmazása esetén Felügyelőségünk a fogyasztók biztonságának és tájékoztatásának a védelme érdekében évente több millió forint értékű áru forgalmazását korlátozza.
Legjellemzőbb hiányosság a CE jelölés – amely a termék biztonságosságát hivatott garantálni – feltüntetésének hiánya, illetve hogy a termékekhez mellékelt címkék tartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A termékbiztonságra vonatkozó szabályokat legtöbbször kitelepüléseken, piacokon, illetve a zömmel távol-keleti eredetű termékeket forgalmazó üzletekben sértik meg. Itt nemcsak a dokumentáció hiánya indokolja az intézkedést, hanem a termékek nem biztonságos konstrukciója is. E termékek többségénél az importáló ismeretlen, a forgalmazó pedig semmilyen termékbiztonságra vonatkozó dokumentációval nem rendelkezik.
A piac-felügyeleti munka hatékonyságának növelése érdekében eszközölt informatikai fejlesztés lehetővé tette, hogy az EU piac-felügyeleti rendszerének megfelelő Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (KPIR) létrejöjjön, melynek célja a fogyasztóvédelmi és piac-felügyeleti hatóságok munkájának elősegítése az ellenőrzéssel kapcsolatos adatok és dokumentumok nyilvántartásával, feldolgozásával és továbbításával. A KPIR-ben rögzítésre kerül minden olyan áru, szolgáltatás, amely nem felel meg a jogszabályokban, szabványokban meghatározott biztonságossági követelményeknek, vagy csak meghatározott feltételek teljesítése esetén hozható forgalomba, avagy a fogyasztók életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül veszélyezteti. A piacfelügyeleti tevékenység egységessége, a hatóságok együttműködése érdekében a KPIR használatát és feltöltését a jövőben is elsődleges feladatunknak tekintjük. Ez különösen fontossá vált a csatlakozást követően, amikor az EU tagállamok közötti gyors információcsere érdekében a Magyar Köztársaság a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségen, mint nemzetközi kapcsolattartón keresztül kapcsolódott a RAPEX rendszerhez. A RAPEX révén mára napi rendszerességgel és jelentős tételben kerülnek továbbításra különféle – az EU egyes tagállamaiban fellelt – veszélyes termékek ismertetői az FVF-hez, majd annak közreműködésével a területi felügyelőségekhez. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség minden egyes, a RAPEX-en át beérkező riasztás kapcsán megvizsgálja, hogy mely társhatóságnak, vagy a fogyasztóvédelmi szervezetrendszeren belül mely területi fogyasztóvédelmi felügyelőségeknek a hatáskörébe tartozó ügyről van szó. Ha a megyei felügyelőségnek van hatásköre az ügyben, abban az esetben a riasztás részére történő megküldését követően a felügyelőségek ellenőrzik, hogy a területükön a termék megtalálható-e vagy sem. Az ellenőrzés eredményéről a területi felügyelőségek is és a Főfelügyelőség is a KPIR-en keresztül szerez információt.
A veszélyes, letiltott termékek listája nem titkosan kezelt, a 2002. évtől kezdődően a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség honlapján: www.fvf.hu, továbbá a www.piacfelugyelet.hu internetes elérhetőségen bárki megtekintheti a forgalomból kivonatott élelmiszereket, építőipari termékeket, játékokat, illetve műszaki termékeket. A Bács-Kiskun megyében Felügyelőségünk által letiltott áruk listája a honlapunkon: web.axelero.hu/bacsfogy szintén megtalálható. Ezen lehetőségekkel egyrészt célirányosan segíteni kívánjuk a kereskedőket abban, hogy naprakész tájékoztatásban részesüljenek az általuk értékesítésre kínált valamennyi árufajta termékbiztonságát illetően, és ezáltal szükség esetén már önkéntesen is – a hatóság beavatkozása nélkül – alkalmazhassák a veszélyes termékek forgalomból való kivonását. Másrészt információt szolgáltatunk a fogyasztók felé annak érdekében, hogy látókörük szélesítésével, ismeretanyaguk bővülése által, és a veszélyes termékek konkrét megismerése segítségével fokozott figyelemmel legyenek vásárlásaik során, hiszen saját és családjuk testi épségének megóvása, illetve a silány minőségű áruk okozta bosszúság elkerülése ott kezdődik, hogy meg sem vásárolják az említett honlapokon fellelhető életre veszélyes termékeket és humán egészségre ártalmas élelmiszereket.
Tekintve az emberi élet és egészség fontosságát, kilépve a hatósági szerepkörből, mint fogyasztó arra ösztönzünk mindenkit, hogy kísérjék figyelemmel a fent megjelölt információs forrásokat, és amennyiben olyan terméket találnak, amely bármelyik listában szerepel, segítsék munkánkat azzal, hogy jelzik ezt a tényt felénk.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu