Kecskeméten megteremtődnek az e- ügyintézés feltételei 2005/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Bács-Kiskun Megye / Cikkek

Kecskeméten megteremtődnek az e- ügyintézés feltételei 2005/6

VII. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Peredi Katalin dr.
címzetes főjegyző


Kecskemét Önkormányzatának az ügyintézés gyorsabbá tétele érdekében a közel jövőben, szándékában áll az e-ügyintézés szélesebb körben történő biztosítása. A jelenlegi infrastruktúra azonban nem teljes mértékben biztosítja a jogszabályban meghatározott feltételeket.

A fejlettebb informatikai feltéteknek megfelelő okmányiroda, korábban a hivatal öt különböző helyén működött, ez év nyarán új épületbe költözött. Az 593m2-es épületrész felújítására valamint akadálymentesítésére az önkormányzat 38 millió Ft-ot költött Belügyminisztériumi támogatással. Az akadálymentes közlekedés és illemhely kivitelezéséhez 3 millió Ft támogatást nyert Önkormányzatunk az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal pályázatán.
A Városháza és az Okmányiroda épülete közötti kommunikációs összeköttetés optikai kábeles kiépítése megtörtént valamint egy új integrált ügyfélhívó és irányító rendszer is beszerelésre került, mely megoldja a kulturált ügyfélfogadás, az ügyfélirányítás és az előjegyzés helyi problémáját. Az ügyfélkapun eddig kb. 200 ügyfél regisztrált a rendszerbe.
Kecskemét Önkormányzata két, a GVOP keretében meghirdetett pályázaton is részt vesz. A pályázatok segítségével megvalósuló fejlesztések várhatóan nagymértékben javítják a Polgármesteri Hivatal működését, gyorsítják a jelenleg papíralapú ügyintézést, segítik az internet alapú szolgáltatások igénybevételét, a lakossági illetve kis és középvállalkozások hozzáférését.
Bár a hivatal számítógépparkja a folyamatos beszerzések ellenére jórészt elavult, belső hálózatának kihasználtsága munkaidőben, elvi kapacitásának felső határán mozog. Az elektronikus ügyintézést a hivatal – a www.kecskemet.hu címen elérhető honlapon keresztül – jelenleg a Common List of Basic Public Services 1-2-es szintjén teljesíti. Az uniós e-közigazgatási alapelvekhez illeszkedő stratégiai célok megvalósítása érdekében az első, jelentős szakaszt képviseli a jelenlegi beruházás a megfelelő informatikai háttér kiépítése után, pedig lehetőség lesz az elektronikus ügyintézés és szolgáltatás szintjének emelésére.
Tavaly nyáron eredményesen pályáztunk a GVOP pályázatán. A fejlesztések a helyi hardveres és szoftveres infrastruktúra jelentős modernizációja mellett kiterjednek a webes alkalmazások fejlesztésére és az ezzel kapcsolatos köztisztviselői oktatásra is. Így teljesíthetővé válik az Európai Unióban mára már a hétköznapok részévé vált elektronikus ügyintézés kiterjesztése.
A fejlesztés célja egy olyan ügyfélközpontú e-ügyintézési rendszer kialakítása, amely megvalósítja a kétirányú kommunikációt, interakciót az egyéni ill. üzleti ügyfelek és a polgármesteri hivatal között. Ennek hátterét az ügyfél centrikus ügymenetre épülő önkormányzati back-office és front-office alkalmazások szolgáltatják, melyek elérését az önkormányzat elsődlegesen a biztonságos elektronikus aláírást és ügyfélkaput elfogadó, hatékony ügyintézést lehetővé tevő internetes portálon keresztül biztosítaná.
Az internet kapcsolattal nem rendelkező – elsősorban lakossági – ügyfelek számára a fejlesztésből közösségi hozzáférési pontok üzembe helyezését is tervezzük. A beruházás, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, várhatóan novemberben indul meg.
Ugyanakkor az önkormányzat és a hivatal munkájának támogatásával a folyamatok átláthatóságának biztosítását, jelentős időmegtakarítást, a papíralapú ügyintézésről az elektronikusra történő áttérést, egységes archiválási rend kialakítását kívánjuk elérni. A rendszer támogatná az informatikai alapokon nyugvó, felső vezetői szintű döntés előkészítési folyamatot, ennek keretében biztosítaná az önkormányzati tartalom- és adatvagyon strukturált kezelését, lekérdezhetőségét, jelentéscsomagok elkészítését, támogatná a stratégiai tervezést, a hosszú távú döntés-előkészítést.
Az állampolgárok és vállalkozások számára gyorsabb, megbízhatóbb, általános, a hivatali nyitva tartástól független elektronikus ügyintézés kialakítására nyílik lehetőség.
Jelenleg a hivatal és kihelyezett egységei (Okmányiroda, Főépítészi Iroda, Hetényegyházi kirendeltség) bérelt vonalon kapcsolódnak az internethez és egymáshoz. A másik GVOP-s pályázat, a szélessávú hálózatok önkormányzatok általi kiépítésének támogatása révén lehetővé válna a hivatal és kihelyezett egységei közötti kommunikációs kapcsolat – a jelenleginél jóval gyorsabb és nagyobb sávszélességen – történő megvalósítása. A fejlesztés azonban nemcsak az adatküldési és fogadási kapacitást növelné, de lehetőséget adna arra is, hogy a létrejövő, önkormányzati tulajdonban levő kommunikációs hálózaton trilple play (hang-, adat- és képtovábbítás) szolgáltatások is igénybe vehetők legyenek, melyek nemcsak a szolgáltatásminőséget javítják, de a jelenlegi költségeket is drasztikusan csökkentenék.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu