Sportstratégia

A közigazgatás szakmai fóruma

Hírek / Hírek, információk

Sportstratégia

A Kormány elfogadta a XXI. Nemzeti Sportstratégiáról
szóló 2008-2009. évekre vonatkozó
cselekvési programot. Magyarországon
a sport nemcsak szervezeti, hanem intézményi formában is komoly fejlődés előtt
áll, ezt alapozza meg a most elfogadott cselekvési terv. A cselekvési programban
meghatározott feladatok
megvalósítására
2008-ban 1,6 milliárd forint áll
rendelkezésre.

 

A cselekvési program
öt fejlesztési irány mentén fogalmazza meg a sport rövid távú fejlesztési feladatait:

 

I.                 
Létesítményfejlesztéssel összefüggő feladatok

2008-ban
a strandsportágak infrastrukturális fejlesztése valósul
meg közel 40 helyszínen 100 millió Ft értékben.

 

II.              
A sport humánerőforrás, tudományos és információs
bázisának fejlesztésével összefüggő
feladatok

 

Az
ÖTM 2007-ben indította el a Patrónus programot,
amely 2008-ban
tovább folytatódik. A programon
keresztül 21 sportág 23 edzőpárosának
támogatása
valósul meg 150 millió Ft értékben.
Az
ÖTM 2007-ben megkezdte a sportági
vezetők és szövetségi alkalmazottak szervezett továbbképzésének támogatását, amely
országos és regionális szinten legalább
huszonnyolc továbbképzéssel folytatódik
2008-ban
. További feladatként
fogalmazódik
meg az önképzést támogató módszertani-szakmai anyagok,
segédletek készítése
, melyre 2008-ban
5 millió Ft áll rendelkezésre
. A forrás biztosítja
a szakmai-módszertani
anyagok,
illetve kiadványok létrehozását.
Jelenleg folyamatban van a
sport egészét átfogó Nemzeti
Sportinformációs Rendszer kialakítása
. Annak
alrendszereként, sportszakmai
hálózat szervezésére irányuló Kistérségi
Sportinformációs Rendszer már
működik.
A Sportstratégia alapján alapvető cél a
világszínvonalat
is ismételten elérő, meghaladó sporttudományi eredmények felmutatása. Az
ÖTM – a sporttudományi képzéssel
foglalkozó felsőoktatási intézményekkel együttműködve – megkezdte a kutatási
programok kidolgoztatását és támogatását.

 

 

III.          
Szabadidősport fejlesztésével összefüggő feladatok

 

A lakosság egészségi állapotának javítása érdekében a
sportkormányzat 2006-ban indította
el
a rendszeres fizikai aktivitás,
azaz
a rekreációs célú sportolás
széleskörű lehetőségének biztosítására
irányuló Tárt kapus létesítmények
programot
. A program
keretében kb. 360 létesítmény, illetve
ezáltal kb. 40 ezer fő
sporttevékenységének támogatása biztosított.

A Mozdulj,
Magyarország!
programot
2007-ben a negyedik alkalommal
hirdette meg az ÖTM. A program keretében kb. 63 szabadidősportos esemény (kb. 200 ezer fő részvételével)
támogatása
valósul meg.

A
2004-ben indult 10 000 lépés program
célja
olyan
életforma és szemlélet
elterjedésének elősegítése, amelyben
a mérsékelt fizikai aktivitás
jelen van
. A program
keretében kb. 70-80 szervezet támogatása valósul
meg. A fogyatékos
emberek számára a legjelentősebb problémát a
sportterekre való eljutás jelenti.
Ennek érdekében 2008-ban kidolgozzuk a fogyatékos
emberek eljuttatását, hazajuttatását a
sportterekre, valamint sporttevékenységének támogatási programját.

Az
ÖTM 2007 decemberében a területi amatőr
versenyrendszer kialakítása
érdekében egy kísérleti projektet indított 133 kistérségben, melynek során a 6-12 éves
korosztály bevonásával (kb. 150.000
fő) a hátrányos és különösen a halmozottan hátrányos körzetek támogatása,
sportprogramok beindítása, valamint a
már meglévő programok segítése valósul meg 39,4 millió Ft-ból. 2008-ban
folytatódik az
előző évben indított kísérleti program,
melyre 50 millió Ft áll
rendelkezésre.

 

IV.           
Versenysport és utánpótlás-nevelés minőségi
fejlesztésével összefüggő feladatok

A rendelkezésre álló forrás (643 millió Ft) felhasználásával
13 sportág 6-14 éves korosztályának
támogatása
valósul meg. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató
Intézet
által koordinált Sport XXI.
utánpótlás-nevelési program
továbbfejlesztése során alapvető célként fogalmazódik meg a
minőségi utánpótlás-nevelés és a tömegesítés
szétválasztása. A fenntartható sikerek elérése és a
versenysport utánpótlás-bázisának
biztosítása érdekében szükséges az igazolt
sportolók számának növelése és az utánpótlás-nevelés egységes rendszerének
működtetése.

 

V.              
A sport kistérségi kapcsolatrendszerének fejlesztésével összefüggő feladatok

 

Az egészséges életmód kialakulását, a
lakosság fizikai
aktivitásának
ösztönzését döntő módon befolyásolhatja a szabadidősport
programok kistérségi kínálatának
bővítése, lebonyolítása szervezett
keretek között, a résztvevők körének
kiszélesítése, számának növelése. 2008-ban a táboroztatási
program folytatásához
és kibővítéséhez 100 millió forint, a
szenior program folytatásához és továbbfejlesztéséhez 70 millió forint, a komplex kistérségi szabadidősport program
kiterjesztett folytatásához 174
millió forint költségvetési forrás biztosított. A forrás a
táborozási program keretében –
előzetes becslés alapján – 120 kistérségben 6 ezer fő, a szenior program
keretében 100 kistérségben 4-5 ezer fő, a
komplex szabadidősport
program keretében 174 kistérségben
350 ezer fő bevonását teszi lehetővé a
programba.

Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium

Sajtó és
Kommunikációs Főosztály

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu