Szombathely Megyei Jogú Város Informatikai Fejlesztési Stratégiája 2011-2014 2011/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / E-közigazgatás

Szombathely Megyei Jogú Város Informatikai Fejlesztési Stratégiája 2011-2014 2011/2

XIII. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Keringer Zsolt Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Informatikai Iroda vezetőjeAz önkormányzatok szerepe a települések irányítási és közigazgatási feladatainak ellátása területén kiemelkedő fontosságú. Az elmúlt évtizedben több próbálkozás volt a hatékony közigazgatás megteremtésére, azonban ezeknek az eredményeként sajnos megállapíthatjuk jelentős változás nem történt, vagyis csak szigetszerű önkormányzati rendszerek jöhettek létre.

 


Szombathely megyei jogú város már a 90-es évektől kezdődően felismerte és alkalmazza az információs társadalom által biztosított lehetőségeket. Szombathely Megyei Jogú Város 1992 óta folyamatosan meghatározza az informatikai szakmai elképzeléseket, fejlesztési irányokat. A szakmai célkitűzéseket természetesen időről-időre a lehetőségek és a szakmai előrelépések tükrében áttekinti és a szükséges módosításokat megteszi.
Az e-önkormányzat kialakítását célzó innovációs programok közül az országban elsőként valósult meg "Szombathely Megyei Jogú Város és Kistérsége Területfejlesztési Társulásának komplex közigazgatási alkalmazásokra és a kapcsolódó infrastruktúra" megteremtésére irányuló projektje a GVOP programon belül. Az EU támogatással megvalósuló e-Savaria informatikai program keretén belül Szombathelyen és kistérségében a települések hatókörében az információ-szolgáltatás korszerűbbé vált, és megteremtődött a kistérségi elektronikus ügyintézés keretrendszere. Megvalósítási szint EU CLBPS (Common List of Basic Public Services) 3+ szint. Külön ki kell emelni az egységes portálrendszer kidolgozását és a hozzá kapcsolódó egyedi alkalmazások elindítását a településeken.
A GVOP-val párhuzamosan, saját forrásból épp a folyamatokban résztvevő belső szakemberek munkájának eredményeként elkészítettük az e-közgyűlési és bizottsági rendszert, a szociális rendszert, gyámügyi rendszert, költségvetés gazdálkodási rendszer.
A fejlesztéseknek köszönhetően Szombathely az e-közigazgatás bevezetésében országosan is az élen jár. Ezen tevékenységet 2009 novemberében a Miniszterelnöki Hivatal „E-közigazgatási Díj”-jal ismerte el.
A Térségi Alkalmazás Szolgáltató Központok kialakítására 2009-ben kiírt NYDOP pályázaton sikeresen szerepelt a város, Győr és Zalaegerszeg városokkal, valamint 196 térségi településsel karöltve.
Az új kormányzati elképzelések, a Digitális Magyarország Program szerint az államigazgatás, ezen belül a közigazgatás várhatóan komoly változásokon fog átmenni a következő években, melynek eredményeként 2013-tól egyszerűbbé és átláthatóbbá fog válni az ügyintézés.
Az elmúlt évtizedekhez hasonlóan Szombathely MJV elkészítette és a Közgyűlés által elfogadta Szombathely Megyei Jogú Város Informatikai Fejlesztési stratégiáját, melyben meghatároztuk a helyi, térségi informatikai fejlesztési és működési irányelveket a Digitális Magyarország Program tükrében.
A stratégiában az ügyfélközpontú elektronikus közigazgatás megteremtése, továbbfejlesztése kiemelt szerepet kapott, melyre vonatkoztatva az alábbi célokat fogalmaztuk meg:
1. A kormányzati ügyfélszolgálati ablakok és a helyi ügyfélszolgálatok közötti együttműködés kidolgozása.
2. Az országos sztenderdekhez igazodó egységesített e-közigazgatási ügyviteli rend kidolgozása, amely biztosítja a közigazgatási szervek közti hatékony együttműködést (interoperabilitás megteremtése).
3. Térségben elért informatikai beruházások eredményeinek realizálása, „Best practice” elven térségi eredmények összehangolása, együttműködésre épülő közigazgatás megteremtése.
4. Az egyablakos ügyintézési modell megteremtése, ahol a lakosság és az üzleti élet szereplői egységes elveken érnek el közigazgatási szolgáltatásokat.
5. Tovább kell bővíteni és átláthatóvá, emberközelivé kell tenni az állampolgárok és vállalkozások igényeihez igazodó, egységes városi, önkormányzati, hivatali e-ügyintézési szolgáltatásokat.
6. Felhasználóbarát és akadálymentes kezelőfelületek kialakítása, melynek egyrészt az önkormányzati munkatársak számára biztosítják a hatékony munkavégzést, másrészt lehetővé teszik, hogy az ügyfelek egyszerűen tudják igénybe venni a szolgáltatásokat.
7. A városi ügyfélszolgáltatásokat ki kell terjeszteni a térség többi településére is és kapcsolódási pontokat kell találni a szomszédos megyei jogú városokkal is.
A városi stratégiában meghatároztuk mind a jelenlegi rendszerek továbbfejlesztésének irányelveit, mind azon lehetőségeket melyek elősegíthetik az elektronikus szolgáltató közigazgatás megteremtését Szombathelyen és kapcsolódó településeken. Ezek közül kiemelten kívánunk foglakozni a jövőben:
1. Az új jogszabályok és közigazgatási rendszer elfogadásával egyidejűleg szeretnénk a belső folyamatokat átalakítani és az új ügyintézési és ügyfélszolgálati modellt létrehozni.
2. Az új közigazgatási modellre építve szeretnénk a jelenlegi rendszereket továbbfejleszteni, különös tekintettel az elektronikus ügyiratkezelés és dokumentumkezelés, csoportmunka kezelés, hivatali hatósági rendszerek, közbeszerzési rendszer, térinformatika.
3. Kiemelt szerepet szánunk a városi portálon belül az elektronikus közigazgatási szolgáltatások továbbfejlesztésének, a lakossági egyablakos ügyintézés megteremtésének, elterjesztésének.
4. A városon belül az info-kommunikációs technológia adta lehetőségek tükrében tovább kívánjuk fejleszteni a városi informatikai hálózatot, melyre a jelenlegi alkalmazások mellett további rendszereket kívánunk „felfűzni” (pl.: új egységes gazdálkodási rendszer).
5. Szeretnénk megteremteni és elindítani a helyszíni ügyintézés és mobil önkormányzatiság feltételeit is.
6. A meglévő ügyfélszolgálatunkat szeretnénk összhangba hozni a januárban indult kormányablakokkal, melyre vonatkozóan elindultak már a közös tervezések és az együttműködések a város érintett hatóságaival.
A fenti elképezések első elemei már látható és alkalmazhatók is a lakossági szolgáltatások területén.
http://www.szombathely.hu

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu