Térségi Bűnmegelőzési Iroda 2006/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közbiztonság

Térségi Bűnmegelőzési Iroda 2006/6

VIII. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Lakics Andrea dr.
r.fhdgy. sajtóreferens


Keszthely és térsége – lévén városunk kistérségi központ is – elsődleges bevételi forrása az idegenforgalom, ezért alapvető érdeke a városnak és a környező településeknek, hogy az ide látogató turisták veszélyeztetettsége ne rontsa a városunkról kialakult képet.

 


A város közterületeit, nyilvános helyeinek rendjét évek óta erőszakmentes állapot jellemzi. A rendőri statisztikai adatok folyamatos bűncselekmény szám csökkenést mutatnak.
Évente májustól szeptember végéig azonban a városban tartózkodók száma jelentősen megnő az ideérkező belföldi és külföldi turista tömegek miatt. Ilyenkor mind a személyi mind a vagyonbiztonság tekintetében a keszthelyi polgárok félelemérzete erősebb.
Emellett – országos viszonylatban – évek óta nem tapasztalható javulás bizonyos bűnelkövetést elősegítő szituációk, valamint a saját vagyon megóvása tekintetében. Kimutatható az óvatosság és az előrelátás hiánya.
Közös célunk, hogy a turistákat az egész Balaton-part egyik legbiztonságosabb települése várja, ezért Keszthely a bűnmegelőzés és biztonság területén egy komplex, több tevékenységre kiterjedő programot valósít meg, melynek egyik fő területe a 2004 óta – azaz az idei nyáron már harmad ízben – működő nyári Bűnmegelőzési Iroda.
Tekintettel arra, hogy a bűnmegelőzés területén – a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája szellemének megfelelően – legnagyobb tartalékaink a városban élő és dolgozó polgárok, civil szervezetek, rendvédelmi erők és az Önkormányzat együttműködésében rejlik, városunk képviselő-testülete 2003. december 18-án Bűnmegelőzési – Közbiztonsági Koncepciót fogadott el, valamint 2003 első félévétől Bűnmegelőzési Albizottság működik, valamint megalakult a Keszthelyért Polgárőr Egyesület is.
Ilyen szakmai és együttműködési háttérrel lehetősége nyílt önkormányzatunknak a saját forrás mellett pályázatok benyújtására is. A sikeres bűnmegelőzési programok lebonyolítására tekintettel a nyári Bűnmegelőzési Iroda finanszírozásához minden évben gazdálkodhattunk pályázati forrásból is.
Emellett természetesen önkormányzatnak saját erőt – ami az idén közel egymillió forintot tett ki – is biztosítania kellett a hatékony megvalósításhoz.
Célkitűzéseink az Iroda működtetésével a következők:
 a városban, valamint a környező településeken csökkenjen a betöréses lopások, besurranások, strandlopások és a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények száma,
 segítségnyújtás a közterületek rendjének fenntartásához,
 tudatosítani az állampolgárokban, turistákban, hogy értékeik védelmére saját maguknak is fokozott figyelmet kell fordítani – ebben úgynevezett biztonsági partneri viszony kialakítására törekszünk,
 a helyi lakosság illetve a környező településeken üdülő turisták biztonságérzetének növelése,
 jelenlét a Balaton parti kiemelt nyári rendezvényeken.
A megvalósítás a 2006. évben július 3. – augusztus 27. között működő, a városi strand főbejáratánál elhelyezett Bűnmegelőzési Iroda felállításával valósult meg Keszthely Város Önkormányzata, valamint a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság és a Keszthelyi Rendőr-kapitányság szakmai vezetésével.
Működésének 8 hete alatt hetente 6, városunkban vagy a környező településeken lakó, tanuló középiskolás diák, 1-1 fő városunkban élő felsőfokú tanulmányokat folytató diák tolmácsként valamint 1 fő irodavezető a rendőrség részéről dolgozott. A folyamatos működés feltételeit az önkormányzat biztosította.
Az Iroda naponta reggel 10 órától este 18 óráig, illetve piacnapokon a hatékonyabb segítés érdekében 8 órától délután 16 óráig tartott nyitva. Ez idő alatt a diákok rendszeresen megjelentek a különösen veszélyeztetett területeken (parkolók, strandok, sétálóutca, piac, bevásárló központok, kerékpárút). Mozgásukat segítette korábbi pályázati forrásból vásárolt négy darab kerékpár, valamint az irodavezető részére – aki hivatásos rendőrként a jelzett problémát azonnal kezelni tudta – egy sportrobogó.
Az irodavezetők – a kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében az önkormányzat által juttatott kettő darab mobiltelefon és elegendő mennyiségű feltöltőkártya birtokában – napi kapcsolatban álltak a helyi kapitányság ügyeletével, bűnügyi és közrendvédelmi szerveivel. Ennek eredményeként a diákok munkáját a heti ütemterv figyelembevételével úgy tudta szervezni, hogy akár óráról órára is rugalmasan tudjanak alkalmazkodni a mindenkori helyzethez.
A rendőri jelenlét láthatóságának fokozása valamint a diákok biztonsága érdekében napi rendszerességgel közös járőrözést is végeztek a fiatalok a közterületi szolgálatot ellátó állománnyal.
Folyamatos volt a kapcsolat, és a diákok jelenléte nagy segítséget jelentett a strandok biztonsági szolgálata, a vízimentők balatoni szolgálata és a parkolókat üzemeltetők képviselői munkájában.
A diákok 3 nyelvre lefordított „Bűnmegelőzés” feliratú pólóban többnyelvű szórólapokat helyeztek el a strandokon felügyelet nélkül hagyott táskákon, értékeken, valamint a parkoló gépjárműveken. Ezeken a szórólapokon azokat a védekezési lehetőségeket tüntettük fel, amellyel a veszélyeztetettséget csökkenteni lehet.
Az iroda tevékenysége nem kizárólag bűnmegelőzésre korlátozódik az eltelt évek tapasztalata alapján, így a tolmács szerepe kiemelkedő volt. Sajnos több esetben fordult elő, hogy az itt nyaraló külföldi turisták elveszettnek hitt gyermekeik miatt keresték fel az irodát, a diákok természetesen segítettek a gyermek megkeresésében.
További szokatlan eset volt, amikor a tűző napon a bezárt autóban két nagytestű kutyát hagyott a gazdája, amíg ő hűsítette magát a tóban – a strandi hangosbemondó segítségével sikerült az állatok érdekében megtalálni.
2006. szeptember 22-én ünnepélyes évadzárás keretében került sor az Iroda munkájának értékelésére valamint működésében tevékenykedők köszönetnyilvánítására Keszthely Város Polgármestere, a Zala Megyei Rendőrkapitányság vezetője és a Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztályvezetője által.
A hatékony működésre, a bűncselekmények számának csökkenésére valamint arra tekintettel, hogy több fiatal már harmadik évben dolgozott az irodában, és előre jelezte későbbi részvételi szándékát is városunk minden lehetséges eszközzel azon lesz, hogy előteremtse az Iroda további működésének gazdasági – pénzügyi feltételeit.
A beszerzett tárgyi eszközök a tanév során baleset megelőzési tevékenységben illetve más rendezvényeken (pl. autómentes napon a kerékpárok) tovább használhatóak, míg a nyári időszakban ismét a Térségi Bűnmegelőzési Iroda rendelkezésére állnak.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu