Területfejlesztés 2008/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Területfejlesztés

Területfejlesztés 2008/2

X. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Heckmann Ferenc területfejlesztési csoportvezető Vas Megyei ÖnkormányzatMegyénkre jellemző az aprófalvas településstruktúra. A városhálózatot Szombathely megyei jogú város mellett 10 város alkotja. 165 község ötszáz fő alatti, ebből pedig 35 a kétszáz lakost sem éri el. Jelentős agglomeráció alakult ki Szombathely és Kőszeg térségében. Bük várossá válásával, mind a kilenc kistérségi központ városi rangban van. Csak a megye délkeleti szeglete tekinthető városhiányos térségnek, ahol Jánosházának van lehetősége a várossá válásra.

 


A megyénkben készült programok közül a 2007-2013 közötti időszakra szóló „Vas megye területfejlesztési koncepciója és programja” a legfontosabb. A Nyugat-Dunántúli Régió és a három megye terveinek összehangolása, már a készítés időszakában biztosított volt. Ezáltal egységes szemléletű, egymásra épülő és összhangban lévő dokumentumok születtek. Már akkor nyilvánvaló volt, hogy a megyei programok finanszírozása többnyire csak ágazati, illetve regionális forrásokból lesz lehetséges. A megyei területfejlesztési tanácsoktól a kormányzat elvonta a forrásokat és azokat regionális szintre csoportosította át. Ennek következtében a megye kezében anyagi lehetőség nem maradt a végrehajtásra. Befolyást gyakorolni csak a Regionális Fejlesztési Tanácsban, (RFT) valamint a Magyar-Osztrák, és a Magyar-Szlovén Európai Területi Együttműködés (ETE) Irányító Bizottságában lévő, szavazati jogunkkal tudunk. (Különbség, hogy míg az ETE keretén belül egy projekt kiválasztásához konszenzusos döntés kell, addig az RFT-ben elegendő a többségi szavazat.) A program elfogadásakor a megyei közgyűlés nyilvánvalóvá tette, hogy nemcsak a megyei önkormányzat intézményeinek fejlesztésére koncentrál, hanem hathatósan kívánja elősegíteni a kistérségek egészére, illetve azon belül összefüggő településcsoportokra irányuló fejlesztéseket is. Ezért a 2008. évi költségvetésben elkülönített 100 MFt összeget egy úgynevezett kistérségi területfejlesztési alap létrehozására, melyből a települések (településcsoportok) pályázat útján juthatnak támogatáshoz tervezett fejlesztéseik önerejének biztosítása érdekében.
A megyei koncepció prioritásai
I. Térségi versenyképesség javítása. II. Életminőség javítása. III. A gazdaság fenntartható fejlesztése. IV. Térségi felzárkóztatás. V. Határon átnyúló együttműködések ösztönzése.
A program struktúrája
I. Településfejlesztés. II. Turizmusfejlesztés. III. Gazdaságfejlesztés. IV. Közlekedésfejlesztés. V. Emberi erőforrás fejlesztés. VI. Környezetfejlesztés.
A hat prioritáson belül további alprogramok találhatók. Bővebb információ, a www.vasmegye.hu honlapon. (területfejlesztés- területrendezés/koncepciók/ programok alatt).
Lehetőségeink folyamatos szűkülése mellett, az együttműködés, a szakmai koordináció, valamint a kiszolgáló – támogató, illetve elemző – véleményező tevékenységünkre helyezzük a hangsúlyt. Terveink között szerepel a szorosabb együttműködés kialakítása a kistérségekkel, a települési önkormányzatokkal illetve a területfejlesztés többi szereplőjével. Ennek érdekében, a határon átnyúló együttműködésben újonnan bevezetett  „Vezető Partner” (Lead Partner) elv alkalmazására egy INTERREG III. A. kisprojekt keretében készítettük fel a potenciális partnereket.
A kiemelt megyei nagyprojektjeink közül, egyelőre a Lukácsházi víztározó, a büki gyógyfürdő kapott zöld utat. A körmendi Batthyányi kastély tartaléklistára került.
Szombathelyen, a történelmi városrész (Iseum) kialakításának második üteme, a Csaba utcai felüljáró és a komplex kerékpárút megvalósítása indulhat el.
Jelentős eredmény, hogy főútvonalaink (a-8-as főút Körmend elkerülő – Szentgotthárd – országhatár közötti, valamint a 86-os főút Szombathely-Csorna közötti szakaszai) négysávos kiépítettséggel felkerültek a kormány „Indikatív listájára”. Aggasztó viszont a megvalósítási határidők fokozatos csúszása, a programok indításának bizonytalansága. Folyamatos küzdelmet folytatunk a Körmend-Zalalövő vasútvonal megtartásáért és a Szombathely-Csorna vasúti szakasz korszerűsítéséért. Figyelemmel kísérjük a határon átnyúló utak újbóli kiépítését, az Őrségi Nemzeti Park önállóságának visszaállítását, a Szentgotthárd környéki környezet szennyezések helyzetét.
Saját intézményeink fejlesztésére tavaly mintegy fél milliárddal kevesebb jutott állami forrásból, ezért forrásainkat a kötelező feladatellátáshoz nem okvetlenül szükséges vagyontárgyak értékesítéséből egészítettük ki. Így tudtuk csak felavatni a megyei kórház európai színvonalú sürgősségi betegellátó tömbjét, létrehozni a szentgotthárdi intézeti gyógyszertárat, a vérellátó épületében szűrő és gondozó centrumot, továbbá jelentős összeget sikerült biztosítani a belgyógyászati és sebészeti tömb komfortosítására is. Az ivánci és sajtoskáli szociális otthonunkban lakóotthont és szociális foglalkoztatót alakítottunk ki. Szombathellyel közösen felújítottuk a hangversenytermet és elkészült a Savaria TISZK központja is. Több kisebb beruházással együtt, a megye közvagyonának értéke az elmúlt évben, mintegy ötmilliárd forinttal növekedett.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu