Továbbképzések térítésmentesen! 2011/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Humánerőforrás

Továbbképzések térítésmentesen! 2011/1

XIII. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Dr. Éliás Tünde Jegyzők Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete IB. elnöke
 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 33. §-a rendelkezik a köztisztviselő képzéséről és továbbképzéséről, mely szerint a köztisztviselő jogosult és köteles a jogszabályban meghatározott továbbképzésben részt venni. A legjobb az, ha ezt térítésmentesen teheti!
Az iskolarendszerű továbbképzés költségeit a közigazgatási szervek saját költségvetésükből fedezik, míg az iskolarendszeren kívüli továbbképzés pénzügyi feltételeit az éves költségvetési törvényben fejezeti kezelésű célelőirányzatként kell biztosítani. Az előirányzat felhasználásáról a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet rendelkezik.

 


A köztisztviselők iskolarendszeren kívüli továbbképzése (a köztisztviselő feladatkörének jobb ellátását segítő, szintentartó, ismeretbővítő, készségfejlesztő továbbképzés), a vezetőképzés (a vezető köztisztviselők szakmai, vezetési, szervezési, személyiségfejlesztő tárgykörű továbbképzések) állami feladat, amelynek pénzügyi és személyi feltételeiről a Kormány gondoskodik. Köztisztviselői továbbképzés más pénzügyi forrásból is támogatható, illetve finanszírozható. Feltételezem, hogy a regionális államigazgatási hivatalok, majd a közigazgatási hivatalok ebből kiindulva – élve a lehetőséggel -, tartottak/tartanak térítésköteles továbbképzéseket, un. szakmai napokat szakmai segítségnyújtásként a jegyzőknek és ügyintézőknek. Arra azonban  nem gondoltak, hogy ezen költségek megfizetése milyen megterhelést jelent az önkormányzatoknak, főleg a kisebb településen lévőknek, pedig éppen nekik van a legnagyobb szükségük a segítségre, a szakmai ismereteik bővítésére. Ezeken a rendezvényeken persze a jegyzők saját érdekükben igyekeztek részt venni, de arra anyagi okok miatt már kevésbé volt lehetőségük, hogy munkatársakat is vigyenek magukkal.
A folyamatos ismeretbővítés, az új/régi jogszabályok egységes értelmezése és végrehajtása érdekében azonban szükség van ezekre a tapasztalatcserékre, ezért a Jegyzők Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 2009. év végén elhatározta, hogy térítésmentes szakmai tanácskozásokat szervez a jegyzőknek, polgármestereknek és ügyintézőknek egyaránt az éppen aktuális feladatokhoz kapcsolódóan. Ehhez partnereket is találtunk. A rendezvények megtartásához a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke és Főjegyzője ingyenesen biztosítja számunkra a Megyeháza Bessenyei Nagytermét. A szakmai tanácskozásokon a konzultációs lehetőség biztosítása mellett fő témakörökben előadásokat tartottunk, melyhez az illetékes minisztérium, a közigazgatási hivatal és a magyar államkincstár szakmailag elismert személyeit sikerült megnyernünk, akik felkérésünknek örömmel és természetesen ingyen tettek eleget. Támogatóinknak ezúton is köszönetet mondunk.
Szakmai tanácskozásaink témakörei: 2009-ben az Önkormányzati Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának Vezetője a 2010. évi költségvetés és a helyi önkormányzatok kapcsolódó feladatai címmel tartott előadást, melyhez a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága Államháztartási Iroda helyettes vezetője tett kiegészítést. 2010. évben tájékoztatást kaptunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjétől a várható átszervezésekről, a kormányhivatal létrejöttéről, előadást hallhattunk a Közigazgatási Hivatal munkatársától az időszerű jogalkotási kérdésekről, jogszabályszerkesztésről, a jogalkotással összefüggő aktuális jogszabályváltozásokról, segítséget kaptunk a szervezeti és működési szabályzatok felülvizsgálatához. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának vezetője a 2011. évi költségvetés és a kapcsolódó jogszabályok változása címmel tartott előadást a helyi önkormányzatok 2011. évi költségvetési támogatásának várható alakulásáról, a 2011. évi költségvetés céljairól, prioritásairól.
A rendezvények a visszajelzések szerint hasznosak, sikeresek voltak, azokon nagyszámú érdeklődő, a jegyzők mellett polgármesterek, ügyintézők vettek részt. Ez évben is folytatjuk a munkát, és igyekszünk gyakrabban, még több, az igényekhez, változásokhoz kapcsolódó témaköröket felvállalni, melynek megvalósításához szeretnénk a leendő kormányhivatal vezetőjét is megnyerni. Bár mi abban bízunk, hogy kezdeményezésünk megértésre talál és 2011. január 01. napjától a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (és a többi kormányhivatal is) a szakmai továbbképzéseket térítésmentesen szervezi.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu