Jegyző és Közigazgatás

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Az önkormányzati képviselők felvilágosításkérési joga

  XXV. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Dr. Feik Csaba

  A felvilágosításkérés iránti jog – más jogosítványok mellett – lehetőséget ad a helyi önkormányzati képviselők számára, hogy az önkormányzat működéséről, a polgármester vagy a bizottságok tevékenységéről tájékozódjanak. Több mint harminc évvel a rendszerváltozás és az első önkormányzati törvény – 1990. évi LXV. törvény –, az Ötv. elfogadása után azonban még mindig sok a kérdés és…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Az önkormányzatok lehetőségei a hulladékgazdálkodás területén

  XXV. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Dr. Cseh Balázs

  A hulladékgazdálkodás, környezetvédelem és fenntarthatóság területén történő fejlődés egyre inkább a jogi szabályozások átalakítását követeli meg napjainkban, különösen a helyi önkormányzatok szintjén. Magyarországon az önkormányzatok vállalták a kulcsszerepet a helyi hulladékkezelésben, és az elmúlt évtizedekben megfigyelhető gazdasági, társadalmi és környezeti változások új kihívások elé állították a magyarországi önkormányzati hulladékgazdálkodási rendszert. Bevezető gondolatok E cikk célja…

 • Cikkek / Szociális ügyek

  A köztisztviselők nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatásának lehetőségei

  XXV. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Dr. Gyergyák Ferenc

  Bár néhány éve már van mód arra, hogy a képviselő-testület az éves központi költségvetési törvényben meghatározott – 2008 óta változatlan összegű – köztisztviselői illetményalapot megemelje, ezzel a lehetőséggel az önkormányzatok egy része forráshiány miatt nem tud élni. Illetve ahol a lehetőséggel élni tudtak, ott sem versenyképes az így elérhető illetmény a gazdasági élet jövedelmi viszonyaival….

 • Cikkek / Szociális ügyek

  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a Gondosóra szolgáltatás jelentőségéről az idősgondozásban*

  XXV. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Dr. Makkos Nándor, Szigeti Krisztina

  A KSH adatai szerint folyamatosan emelkedik Magyarországon az egyedül élő idősek száma. A 2022-es népszámlálás friss adataiból látható, hogy a 1,5 millió magyar háztartás közül – amelyben él(nek) nyugdíjas korú(ak) – 41,3 százalékában az idősek egyedül laknak. 2001 óta közel 30 százalékkal nőtt az egyedül élő idősek száma. A növekvő számú idős, beteg, egyedül élő emberek számára szükséges tehát nyújtani valamilyen felügyeleti szolgáltatást, mely által veszélyhelyzetbe kerülésük esetén segítségnyújtásban részesülhetnek.

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Közjogi formák a helyi önkormányzati vagyongazdálkodás szervezetei között

  XXV. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Hoffman István

  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszéke körül szerveződő, az ELTE ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszéke, valamint a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszéke oktatóinak és kutatóinak részvételével működő szakmai közösség a magyar jogirodalomban 2016 őszén egy rendhagyó kötetet készített el: az önkormányzati vagyongazdálkodás kézikönyvét.

 • Egyéb

  Búcsúzunk

  Fájdalommal tudatjuk, hogy életének 81. évében váratlanul elhunyt Dr. Deli Lajos közgazdász, adószakértő, lapunk állandó szerzője.

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata – A kommentár szerkesztőinek ajánlása

  XXV. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Dr. Hoffman István

  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékéhez kötődő szakmai közösség a magyar jogirodalomban elsőként, 2012 őszén elkészítette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) részletes magyarázatát. A kommentárt 2014-ben és 2016-ban – a jogszabályi változásokra és a kialakuló bírói gyakorlatra is figyelemmel – két alkalommal is…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Birtokvédelmi kézikönyv a szerzők ajánlásával

  XXV. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Kajó Cecília, Gaál János

  Könyvünket elsősorban jegyzőknek és birtokvédelmi ügyintézőknek írtuk. Létjogosultságát már önmagában megalapozza az az ügytömeg, amelyet a jegyzők a birtokvédelmi hatáskörben kezelnek évente. A közigazgatás egy olyan speciális szegmenséről van szó, amely a jegyző hatósági szemléletén kívül esik: a megszokottól, általánostól teljesen eltérő megközelítést, hozzáállást, szemléletet, sőt lelkületet követel. Egyúttal azt gondoljuk, hogy a jegyzői birtokvédelmi eljárásban részt vevő jogi képviselők is haszonnal forgatják majd a kötetet, amely számukra is útmutatásként szolgálhat. A kézikönyv tartalmát tekintve elméleti és gyakorlati ismeretekre is egyaránt hangsúlyt helyeztünk úgy, hogy akár a kezdő, akár a rutinos jogalkalmazó találhat benne hasznos tudást.

 • Cikkek / Gazdálkodás - pénzügy

  Gondolatok a helyi adókról és más témákról XLII.

  XXV. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Dr. Deli Lajos

  Jelen írás megfogalmazásának időpontjában (szeptember közepén) mindenekelőtt érdemes visszahivatkozni a megelőző hasonló cikkre, amelynek szándéka volt az e cikkhez közeli tartalommal olyan gazdasági aktualitások tükörként való használatának javaslata, amely az önkormányzati gazdálkodásban való gondolkodást kívánta és kívánja megsegíteni.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu