Zemplén Környéki Jegyzők Egyesülete 2008/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Hírek / Jegyzőklub

Zemplén Környéki Jegyzők Egyesülete 2008/6


A csaknem 15 évvel ezelőtt létrejött szakmai szerveződés létjogosultságát igazolja az Egyesület tagjainak aktív közreműködése napi munkánk könnyebbé tételére, egységes jogértelmezés és jogalkalmazás kialakítására.

 


A cégbejegyzett szakmai szervezet 15 évvel ezelőtt céljai között a jegyzők szakmai együttműködésének előmozdítása, az egységes közigazgatási, jogértelmezési és jogalkalmazási gyakorlat kialakításának elősegítése, érdekvédelem és más szakmai érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás szerepelt. Napjainkban a 40 aktív és 6 tiszteletbeli tagot számláló Egyesület a megye Zempléni térségéből – Szerencs, Tokaj, Sárospatak és Sátoraljaújhely környéki települések jegyzőiből – tevődik össze.
A kitűzött célok közül a szakmai munka elősegítése nagyszerűen működik. Évente több alkalommal kerül sor – a téma jeles képviselőinek meghívásával – szakmai napok megrendezésére. Ezeken az alkalmakon kötetlen formában tudjuk megvitatni azokat a kérdéseket, melyek a napi munka során fennakadást okozhat, vagy esetleg eltérő jogértelmezési vagy jogalkalmazási gyakorlat kialakulására ad okot.
Jeles előadók a szakmai napon
2008. október 8-án Bózsva-Fűzérkomlóson megtartott szakmai napon nagy örömmel köszönthettük körünkben dr. Kiss László alkotmánybíró Urat, valamint dr. Fürcht Pál és dr. Gyergyák Ferenc szakmai főtanácsadó Urakat. A téma a jogállamiság aktuális kérdései, ezen belül az önkormányzatok helye és szerepe, valamint a központi és helyi jogalkotás aktuális problémái köré csoportosult. Nem véletlen, hiszen a mi településeink körében indult meg a helyi szociális rendeletek „törvényellenes” megalkotásának folyamata, illetve a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás kezdeményezése „Társadalmunk jobbá tétele érdekében”.
A jelenlévő önkormányzati vezetők és a közigazgatási hivatal képviselői körében a legparázsabb eszmecsere a helyi önkormányzati testületek tagjainak rendeltetésszerű és jóhiszemű joggyakorlása körül alakult ki. A téma aktualitását az adta, hogy a legutóbbi önkormányzati választások után több településen alakult ki a képviselőtestületen belül olyan megosztottság (adott esetben 3-3), mely ellehetetleníti az önkormányzat törvényes működését, és a döntésképtelen helyzet miatt eljuthat a normatív finanszírozás megvonásáig is az adott település. Hogy mi a megoldás? Elsősorban a „diplomáciai érzék” és a közösség (közmeghallgatás) véleményformáló ereje – derült ki a jelenlévők véleményéből. Sajnos az helyi képviselők egyéni felelősségének kérdésében tanácstalanok maradtak a jelenlévők.
A nap zárásaként az érkelődők megnézhették a település külterületi részébe visszahonosított európai bölényeket, melyről körjegyző asszony külön cikkben ad hírt.
Érdekképviselet
Az Egyesület másik célkitűzése az érdekképviselet. E téren nem tudunk oly nagyon büszkélkedni. A jegyzők jogállásának sajátossága miatt a szakmai szervezetek ilyen irányú befolyása s munkáltatói jogkör gyakorlóira sajnos minimális. Igyekszünk rendezvényeinkre meghívni a rendező település polgármesterét, esetleg képviselőit, erősítve bennük azt a tudatot, hogy fontos a szakmai eszmecsere, egymástól is sokat tanulhatunk, „és hát szükség van a jegyzőre”. Lehet, hogy szerencsénk is van a tekintetben, hogy az Egyesület működési területén még nem volt kirívó példa jegyző méltánytalan módon történő eltávolítására. Igyekszünk kapaszkodni a „nagy testvér”, a JOSZ szervezetéhez. Hisszük, hogy a mi munkánk is előmozdítja törekvéseiket.
Szakma és barátság
Évek óta hagyomány, hogy az Egyesület tagjai alkalmanként több napos szakmai úton vesznek részt, melynek során – a rekreációs programokon túl – megismerkednek egy-egy ország vagy országon belüli térség közigazgatási rendszerével, szokásaival, találkozhatnak közigazgatási szakemberekkel, kollégákkal. Nagy igény van erre körünkben, hiszen lassan már nincs olyan fórum, ahol egymást – túl a futó köszönésen – megismerhetnénk, tabuk nélkül beszélhetnénk napi gondjainkról, munkánk során felmerülő kényesebb kérdésekről.
Bátran elmondhatom, hogy a mi kis közösségünk túlmutat a szakmai szerveződésen, és egyre inkább baráti szövetséggé kezd formálódni.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu