Határ Győző (1914-2006)

A közigazgatás szakmai fóruma

Békés Megye / Cikkek

Határ Győző (1914-2006)

IX. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Hajdú LászlóEredeti nevén Hack Győző az első világháború kitörésének évében született, 1914. november 13-án Gyomán.

 

 

Az író édesanyja egy tősgyökeres magyar családból származó hölgy, Túri Mária Margit.

 

Édesapja, Hack Vilmos, mesterlegényi vándorútján Poprádfelkáról – ahol papírszakértői képesítést szerzett – Gyomára került, le is települt, megnősült, és a Kner Nyomdában lett papírraktáros. Gazdag, kétnyelvű könyvtárat (magyar–német) állított össze, ezzel megalapozván fiának első tájékozódását, későbbi széles körű műveltségét mind az irodalom, mind a filozófia körében. A család a Kossuth utcában, a járdátlan oldalon lakott, valahol a Szendrei kovácsék és Wagner fásék között egy hosszúkás házban.

 

A család 1920-ban Pestre költözött. Iskoláit tehát Hack Győző a fővárosban járta. 1938. június 22-én kézbe kapja építészmérnöki diplomáját. Szabad idejében saját kedvtelésére írogat, de az úgynevezett irodalmi életben nem is próbál elvegyülni. Ebben az évben írt regényét, a sokszorosított formában terjesztett Veszélyes fordulatszámot a hatóság elkobozta. 1943-ban a Csodák országa, Hátsó- Eurázia c. regényét is lefoglalták, őt pedig felségárulásért elítélték. 1945-től újra publikált, de 1949-ben kizárták az Írószövetségből. 1950-ben két és fél év börtönbüntetésre ítélték. Szabadulása után építészmérnökként dolgozott, műfordításokból tartotta fent magát. 1956-ban elhagyta az országot. 1957-től haláláig Londonban élt.

 

Az író a rendszerváltás küszöbén, 1989. november 24-én találkozott a gyomai könyvtárban a szép számban megjelent földieivel. Meghatódottan fogadta a virágokat, a gyomai utcarészletet ábrázoló díszdobozt, a nyomda ajándékkönyveit, felesége Prágai Piroska pedig a százéves endrődi szőttest.

 

77 éves korában, március 15-én az Országházban vette át a megérdemelt Kossuth díjat. Ebből az alkalomból a gyomaendrődi 612. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Cipőipari Szakközépiskola diákjai és tantestülete táviratban köszöntötte. A Gyomaendrődi Híradó 1991 októberi számában levélben köszönti az otthonlakókat, ugyanitt olvasható Torony című tárcanovellája.

 

Gyomaendrőd várossá avatásának 5. évfordulója alkalmából az önkormányzat díszpolgári címet adományozott Határ Győzőnek. A kitüntetést 1994 júniusában dr. Frankó Károly polgármester és dr. Farkas Zoltán alpolgármester adta át Budapesten.

 

1994-ben az MTA dísztermében megtartja az akadémiai székfoglalóját, amelyen részt vesznek a gyomaendrődi Határ Győző Baráti Kör tagjai.

 

1995-ben feleségével újból Gyomaendrődre látogat. Megtekinti a Kner Múzeumot, a városi képtárat és átveszik Diószeginé Bíró Ilona festőművésznő ajándékát. Az íróról készült portrét, befejezésként az endrődi tájházat is megtekintik.

 

1996-ban Határ Győző értékes dokumentummal ajándékozza meg a gyomai könyvtárat, az 1950-ben, a szegedi börtönben ceruzával írott műveivel.

 

1996 októberében újból hazalátogatnak, találkoznak a gimnázium és a szakközépiskola diákjaival, tanáraival, az endrődi plébánossal, a gyomai könyvtár vezetőjével. 85. születésnapján a Kossuth Klubban rendezett irodalmi esten Gyomaendrőd város nevében a gyomai könyvtárosok, a Határ Győző Baráti Kör vezetője ajándékkal köszönti az ünnepeltet.

 

2004-ben, 90. születésnapján a Benczur Szállóban Hajdú László, a Határ Győző Baráti Kör vezetője, a gyomai könyvtár igazgatója köszönti városunk világpolgárát. Születésnapjának tiszteletére a városi könyvtár vetélkedőt szervezett a város diákjainak Határ Győző műveiből.

 

Győző bácsival 1991 óta rendszeresen találkoztam, leveleztem (később interneten keresztül). Utolsó levele, üzenete 2006. november 16-án érkezett, melyben megköszöni a születésnapi jókívánságokat. 2006. november 27-én, a késő esti órákban halt meg. 2007. január 23-án a Farkasréti temetőben a már korábban elhunyt feleségével együtt helyezik örök nyugalomra.

 

A városi könyvtár és a kulturális egyesület közös kérése, hogy a könyvtár minél előbb vegye fel a nagy szómágusfilozófus- író-költő-bölcsész nevét.

 

Dinnyés József közismert daltulajdonos Határ Győző 14 megzenésített versét CD-én kiadja a Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal, a városi könyvtár, dr. Farkas Zoltán állatorvos és a dr. Csoma házaspár anyagi támogatásával.

 

Határ Győző

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu