Békés Megye Archívum

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Békés Megye / Cikkek

  Közfoglalkoztatás Csorváson 2010/3

  XII. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Bencsikné Lovas Ilona

  2009. évtől az önkormányzatok foglalkoztatáspolitikai feladatai kibővültek. Csorvás város önkormányzata is nagy várakozással tekintett az „Út a munkához” program keretében meghirdetett „segély helyett munka” céljaira. Az 5302 lakost számláló kisvárosunkban a munkanélküliek száma korábban 150-180 fő között volt, a gazdasági válságot követően viszont a 300 főt is meghaladta. Jelenleg az aktív korúak ellátásában részesülők száma…

 • Békés Megye / Cikkek

  A jegyző helyettesítésnek gyakorlati kérdései 2010/3

  XII. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Kosznáné Pule Ilona jegyző - Murony község

  Hétköznapi problémaként vetődik fel a kistelepüléseken a helyettesítés kérdése a jegyzőnek más településre, munkakörbe való sikeres pályázását követően, vagy adott esetben hosszabb betegség esetén. A Ktv. az összeférhetetlenség szabályok között taglalja a kérdést, a 21.§.(5) bekezdése röviden mindössze egy mondatban írja le ennek a speciális esetnek az egyetlen lehetséges megoldási módját. Előnye és hátránya is…

 • Békés Megye / Cikkek

  Alakuló ülés – csabai sajátosságokkal 2010/3

  XII. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Szvercsák Szilvia dr.

  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) nem szabályozza részletesen a helyi önkormányzatok képviselő-testületének alakuló ülésére vonatkozó eljárási rendet. (Szemben például a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozattal, amely külön részben rendelkezik a törvényalkotó hatalom alakuló ülésének részletszabályairól.) Ugyanakkor a képviselő-testület a választást követő első ülésének sem…

 • Békés Megye / Cikkek

  A városi szerep – Csorvás 2010/3

  XII. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): dr. Megyeri Valéria városmenedzser - Csorvás

  Csorvás 2005. július 1. óta város Elöljáróban szükségesnek tartom rögzíteni azt a tényt, ami szerintem, nem képezheti vita tárgyát. Nevezetesen, hogy önmagában a városi címtől egy település nem lesz sem gazdagabb, sem fejlettebb, és a városi ranghoz kötődően nem illetik meg, illetve nem terhelik számottevően külön jogok és kötelezettségek sem.  

 • Békés Megye / Cikkek

  Kner Nyomdaipari Múzeum 2002/2

  IV. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Dr. Füzesné Hudák Julianna múzeumigazgató

  Magyarország egyetlen nyomdaipari múzeuma Gyomaendrődön, a Kossuth Lajos utca 16.szám alatt, Kner Imre egykori lakóházában található. A népies barokk stílusú házat Kozma Lajos tervezte, 1925-ben épült, és 1970 óta ad otthont a múzeumnak.„Könyvek és nyomtatványok a Gyomai Kner nyomdából” címmel látható az állandó kiállítás, amely a Kner család tagjainak munkásságát és nyomdájuk 120 éves történetét…

 • Békés Megye / Cikkek

  Betyárbecsületből 2008/4

  X. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Szűcs Attila dr.

  Az elmúlt néhány évben jelentős számban jöttek létre körjegyzőségek, és ez a tendencia folytatódni látszik. Jegyzői álláshelyek szűntek meg, és az átszervezések következtében a sokrétű tapasztalattal, többéves szakmai gyakorlattal rendelkező és minőségi munkaerőt képviselő jegyzőtársaimból ügyintéző vagy esetleg vezető beosztású köztisztviselő lett, ha egyáltalán maradhatott a közigazgatásban.  

 • Békés Megye / Cikkek

  Civil szervezet, hozzáadott érték 2002/2

  IV. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Dr. Csorba Csaba jegyző Gyomaendrőd

  Napjainkban az önkormányzatokhoz egyre több civil szervezet fordul támogatásért. A kérelmek az önkormányzatok működésének legkülönbözőbb területeit érintik. A kérelmezők szervezeti formájukat tekintve legalább annyira változatos képet mutatnak, mint az általuk képviselt terület, így lehetnek baráti körök, egyesületek, alapítványok, közalapítványok stb. Joggal vetődik fel az önkormányzatok képviselő-testületi ülésein, hogy miként viszonyuljanak a kérelmekhez.  

 • Békés Megye / Cikkek

  A kistérségi vasútról 2007/1

  IX. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Ladányi Károly vezető főtanácsos Vésztő

  Több szakértő állítása szerint az elmúlt évtizedekben százmilliárdokban mérhető fejlesztések maradtak el a Magyar Államvasutaknál, melynek következményeként főleg a mellékvonali, de több fővonali pályatest is olyan mértékben elhasználódott, hogy a szerelvények csak lelassítva tudnak rajtuk közlekedni. Elhasználódott a vasúti járműpark is, mivel a felújítások üteme nem követte az igényeket.  

 • Békés Megye / Cikkek

  Gyulai Várszínház 2007/1

  IX. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Gedeon József igazgató Gyula

  Közép-Európa egyetlen épen maradt síkvidéki téglavárának udvarán működik 1964 óta nyaranként a Gyulai Várszínház. Jövőre a 44. évadát kezdi meg.  

 • Békés Megye / Cikkek

  Integrált pénzügyi információk Gyomaendrődön 2007/1

  IX. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Megyeri László aljegyző Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezető Gyomaendrőd

  Önkormányzatunk az Informatikai Fejlesztési Stratégiájának megfelelően igyekszik felzárkóztatni a jelenlegi eszköz és szoftver állományát a mai kor és a jövő kihívásainak megfelelően. Kiemelt célként fogalmazódott meg az ügyfélközpontú, szolgáltató önkormányzat fejlesztése. Az ügyfélközpontú működés magában foglalja az ügyfelek gyors, kényelmes tájékoztatását és az ügyek gyors feldolgozását is. A cél megvalósítása a hivatali tevékenységek új informatikai…

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu