Működésképtelen önkormányzatok támogatása

A közigazgatás szakmai fóruma

Hírek / Hírek, információk

Működésképtelen önkormányzatok támogatása


A működésképtelen helyi önkormányzatok
egyéb támogatását a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007.
évi CLXIX. törvény 6. számú mellékletének 3. pontja szabályozza. E szerint
azoknak a települési önkormányzatoknak, melyeknek a működőképessége a
költségvetési törvény 6. számú mellékletének 1. pontja alapján igénybe vehető
támogatások mellett nem biztosítható, továbbá a megyei önkormányzatoknak az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter visszatérítendő, vagy vissza nem
térítendő támogatást adhat, melyet célhoz, feladathoz is köthet.

A támogatás kizárólag működési
kiadásokhoz igényelhető, az „önhiki" támogatással el nem ismert, az
önkormányzatok kötelező feladataival összefüggő kiadásokhoz. Az igényelhető
támogatás összege – a rendkívüli és előre nem tervezhető esetek kivételével –
nem haladhatja meg az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott
működési célú éven belüli hitelek összegének „önhiki" támogatással csökkentett
összegét. A támogatás megítélésénél kiemelten figyelembevételre kerül a működési
célra igénybevett hitel nagysága.

Nem igényelhető támogatás a gazdaságtalan
feladatszervezésből, a működési kiadások elismerhetőnél nagyobb mértékéből adódó
működési forráshiány finanszírozásához. Így -többek között – nem támogatható a
feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás, külön is a
képviselő-testület/közgyűlés, illetve az önkormányzati hivatal személyi és
dologi jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke, valamint az önként vállalt
feladatok és/vagy az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és a
támogatásértékű kiadások.

A kérelmek előterjesztésére vonatkozóan előírt határidő,
tehát azok év közben folyamatosan benyújthatók. A döntés-előkészítés, a döntés
azonban – a rendkívüli, soron kívüli támogatást igénylő esetek kivételével –
négy ütemben történik. Az egyes ütemekben azok – a Magyar Államkincstár területi
szervezetei által felülvizsgált – kérelmek kerülnek feldolgozásra, amelyek az
alábbi határidőre az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumba
beérkeznek:

– I. ütem 2008. június 15.
– II. ütem 2008. szeptember
1.
– III. ütem
2008. október 3.
– IV. ütem 2008. november 28. napja.

A
működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásának igénylése a Magyar
Államkincstár Területi Igazgatóságai útján történik.

Az útmutató és adatlap-garnitúra (http://www.bm.hu/web/portal.nsf/742ad282f33f39b0c1256f6c002d6357/738d57e8a562f720c12573ef006a2b8e?OpenDocument)
az Igazgatóságok útján igényelhető, vagy itt is
letölthető.

 

www.otm.gov.hu

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu