Okos városok és falvak a megoldásszállító szemszögéből

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

Okos városok és falvak a megoldásszállító szemszögéből

XXI. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Kaszás Zoltán
vezérigazgató, T-Systems Magyarország


Bevezető

Jegyző és Közigazgatás hasábjain több alkalommal szerepelt az okos város (intelligens város, smart city) témakör. Mivel sok félreértéssel találkozhatunk, arra teszek kísérletet, hogy egy nemzetközi háttérrel bíró, számos sikeres gyakorlatot felmutató nagyvállalat szemszögéből világítsam meg a potenciálisan minden fél (lakos és vállalkozás, hivatal, szállító) számára egyaránt lényeges fejlesztési irányokat, valamint sikeresnek tekinthető kezdeményezéseket, egyszóval, megosszam a tapasztalatainkat, a jókat és a kevésbé jókat is, hiszen ezekből is sokat lehet tanulni.

Infokommunikációs nagyvállalatként mi tisztában vagyunk azzal, hogy a mai fogyasztók – akiket nevezhetünk városlakóknak, lakosságnak is – mindent sokkal gyorsabban akarnak. Azonnal tudni akarják a válaszokat, látni és használni a megoldásokat. Hihetetlen mértékben felgyorsult a fejlődés és ezzel párhuzamosan az igények is. Nekünk ezekkel az igényekkel kell szembenéznünk, és legalább ilyen gyorsan haladnunk a válaszok és a megoldások felé. Ezt pedig már lehetetlen egyedül, a hagyományos szerepeket betartva megtenni. A megrendelő és szállító szerepe véglegesen megváltozott: közelebb kell lépnünk egymáshoz és közösen kell felvennünk azt a ritmust, amit a technológiai fejlődés diktál.

Egyetértek azzal a megközelítéssel, miszerint az okos város, okos járás szemléletmód egy új típusú fejlesztési és üzemeltetési logikát jelent, melynek fő célkitűzése a települések működésének átformálása. Az okos települést a magas életminőség és élhetőség, a fenntarthatóság, valamint a szolgáltató szemlélet jellemzi. Ezeket innovatív technológiai megoldásokkal, adat-alapú gazdaságfejlesztéssel, valamint partnerségre és részvételre alapuló településüzemeltetéssel valósítja meg. Mindehhez nélkülözhetetlen a korszerű infokommunikációs eszközök megfelelő használata, a kapcsolódó szakmai kompetenciák párhuzamos biztosításával együtt. Őszintén szólva, ez nemcsak kötelezettség, hanem sokkal inkább lehetőség!

A világ legtöbb fejlett régiójában napirenden vannak az „okos” fejlesztések, így az EU tagállamokban számos jövőbe mutató programot terveznek, valamint hajtanak végre. Büszkék vagyunk arra, hogy a Deutsche Telekom 2017-ben Budapesten hozta létre a European Smart Solutions Centert (Európai Okos Megoldások Központját), amelynek célja az okos városok fejlesztésének felgyorsítása Európában. Célunk, hogy cégcsoportunkkal Európában az okos város megoldások első számú szállítója legyünk, valamint bármely, a digitális átalakulást célul kitűző település számára megbízható és hosszú távú partnerként jelenjünk meg.

Mintaprojektek tapasztalatai

A T-Systems ma már közel ötéves tapasztalattal rendelkezik okos város megoldások fejlesztésében, tesztelésében és implementálásában. Jól látjuk, hogy senki sem tévedhetetlen ezekben a fejlesztésekben, hiszen nem tömegterméket adunk el, hanem egyedi igényekre adunk választ. A T-Systems valamennyi megbízás során azt vállalja, hogy közös tervezéssel megtalálja a megfelelő megoldást és folyamatosan jelen van annak bevezetésében – ha kell, módosítja, ha kell, továbbfejleszti, átalakítja. A technológiai újítások ma már nem dobozban jönnek: ezeket közösen kell megalkotnunk. Az eddigi hazai projektek is számos tanulsággal szolgálnak, amikből a települések és a közreműködő vállalatok sokat tudtak, tudnak tanulni.

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy bár elszigetelt intelligens megoldások, eszközök gyors létesítése is hozhat megoldást, bizonyos problémákra célravezetőbbnek tűnik szinte egyszerre elindulni a tervezés és a megvalósítás szintjén is. Felokosítható ma már a köztéri világítás, wifit szolgáltathat a pad vagy hasznosíthatunk elektromos autótöltőket – a megtérülés akkor valós, ha ezeket nem külön-külön városra fejlesztjük és ha valós társadalmi vagy lakossági igényt elégítenek ki.

Az okos városi modellben a beruházás mellett a működési költségek és az üzemeltetés finanszírozása is olyan kérdés, amelyre érdemes figyelmet fordítani a tervezéskor. Ezért már a pályázás során kiemelt kérdés a valós igények felmérése, valamint az alapos előkészítés az adott megoldás szállítója, a település vezetői, továbbá adott esetben a finanszírozó által kijelölt tanácsadók részvételével. De ugyanígy a tervezési fázisban kell számolnia a városnak a begyűjthető adatok elérésével, elemzésével is.

A tervezés során tud egy ICT (infokommunikációs technológia) megoldásokat szállító cég olyan javaslatokkal is élni, ami a külön-külön igényelt intelligens funkciókat integrálja: ilyen lehet egy köztéri világítást ellátó lámpaoszlop, ami egyben a kamerarendszert is magában hordozza és alkalmas wifi szórására. Ha még tovább akarjuk hangolni ezeket a megoldásokat, azt is érdemes figyelembe venni, hogy ezeknek a kameráknak kell-e folyamatosan üzemelni, vagy elegendő a világítással együtt, mozgást érzékelve bekapcsolni.

A termékek és a szolgáltatások bevezetésekor arra is tekintettel kell lenni, hogy az adott városban milyen könnyen és gyorsan fogadják el a szolgáltatást, valamint a felhasználóbarát kivitelezés is górcső alá került. A fejlesztések során megtanultuk, hogy mennyire fontos a digitális írástudás terjesztése, egyúttal valós idejű visszajelzéseket és fejlesztési irányokat ismerhettünk meg a város lakosain és intézményein keresztül. Hiszünk abban, hogy a legmagasabb színvonalú technológiai megoldás számára is ártalmas, ha a lakosság nem vagy nem erre a változásra készült fel.

Számos kezdeményezés mellett vállalatunk ma Zalaegerszeg és a ZalaZone, az Európában egyedülálló, önvezető autók tesztelésére is alkalmas pálya partnere infokommunikációs megoldások terén. A város szerkezete, a kiépülő tesztpálya és az azzal kapcsolatos logisztikai elvárások adják a megvalósuló projektek egyik kihívását, a másikat pedig a fenti tapasztalatok alapján a helyi közösségek igényeinek felmérése és beépítése a szolgáltatások kialakításába.

Kormányzati törekvések, finanszírozás

A Belügyminisztérium által koordinált, okos város központi platformszolgáltatás kialakítása kísérleti jelleggel Monor településen indult 2018-ban. A mintaprojekt során kifejlesztendő, központilag szolgáltatott okos város infrastruktúra elemek (térinformatika, középület kataszter, városkártya/várostárca, helyi mobilalkalmazás) minden hazai település számára elérhetők lesznek – a tervek szerint 2020 utolsó negyedévtől. Az önkormányzatoknak a központi platformhoz tételes jogszabályi felsorolásban szereplő helyi szolgáltatásokkal lehet majd csatlakozni (közvilágítás, épületüzemeltetés, okos utca, okos iskola, várostárca, térfigyelő, helyi közlekedés.) A T-Systems Magyarország sok más mellett ezekre is kínál elérhető, standard megoldásokat.

Érdemes figyelmet fordítani a Lechner Tudásközpont által kiadott módszertani dokumentumokra, amelyek kiváló alapot teremtenek a horizontális tervezéshez. Ezek közül talán a legfontosabb az Okos Város Fejlesztési Modell, melynek fókuszában a szolgáltatások minőségének javítása, az energia- és más erőforrások takarékosabb felhasználása, az állampolgárok bevonása, valamint a gazdaságilag önfenntartó rendszerek megalkotása áll.

Kulcskérdés az összes helyi fejlesztés esetén a finanszírozás. A tervezett projektek nagy hányada a Modern Városok Program keretében indul, továbbá a kisebb települések lehetőségei is bővülnek, részben a Magyar Falu Program jóvoltából. A Területfejlesztési Operatív Programban jó pár projektnek van, lehet még előremutató okos város eleme. Helytálló gondolat lehet továbbá az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Programból hitelfelvételt fontolgatni, hiszen az életminőséget javító fejlesztések mellett több beruházás komoly megtakarítási hozadékkal is párosul.

Az európai és hazai trendeket áttekintve mindannyian reménykedhetünk abban, hogy a következő európai uniós költségvetési ciklusban több forrás nyílik majd meg kifejezetten okos helyi fejlesztésekre.

Zárszó

A helyi közszolgáltatások színvonala, valamint a működés hatékonyságának fejlesztése végett a nagyobb településeken mindenképpen érdemes a településfejlesztési elképzelésekhez illeszkedő, átfogó okos város programban gondolkodni. Kisebb településeken, valamint kísérleti jelleggel a központi platform indulásáig is indokolt máshol már bevált szolgáltatásokat indítani, amikkel tesztelhető a lakosság fogadókészsége, valamint a hivatali szervezet felkészültsége.

Összességében abban hiszünk, hogy bár sokan forradalminak tartják az okos város fejlesztéseket, ez valójában mégsem revolúció, sokkal inkább evolúciós folyamat: lépésről lépésre kell haladni, tanulni a kezdeti nehézségekből, felismerni a kihívásokat és alkalmazkodni hozzájuk. Legfőképpen pedig nem lehet legyinteni sem most sem a későbbiekben: a kialakított terveket gondozni kell, támaszkodni a már meglévő jó gyakorlatokra és megosztani a megszerzett tudást. Ebben a folyamatban tud a T-Systems stabil, megbízható partner lenni.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu