Átalakításra várva…

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási reform

Átalakításra várva…

XIII. évfolyam, 4. lapszám
Szerző(k):
Streigl Jánosné
közjegyző
Gara és Bácsszentgyörgy
Gara és Bácsszentgyörgy


„A közös hivatalok a körjegyzőségek mintájára jönnek majd létre” – jelentette ki Tállai András önkormányzati államtitkár. A Jegyző és Közigazgatás Streigl Jánosnét, körjegyzőt kérte fel a hír kommentálására.

StrieglJnosnGara.jpg

A készülő új önkormányzati törvény átalakítja a helyhatóságok világát. A 2011. augusztus 17-i kormányülésen elfogadott határozat alapján várható, hogy a majdan létrejövő járásokon belül megalakulnak a mostani körjegyzőségekhez hasonló közös hivatalok. Egyelőre maradjunk ennél az elnevezésnél, hiszen az intézményi név meghatározása akkor aktuális, amikor az átalakítás tartalma, a hivatalok feladatköre ismertté válik.

Körjegyzőségi hivatalunk a rendszerváltozást követően jött létre, így elég „öregnek” tekinthetjük ezt a hivatali formációt ahhoz, hogy nyugodtan számba vehessük azokat a tapasztalatokat, amelyek értékelése segítheti az átalakítási célok megvalósítását: nevezetesen a magyar közigazgatás decentralizált részének optimalizálását, korszerűsítését.

Eddigi tudomás szerint a tervezett közös hivatalok a hatósági igazgatás vitele mellett kiszolgálnák az önkormányzatok munkáját is. Tehát ellátnák a képviselő-testületek tevékenységéből adódó feladatokat is, ahogyan ezt teszik ma is a polgármesteri hivatalok és a körjegyzőségek. Hogy a közös hivatalok milyen mértékben, vagy milyen megosztással végeznék a kiszabott teendőket a településeken hagyott önkormányzati hivatalokkal vagy más, esetleg kihelyezett hivatali egységgel – ezt ma még csak tippelhetnénk… Mindez a kompetenciák meghatározásán múlik majd.

Tudjuk azonban, hogy a változtatás – bizonyos korszerűsítő szándékok mellett – az önkormányzatok gazdasági nehézségei miatt szükséges. A közös hivatalok kialakításában talán a takarékosság elve lesz a legfontosabb. Ismert az is, hogy a körjegyzőségek az önálló községi polgármesteri hivatalokhoz képest kisebb költséggel működnek. Nézzük csak meg a körjegyzőségek alapításának tendenciáját: a kezdeti ódzkodás után az utóbbi évtizedben rohamosan nőtt a körjegyzőséghez csatlakozó önkormányzatok száma. Ha az okokra kérdezünk, a polgármesterek egyértelmű válasza az, hogy költségvetési megtakarítás végett választották a körjegyzőséget. A körjegyzőség azonos szakmai tartalommal, de mennyiségét tekintve több feladatot végez a kistelepülések önálló hivatalaihoz képest. Ugyanakkor a nagyobb ellátási terület, illetőleg a népesség miatt gazdaságosabb a különböző szakterületen megjelenő ügykörök egy hivatalon belül történő ellátása. A körjegyzőség főként ezért lehet most minta az átalakításhoz. Érthető és helyeselhető a kormányzati törekvés ennek a hatékonyságnak a kiterjesztésére, amely az összes önkormányzatot bevonná a közös hivatalok rendszerébe. Az itt-ott megjelenő kétségek nyomán megjegyzem még, hogy pusztán ez az intézkedés korántsem jelentené az önkormányzati önállóság csorbulását, hiszen a mintaként említett körjegyzőségek gyakorlatában sem történt ilyen. Végül a gazdasági megfontolásokhoz kapcsolódva azt is megjegyzem, hogy a körjegyzői hivatalnál előforduló szakfeladatok magasabb ügyszáma és az ebből adódó helyes munkamegosztás – amely az említett hatékonyság egyik forrása  stabil, szakmai jártassággal bíró köztisztviselők alkalmazását indokolja. Az említett „körjegyzőségi mintát” ebben a vonatkozásban is a döntéshozók figyelmébe ajánlanám.

Valószínű azonban, hogy a körjegyzőség intézményének itt említett gazdasági előnyei mellett működésünkben azt is bizonyítottuk – és ez nemcsak a mi hivatalunkra értendő -, hogy több települési önkormányzat egységes végrehajtó szerveként a körjegyzőség ugyanolyan jó közszolga módjára tudott dolgozni, mint az önálló polgármesteri hivatal. A jól működő körjegyzőségnek is feltétele a szakszerű és szolgáló típusú munkavégzés. Feltétele az erre alkalmas, szakmailag felkészült köztisztviselői gárda, az olyan munkatársak, akik hivatásuknak tekintik a közigazgatást, ki tudják szolgálni a települések önkormányzatait, és polgárait. A mi hivatalunk ilyen. A körjegyzőséghez tartozó települések jegyzői hatáskörbe utalt anyakönyvi, adóigazgatási, szociális és egyéb hatósági ügyeket 10-15 napon belül el tudjunk intézni, az ügyfelet kiszolgáljuk, gyakran személyesen is találkozunk velük. Nyugodtan állíthatom, hogy ez a kis településeken „aranyat ér”, hiszen nagyon sok idős és hátrányos helyzetű ügyfél keres fel bennünket nap, mint nap.

A közvetlen hivatali teendőinkből származtatott eme néhány gondolat után még egy olyan példát is ide sorolok, amelyet az élet hozott elénk. Körjegyzőségünk fenntartói közösen kötöttek külföldi partner kapcsolatot a közeli Szerbia területén fekvő vajdasági településekkel, és ezt az adottságot kihasználva a testvér településekkel szinte 2-3 hetenként találkoznak, sport és egyéb közösségi kapcsolatok ápolására szolgáló rendezvényeket szerveznek, ami ma már nem érinti az önkormányzati költségvetést. A fenntartó önkormányzataink efféle összefogásában evidens része volt a közösen fenntartott körjegyzőségnek. Gara településen három nemzetiség választott kisebbségi önkormányzatot, a horvát és a német kisebbség mellett a cigány nemzetiség is alakíthatott önkormányzatot. A számukra nyújtott, gyakran hasonló szakmai és adminisztratív segítség szintén elősegíti a nemzetiségek közötti párbeszédet és a jó kapcsolatot, amiben szintén van része a körjegyzőségi hivatalnak. Ötletcserék és sikeres rendezvényeik jelzik kapcsolatuk épülését. Tehát akár „járulékos” előnyként is említhetem, hogy a közös hivatal léte önmagában is serkenti az eszmecserét, és szorosabb együttműködést teremtett az önkormányzatok között.

A körjegyzői tapasztalatomból itt csak gondolatébresztésként csippentettem néhányat. Ám elég friss – és persze kevés  az az információ, amelyet az átalakításról most tudunk, ezért ma még nem tapasztalunk perzselő szakmai vitákat az átalakításról. Gondolom, előbb utóbb részünk lesz benne. Már megértünk jó néhány változást az elmúlt két évtizedben; úgy vélem, ez lesz a legnagyobb… Érdeklődéssel várjuk.

Gara és Bácsszentgyörgy körjegyzője 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu