Az önkormányzatok törvényességi felügyeletének néhány aktuális kérdése

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

Az önkormányzatok törvényességi felügyeletének néhány aktuális kérdése

XIV. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Iván János dr.
munkatárs
Kecskemét
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Felügyeleti Főosztálya

Magyarország Alaptörvénye 34. cikk (4) bekezdése – összhangban a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának 8. cikkével – a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét vezette be 2012. január 1-jétől. Ennek részletes törvényi szabályait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (új Ötv) VII. fejezete tartalmazza.

Fontos még utalni Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései 28. cikkére, amely a határozathozatali kötelezettség elmulasztásának pótlása tekintetében tartalmaz szabályozást (a rendeletek vonatkozásában ezt maga az Alaptörvény megteszi.)

A terjedelmes szabályozás részletes bemutatása nem célja e rövid írásnak, inkább csak gondolatokat akar ébreszteni a felügyeletet gyakorlók és az azt „elviselni kénytelenek” (jegyzők, önkormányzatok) számára is.

Az új Ötv. felügyeletre vonatkozó szabályai nagy átalakuláson mentek keresztül a múlt év második félévében közzétett első tervezethez képest. Terjedelme részletező lett, de így sem válaszol minden kérdésre, ezért nagyon fontos, hogy a jogalkalmazó szakemberek részletesen megvitassák, formálják a gyakorlatot. Ebben szerencsére partner a minisztérium, amely szakmai anyagaiban a fokozatos, türelmes bevezetésre int és szakmai értekezletekkel igyekszik segíteni a munkát.

Milyen jó lenne, ha már az új szabályok szakirodalmi, tudományos előkészítése nem történt meg (vagy az nem jutott el széles jogalkalmazói körhöz), akkor most gyorsan, a gyakorlati alkalmazást is segítve, a szakmai közvéleményt publikációkkal árasztanák el a törvényt előkészítő kodifíkátorok, az előkészítésbe bevont jogtudósok.

A új Ötv. hosszasan sorolja 132. §-ában a felügyelet eszközeit. Ezek többségében már a törvényességi ellenőrzés során is létező és alkalmazott elemek voltak. Annak ellenére, hogy ellenőrzés helyett felügyeleti jogkör van, hiányérzete támad az embernek. Nincs, vagy nem elég hatékony annak az eszközrendszere, hogy a gyorsan teljesedébe menő, de súlyosan törvénysértő határozatok ellen hatékonyan fellépjen a felügyelet. Ennek eszköze a közvetlen felfüggesztés lehetőségének megteremtése lehetett volna, de nem került be a törvénybe.

Az Alaptörvény is tartalmazza és részleteiben az új Ötv. is szabályozza jogalkotási kötelezettség elmulasztása esetén a rendelet pótlását. Az elmélet, a szabályozás szép és jó, de annak gyakorlati kivitelezése kissé nehéz lesz.

Önmagában már az nehézséget okoz, hogy törvény felhatalmazása esetén alkotandó rendeletnél is fontos figyelembe venni a helyi társadalmi körülményeket, a kormányhivatalnak mintegy a helyiek „bőrébe belebújni”, hogy jó szabály szülessen. Kisebb önkormányzatoknál is, de nagyobbaknál még inkább probléma lehet a költségvetési rendelet megalkotása. Hol van a felügyeleti szervnél az önkormányzati pénzügyekhez értő apparátus, aki ezt meg tudja tenni. Jelzem, a kérdés korántsem elméleti, jó kilátás van a megyénkben arra, hogy már ezen a tavaszon költségvetési rendeletet kell a kormányhivatalnak alkotni.

Kisebb súlyú kérdés, de országosan egységes gyakorlati megoldás szükséges abban, hogy mi legyen a kihirdetés utáni felterjesztett önkormányzati rendeletekkel. Ezt az Alaptörvény 32. cikk (4) bekezdése írja elő. Az új Ötv. 2013-tól továbbítási kötelezettséget ír elő a kormányhivatalnak a miniszter részére. Helyes törekvés, hogy az önkormányzati rendeletek minél előbb hozzáférhetők, megismerhetők legyenek. Fontos azonban, hogy megtörténjen törvényességük felülvizsgálata is, amely teljes körűen a felterjesztett jegyzőkönyv alapján végezhető el. Kívánatos az lenne, ha a központi rendszerbe a felülvizsgált rendeletek kerülnének jelezve, hogy van-e kifogás velük kapcsolatban.

Bekerült a törvényi szabályozásba a feladat ellátási kötelezettség elmulasztása esetén annak kikényszeríthetősége. Talán nem járok messze az igazságtól, ha azt állítom, a jelenlegi önkormányzati feladatrendszerben ennek gyakorlati alkalmazása szinte lehetetlen. Sok önkormányzat anyagi és egyéb okokból nem lát el, vagy nem megfelelően lát el egyes kötelező feladatokat. Nem látom azt az ellenőrzési kapacitást és eszközrendszert, amely ebben az évben nekiláthatna a problémák feltárásának.

Az önkormányzati feladatrendszer átfogó felülvizsgálata, részletes szabályozása a jövő évtől hozhat érdemi változást, de már most figyelni kell a jogalkotónak, hogy olyan szabályozás szülessen, amely megfelelő részletességű és a felügyeleti szerv által betartatható lesz.

A legújabb magyar önkormányzati rendszerben eddig nem ismert intézményként került bevezetésre a törvényességi bírság intézménye. Ennek nem örülnek az önkormányzatok, de a felügyeletet gyakorlók sem. Négy nevesített esetben alkalmazható a bírság, hogy mennyire fogja szolgálni a gyakorlati munkát, azt a jövő dönti el. Mindenesetre eltérő súlyú cselekményeket fenyeget a bírság. Én ezek közül a jegyzőkönyv megküldési kötelezettség határidőben való teljesítését emelem ki.

Látva, ismerve megyénk, Bács-Kiskun két évtizedes gyakorlatát, nem nagyon van önkormányzat, amelyet emiatt ne lehetett volna bírságolni, ha létezett volna már ez a lehetőség.

Kívánom, hogy a jegyzők és felügyeleti szervek tevékeny együttműködésével olyan méltányos és országosan egységes gyakorlat alakuljon ki, amely a jog betűje mellett annak szellemére is figyelemmel van.

Végül fontos megemlíteni, hogy e cikk írásakor még nem került kihirdetésre az a kormányrendelet, amely az új Ötv. felhatalmazása alapján a törvényességi felügyelet részletes szabályait tartalmazza. Bizonyára segíteni fogja a munkát, de milyen jó is lett volna, ha a törvénnyel egy időben lép hatályba.

Remélem, hogy az új Ötv. alapján felügyeltek és felügyelők is megtalálják az új szabályozás alkalmazásában a munka szépségét, mint ahogy mi, idősebb generáció így voltunk ezzel 1990-től.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu