Kormányrendelet a szálláshely-szolgáltatásról 2010/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

Kormányrendelet a szálláshely-szolgáltatásról 2010/2

XII. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági MinisztériumA szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X .20.) Korm. Rendelet főbb tartalmi elemeiről kapott tájékoztatást a Jegyző és Közigazgatás.

 

A belső piaci szolgáltatásokról szóló EK irányelv alapján a tagállamoknak, így hazánknak is az engedélyezési rendszereket felül kell vizsgálni, és a szükséges jogszabály-módosításokat 2009. december 28-áig el kellett végezni. Az Irányelv a szálláshelyek tekintetében a kereskedelmi szálláshelyek és magánszálláshelyek engedélyezéséről és minősítéséről szóló rendeletek felülvizsgálatát tette szükségessé.
A hatályos, szálláshelyekre vonatkozó jogszabályok helyett a jövőben egy közös kormányrendelet szabályozza a szálláshelyeket. Az új szabályozás eredményeként megszűnik a jelenlegi kereskedelmi- és magánszálláshely szolgáltatás közötti különbség mivel létesítményhez kötött engedélyeztetési eljárás valósul meg. Ennek indoka, hogy az EK irányelv alapján 2009. december 31. után már nem írható elő előzetes engedélyeztetési eljárás a szolgáltatói tevékenység folytatására.
Az új jogszabály a szálláshelyek engedélyezését és nyilvántartását a települési jegyző hatáskörébe helyezi. A szálláshelyek kormányrendeletben előírt minimális engedélyezési és üzemeltetési feltételeit a jegyző, a fogyasztóvédelmi előírások teljesülését (pl. feltüntetés esetén kategóriába sorolással kapcsolatos tájékoztatás) a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a jövőben a külön fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján.
A jelenleg működő szálláshelyek esetében a szolgáltatóknak nem kell új engedélyezési és minősítő eljárást kérelmezniük, amíg a meglévő engedélyük hatályban van.
A szálláshelyek minősítési, osztályba sorolási jelenlegi rendszere alapjaiban megváltozik. A kötelező, jogszabályon alapuló önminősítés helyett tanúsító védjegy rendszer létrehozására kerül sor a turizmusért felelős tárca koordinálásával, melyben a minősítő és ellenőrző szerepet az érintett szakmai szervezetek látják el. Az új minősítő rendszer alapvető előnye, hogy a kijelölt érintett szakmai szervezet rendszeresen ellenőrizni fogja a besorolás megalapozottságát, a követelmények teljesítését. Amennyiben egy szálláshely megalapozatlanul alkalmazza a védjegyrendszer szerinti besorolást, akkor szankcióval lehet sújtani a megtévesztő gyakorlatot.
A szakmai szövetségek közreműködésével kialakított védjegyrendszer létrejöttéig (várhatóan 2010 első féléve) a kormányrendelet hatálybalépése után működésüket megkezdő szálláshely szolgáltatók a régi feltételek alapján minősíthetik szálláshelyüket. Az egyes szálláshelytípusok minősítésére létrehozandó tanúsító védjegy alapvető célja a minőségi szálláshely-szolgáltatás előmozdítása érdekében a minőségi turizmus követelményeinek és a tudatos fogyasztó (turista) igényeinek megfelelő minősítési rendszer kialakítása.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu