http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A RENDÔRSÉG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Havasi Zoltán dr.

A rendszerváltást követôen a rendôrség és az önkormányzatok kapcsolata minôségileg megváltozott. Az elsô idôszakban, amely 1990-1994-ig tartott, a hatályos jogszabályok ugyan rendelkeztek a feladat, felelôsség és kapcsolattartás tekintetében, de ezek nem konkrét formában jelentek meg. A jogszabályi lehetôséget, amelyek megnyitották a minôségi kapcsolat megteremtését, a Rendôrségrôl szóló 1994. évi XXXIV. Törvény biztosította. Az önkormányzatokkal az 1990-es évek elején nagyon sok településen olyan konkrét munkakapcsolatok alakultak ki,...
 
    Bővebben...  

 
Gazdálkodási felelôsségünk 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bárányné Billinger Erzsébet

“A jegyzô olyan a czivil életben, mint a katonaságnál a brigadéros. Átlag kétezer ember felett ôrködik, de nem rendelkezik.” (Nógrádvármegye c. újság l907. július 25-i száma, “A Jegyzô “ című cikk.) Kilencvenhárom év alatt igen sok víz lefolyt az Ipolyon, de a jegyzô helyzete változatlan maradt. A jegyzô az önkormányzati gazdálkodásban jelentôs feladat- és hatáskörrel rendelkezik, jogosultsága, eszköze igen csekély. Arra a kérdésre, hogy „mit csinál a jegyzô?”, a válasz a teljesség igénye nélkül az alábbi: elôkészít,...
 
    Bővebben...  

 
A jegyzô mint körjegyzô2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Krekács Judit körjegyzô Palotás

Hozzászólás Kovács Árpád, az Állami SZámvevőszék elnökének cikkéhez (2000/3. szám) Az 1990.évi önkormányzati választásokat megelôzôen a tanácsrendszerben Palotás és Kisbágyon négy községet magába foglaló közös tanácshoz tartozott. Mint az ország községeinek közel kétharmadának, közös volt a testülete, költségvetése és hivatala. Az önkormányzati rendszerre való átálláskor megszűnt a közös testület és a közös költségvetés. 1990 ôszén az újonnan megalakult önkormányzatok képviselôinek rövid idôn belül döntenie...
 
    Bővebben...  

 
Jogszabályok dzsungele 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Varga Tibor körjegyzô Nagyoroszi

Jogszabályok dzsungele Napjaink egy része az újabb és újabb jogszabályok megismerésével telik el, mivel a jegyzônek minden jogágban otthon kell lennie Tudjuk, ez képtelenség, mégis elvárják tôlünk. Hol van még egy jogalkalmazó, akinek minden paragrafust ismernie kellene? Hatáskörünk pedig egyre bôvül. Melyikünk nem találkozott olyan esettel, amikor elcsodálkozott: még ez is hozzám tartozik? És ez még nem minden. Lassan minket is utolér az ügyvédek átka, miszerint egy-egy ügy megoldása során már nem elég egy vagy két törvény alkalmazása,...
 
    Bővebben...  

 
A CSERHÁTI JEGYZÔKLUB 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szlobodnyik András jegyzô Terény

A Cserháti Jegyzôklub 1991. szeptember 3-án alakult meg Terény községben. A Cserháti Jegyzôklub célja, hogy a hozzátartozó jegyzôk munkáját segítse, egységes jogértelmezést és jogalkalmazást tegyen lehetôvé e térségben. A klubfoglalkozásokat minden alkalommal más-más községben tartotta évente általában 4-5 alkalommal. Ez alkalomból a vendéglátó község polgármestere köszöntötte a jegyzôket, a meghívott elôadókat, vendégeket, bemutatta önkormányzata életét. Abban az idôben az éppen aktuális jogszabályokat vitatták meg a jegyzôk...
 
    Bővebben...  

 
A jegyzô mint a Polgármesteri Hivatal vezetôje 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Óvári Péter jegyző Salgótarján

Szervezet és humánerôforrás Meggyôzôdésem, hogy a feladatok ellátásának csakis egy jól szervezett és felkészült személyi állományú hivatallal lehet megfelelni. A hivatal szervezetét e sokrétű közigazgatási tevékenység szolgálatának rendeltem alá. Kinevezésemet követôen célként határoztam meg az önkormányzati és államigazgatási feladatok egyenrangú kezelését. A hivatal belsô szervezeti egységeinek kialakításával elvégzett változtatás során is e fontos cél vezérelt. A hivatal az alábbi szervezeti egységekre tagolódik: a) Jegyzôi...
 
    Bővebben...  

 
128 település egy hálózaton 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Svecz István

Dr. Barta László 1958. május 12-én született Ózdon. Nôs, két gyermek apja. Államigazgatási Fôiskolai végzettséggel és jogi szakvizsgával rendelkezô állam- és jogtudományi doktor. 1997 óta Nógrád megyei fôjegyzô. Tevékenyen részt vett az Intelligens Régió program kidolgozásában. – Az intelligens régió mint fogalom még ma is újdonságot jelent, mi volt az elôzménye annak, hogy Nógrád megye elsôként lépett-e területen? – A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése korán felismerte, hogy hazánkban az állampolgárok életlehetôségeit...
 
    Bővebben...  

 
A VÁROSI JEGYZÔ ÉS A RAKOTT SZEKÉR 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Tasi Borbála jegyzô Pásztó

Nincs új a nap alatt A közigazgatás elmúlt ötven esztendejére visszatekintve véleményem szerint megállapítható, hogy tizenöt-húsz évente az aktuális központi döntéshozók napirendjére került a reform, a közigazgatás korszerűsítésének szándéka és gyakorlati megvalósításának lehetôsége. Csak néhány utalás: 1950-ben megalakultak a tanácsok, 1970-ben megszűntek a járási tanácsok, és létrejöttek a járási hivatalok (mint a megyei tanácsok járások területén működô szakigazgatási szervei), majd 1984-ben a járási hivatalok...
 
    Bővebben...  

 
A rendelet elôkészítésének problémái – kistelepülésen 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mucs Mihályné Nógrádmegyer község jegyzôje

Egy 1800 lelket számláló kistelepülésen élek és dolgozom, Salgótarján és Szécsény között, Nógrádmegyerben. Az önkormányzati rendelet elôkészítésével kapcsolatos problémákat és nehézségeket szeretném megosztani az olvasókkal. Szükség van-e a rendeletre? Az önkormányzati rendelet elôkészítése során tisztázandó, hogy az adott életviszony önkormányzati rendelettel szabályozható-e? Meg kell vizsgálni, hogy helyi érdekű közügy-e az önkormányzat által szabályozni kívánt életviszony, és az milyen módon illeszthetô a központi...
 
    Bővebben...  

 
A városi jegyzô mint körjegyzô 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tatár-Kis Sándorné dr. jegyzô Balassagyarmat körjegyzô Patvarc

Balassagyarmat város jegyzôjeként a megyénkben lévô városi jegyzôk közül egyedül én látok el a korábbi városrészben, Patvarc községben 1992. november 15-e óta körjegyzôi feladatokat. Az Ötv. 1990-tôl lehetôvé teszi, hogy nagyközségi, városi jegyzô lásson el körjegyzôi feladatokat. A törvényalkotó arra alapozott, hogy a város megerôsítés nélkül is képes vállalni az ilyen esetekben rá háruló többletterhelést. De a jegyzôre nem gondolt senki. a) A ma is hatályos Ötv. szerint a képviselô-testület hivatalát gyűjtôfogalomként...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU