http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
ÖNMAGUNKAT IRÁNYÍTJUK AZ INFORMATIKÁBAN 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kiss Pál körjegyzô Szügy

"Az évek során a közigazgatás magához kötött, személyes céljaim letisztultak. A speciális szakismeretet itt próbálom hasznosítani, ahol vagyok. Nyesegetem saját környezetem ösvényeit, és tanfolyamon tanítom a tudni vágyókat." E cikk terjedelmének korlátai között tekintsük át, hogyan is áll a jegyzô és az informatika egymással. Induljunk el a közigazgatás egészének szintjérôl. Szomorúan kell megállapítanunk, hogy a közigazgatás egészére vonatkozóan a kormányoknak nincs fejlesztési koncepciójuk. Ez nemcsak az informatika terén...
 
    Bővebben...  

 
A vagyongazdálkodás szabályozása Bátonyterenyén 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Romhányi Gyula jegyzô Bátonyterenye

Az önkormányzatok vagyonhoz jutása óta eltelt közel egy évtized alatt kialakult az a vagyoni kör, amely az önkormányzatok gazdálkodásában meghatározó jelentôségű. Ma már nem a tulajdonosi jogok érvényesítéséért és a vagyonért kell küzdeni, hanem a hatékony és szabályos vagyongazdálkodás módszereit és tervszerűségét kell megerôsíteni. A kilencvenes évek elején uralkodó irányzat szerint elvárás volt, hogy az önkormányzatok az átvett vagyontárgyakkal vállalkozzanak, és így teremtsenek munkahelyet. Önkormányzatunk is részt vett egy...
 
    Bővebben...  

 
"Az elmúlt években bérlakás nem épült..." 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajdúné dr. Csabai Éva Jegyző Debrecen

A jogszabályoknak megfelelôen Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése is megalkotta helyi rendeletét az Önkormányzat vagyonáról, amely meghatározza a tulajdongyakorlás és a vagyongazdálkodás szabályait, ezen belül az ingatlangazdálkodásra, az ingatlanok elidegenítésére és hasznosítására vonatkozó szabályokat. Az Önkormányzat éves vagyongazdálkodási koncepciója a vagyon forgalomképessége szerinti bontásban tartalmazza az önkormányzati vagyon kezelésére, hasznosítására, értékesítésére, gyarapítására vonatkozó aktuális...
 
    Bővebben...  

 
Lakáshelyzet Gyôrött 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Kovács Lajos jegyző Győr

Az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) Gyôrben is alapvetô változásokat eredményezett. A korábbi bérlakásszám – a bérlôk vételi joga miatt – a harmadára (15 000-rôl 5000-re) csökkent. A megmaradt lakásállomány összetétele is megváltozott, hisz általában a jobb minôségű – fôleg lakótelepi – lakásokat vásárolták meg. Az önkormányzatnak újra kellett gondolnia a lakásgazdálkodási politikáját, fel kellett mérnie azt, hogy kíván-e egyáltalán bérlakásokat fenntartani, vagy teljességgel kivonul a lakáspiacról. A Közgyűlés...
 
    Bővebben...  

 
Népszámlálás - 10 évenként 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Tóth Zoltán főszerkesztő

Dr. Mellár Tamás a 133 évvel ezelôtt megalapított Központi Statisztikai Hivatal 19. elnöke. Az intézmény múltjáról és a 2001. február 1-jén esedékes országos népszámlálás feladatairól kérdeztük. – A kiegyezés évében, 1867-ben alakult a statisztikai hivatal, melynek elsô elnöke Keleti Károly volt. Van-e hasonlóság a hivatal múltja és jelene között? – Korábbi elôdje is volt a hivatalnak, mégpedig az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején. Fényes Elek állította fel ezt az intézményt, amelyet azonban a szabadságharc leverése...
 
    Bővebben...  

 
A praxisprivatizáció és az egészségügyi alapellátás biztonsága 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lencsés Károly

A rendelôket és a felszerelést célszerű egységes elvek szerint értékesíteni A háziorvosi rendelôk és felszerelésük magánosításáról, vagyis a praxisprivatizációval kapcsolatos önkormányzati feladatokról tanácskoztak a Megyei Jogú Városok Szövetsége jegyzôi kollégiumának májusi ülésén. A kollégium az egészségügyi alapellátás biztonságával összefüggô kérdések sorát vetette fel, amelyek megválaszolásához az Egészségügyi Minisztérium segítéségét kérte. Megfelelô garanciák nélkül a betegek érdekei sérülhetnek, a helyhatóságok...
 
    Bővebben...  

 
Tíz év tapasztalata: egyenlô közelségben a pártokhoz 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Tóth Zoltán

A pártok sokasága megosztja a közvéleményt. A parlamenti vita sokszinűsége és korlátozott áttekinthetôsége, a sajtó, a média elfogultsága – különbözô irányokban – nem teszi lehetôvé az emberek teljes körű, objektív informálódását. Aki a rendszerváltás után még 3-4 újságot olvasott, és alig várta az elektronikus média pluralizmusát, mára már csak egy újságot olvas, alig nézi (hallgatja) a kereskedelmi adókat, és minden nap csalódik a közszolgálatinak nevezettekben. Megosztják a közvéleményt azok az újságírók, akik nap mint...
 
    Bővebben...  

 
A Helyi Önkormányzatok Napja – Nógrádban 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Svecz István

Az Országgyűlés a 2000. június 13-i ülésnapján fogadta el a Helyi Önkormányzatok Napja megünneplésérôl szóló határozatot. E határozat szerint az Országgyűlés a helyi önkormányzati rendszer létrejöttének tizedik évfordulója tiszteletére szeptember 30-át, az elsô helyhatósági választások napját a Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította. A határozat is felhívja az önkormányzatokat, az érdek-képviseleti, szakmai szervezeteket, és egyúttal felkéri a polgárokat, hogy a 10. évfordulón, illetve ettôl kezdôdôen ezen az emléknapon...
 
    Bővebben...  

 
SFOR-MISSZIÓ – TASZÁRI SZEMMEL 2000/3
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Novográdecz Józsefné körjegyző Taszár-Kaposhomok

Közel öt év telt el azóta, hogy Kaposvár, a megye s a médián keresztül az egész ország megismerte az IFOR, majd SFOR, s ezeken keresztül Taszár nevét. Korábban mindenki lázasan készült, tervezett, üzleti hasznot, illetve ismeretséget remélt az itt állomásozó amerikai haderőktől. Időközben az IFOR-SFOR misszió teljesítette feladatát, lezajlott a NA-TO-népszavazás, ezek után érdemes számvetést készíteni. Taszár életében alapvető változást hozott az elmúlt időszak. Másképp értékeli az eseményeket, aki esetleg csak a televízió...
 
    Bővebben...  

 
ÖNKORMÁNYZATI ANYAGI TÁMOGATÁS A RENDŐRSÉGNEK 2000/3
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szigeti László rendőr őrnagy

Az 1994. IV. évi XXXIV. tv. a Rendőrségről a települési önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát szabályozva a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása, a rendőrség és az önkormányzati szervek tevékenységének összehangolása, valamint az illetékességi területen működő rendőri szerv létesítésének, bővítésének és fejlesztésének elősegítése érdekében lehetővé teszi szerződések megkötését az önkormányzatok és a rendőrség között. Dr. Szigeti László rendőr őrnagy tájékoztatója. Az együttműködés célja a...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU