http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Történeti értékű épületek lakossági megôrzése Budaörsön 2000/2
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Dudás Péter Budaörs Város jegyzôje

Budaörs Város képviselô-testülete 1997-ben rendeletet alkotott a város történeti értékű épületeinek lakossági megôrzéséhez nyújtandó anyagi támogatásról.  A jogalkotót az a szándék vezérelte, hogy a budapesti agglomeráció egyik legdinamikusabban fejlôdô településén lehetôséget biztosítson a város hagyományainak és építészeti értékeinek megôrzéséhez. Természetesen a város régi óvárosi részének megôrzésével kezdett el foglalkozni a képviselô-testület, mivel az újonnan beépülô egykori kiskertek, szôlôk, mezôgazdasági...
 
    Bővebben...  

 
Számítógép az építésügyi igazgatásban 2000/2
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lencsés Károly

Az igazgatási szakemberek munkáját segítô számítógépes program kifejlesztésén dolgoznak a Hajdú-Bihar Megyei Informatikai Központ munkatársai – tájékoztatta lapunkat Rácz József, a megyei közigazgatási hivatal építési osztályának vezetôje.   Rácz – aki igazgatási szakemberként működik közre – elmondta: a fejlesztés még folyik, s egyelôre csak az építésügyi igazgatást segítô alrendszer bizonyos elemei készültek el. Az egyik legbonyolultabb hatósági feladatról van szó, amely még a gyakorlott jogász számára is gondot okozhat, ezért...
 
    Bővebben...  

 
Építésügyi igazgatás egy kistelepülés szemszögébôl Javaslat a törvény...
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bózsóné dr. Pravda Erzsébet

Az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló törvény hatályba lépése, majd az építésügyi igazgatási körzetek kialakítása nehéz helyzetbe hozta a kistelepüléseket. A jegyzô hatáskörébe tartozó feladatok közül az úgynevezett kiemelt hatósági ügyek intézését vették át a körzetközpontok. Ezt megelôzôen a mi területünkön öt önkormányzat társult az építésügyi feladatok ellátására. Minden hatáskört a társulás látott el, az egyes településeken heti egy alkalommal helyszíni ügyfélfogadást tartott az...
 
    Bővebben...  

 
“Államosítani” kellene az építésügyi igazgatást? 2000/2
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lencsés Károly

Az építésügyi hatósági tevékenység jelenlegi rendszerét érdemes lenne újragondolni – nyilatkozta lapunknak Dénes György, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium építésügyi hivatalának helyettes vezetôje, aki a korábban kidolgozott koncepciókkal egyetértve változatlanul úgy véli, hogy a centralizált állami építésügyi hivatalok hatékonyabban, szakszerűbben és költségtakarékosabban láthatnák el ezt a feladatot. Jelenleg a városi jegyzôk mindegyikének, illetve körülbelül négyszáz községi önkormányzat jegyzôjének...
 
    Bővebben...  

 
Több munkáért többletdíjazás a jegyzôknek 2000/2
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Dudás Ferenc a Belügyminisztérium főosztályvezetője

A Jegyzô dr. Dudás Ferencet, a BM Közszolgálati Fôosztály vezetôjét kérdezte a köztisztviselôi törvény módosításáról. A Kormány 2000. január 4-i ülésén megtárgyalta a köztisztviselôi elômeneteli rendszer közszolgálati életpályává történô átalakításának elveit, majd az 1005/2000. (I. 18.) határozatában megfogalmazta az ezzel összefüggô legfontosabb intézkedéseket. Ezek közül kiemelten fontos a köztisztviselôi törvény módosítása. Ez részben a hatályos szabályok pontosítását jelenti, de az eddigiekhez képest igen lényeges...
 
    Bővebben...  

 
Bocs, nô vagyok! 2000/2
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Turóczi István Zoltánné jegyzônô Jászboldogháza

”...csak férfi és nô együtt teszik az embert.” (Kant) Csecsemôkorban a nemeket színekkel különböztetjük meg egymástól. Fiúknak kék, lányoknak rózsaszín. Az életkor elôrehaladtával a nemi jellegek hangsúlyosabbá válása – színek nélkül – jelzi a köztük lévô különbségeket. A vezetôi székben a nôkkel és a férfiakkal szemben megfogalmazódó társadalmi elvárások és az ezekkel összefüggésben álló, magukat makacsul tartó elôítéletek miatt tudunk különbséget tenni nôk és férfiak között. Ha az iskolai végzettséget...
 
    Bővebben...  

 
A mérnök úr 2000/2
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kiss Katalin

Isten hozta, Mérnök úr! – mondja a községi jegyző – 20 éve nem járt nálunk. Amit akkor újjáépítettek, már romlóban van, ideje volna, hogy újra jöjjenek. Pénzünk nincs, de pályázni tudunk, ha megmondja, hogy hová érdemes. Üdvözöllek András! – köszönti a katolikus plébános – nem öregedtél semmit. A templom rekonstrukciójára néhány éven belül megint szükség lesz, mert a múltkori feltárás után - mikor is volt, 30 éve? - a pénzszűke miatt nem tudtunk mindent megcsinálni. Talán most az 1%-kokból lehetne valamit tenni?! Régen...
 
    Bővebben...  

 
„AZ A JÓ, HA NEM A TERMÉK JÖN VISSZA, HANEM A VEVŐ” 2000/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kiss Katalin

A Zalaegerszegen működő informatikai és számítástechnikai vállalkozás vezetőjével, Szász Péterrel, a polgármesteri hivatalok informatikai rendszereiről, a számítástechnikai alkalmazásokról, a nem fővárosi vállalkozás munkájáról, terveiről beszélgetünk. Az önkormányzatok használnak olyan programot, amit a Zalaszám dolgozott ki? Használnak, az önkormányzati tevékenységnek, a polgármesteri hivatalok tevékenységének több területe is van, ahova a Zalaszám fennállásának húsz éve alatt fejlesztettünk alkalmazásokat, alkalmazási programokat,...
 
    Bővebben...  

 
EU csatlakozáshoz 2000/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kertész Gáborné Jegyző Tiszalök Mátyás B. Szabolcs Jegyző Újfehértó

EU csatlakozáshoz Az Európai Unió kapujában az ágazati területen adódó követelmények között emelem ki a terület fejlesztést. Ezen terület adta feladatok kiemelkedően fontosak, hiszen a bővítéssel nagy mértékben nőni fognak a regionális különbségek, melyet EU támogatással különböző pénzalapok lehetőségeinek kihasználásával kell csökkenteni. Elengedhetetlen az információáramlás technikai és jogi feltételeinek megteremtése, mivel az információs társadalom kialakulása a közigazgatást új minőségi, tartalmi és működési követelmények...
 
    Bővebben...  

 
AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA 2000/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

1999.végén, Magyarország közjogi méltóságainak – a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság elnöke és a hazai jogi közélet vezető tisztségviselői – jelenlétében megalakult az  Európai Jogakadémia. Ennek elnökét, Prof. FICZERE LAJOST, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérdeztük az új társadalmi szervezet céljairól. Magyarország évek óta készül az Európai Unióhoz való csatlakozásra. A politikai szándék egységes a parlamenti pártokban, ha az egyes részletkérdésekben való álláspont nem is mindig esik egybe. A...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU