http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A jegyző jegyzetel A legfontosabbnak ítélt jegyzői feladatok 2000/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dajka Imre

  Hosszas töprengésre késztetett Mészáros Miklós cikke. A töprengés oka a kérdés mögött megbúvó szubjektivitás, amelynek – mint tudjuk – nem sok létjogosultsága van a közigazgatási munka során. Azért is nehéz a válasz, mert a közigazgatásban minden ügy – a „fülemile” perektől a több százmilliós beruházásokig – egyforma precizitást, szakmai alázatot kíván meg, s minden ügyfélnek a saját ügye a legfontosabb, annak volumenétől függetlenül. Mégsem a szakigazgatási feladatok egyikét emelném ki a jegyzői hatáskörök közül,...
 
    Bővebben...  

 
Miért nem hívják Jegyzői Hivatalnak?! 2000/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kelemen Barnabás Jegyző Mátészalka

Hozzászólás Mészáros Miklós  A Jegyző előző számában megjelent cikkéhez A Polgármesteri Hivatal irányítása, vezetése címmel. Jegyzőnek lenni ma Magyarországon a települési kategóriát illetően nincs lényeges különbség a napi feladatok megoldásában. A kisebb településeken hivatásukat gyakorló kollégákat egy generalista szemlélet hatja át, tulajdonképpen az anyakönyvi igazgatástól a vagyonkezelésig mindent gyakorolniuk kell, míg a nagyobb településeken árnyaltabb a helyzet. Utóbbi nem kényszerül saját maga naponta gyakorolni a...
 
    Bővebben...  

 
A mohácsi busójárás 2000/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Erdei Katalin Mohács aljegyzője

Mohácsi vész fűződik a nevéhez. A város 1687-ben szabadult fel a török uralom alól. A történelem nem megtörte, hanem megerősítette az itt élő népeket. A városháza és a fogadalmi templom keleties motívumokkal épült, erre utalnak az ajtók, a szamárhátas ablakok, a kupolák, a díszterem sátorra emlékeztető formája, a mennyezet turbános fejei. Mohácson több nemzetiség él együtt, így németek, szerbek, cigányok, sokácok is. Az itteni sokácok népszokása a búsójárás, amelyet a tavaszi napfordulókor rendeznek. Régen Farsangvasárnap reggelétől...
 
    Bővebben...  

 
Testületi ülések 2000/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bölcsik István dr.

A jegyző hangsúlyai Nagyecsed 7500 lelkes település. A város életét meghatározó döntések a képviselő-testület ülésein születnek. A testületi munka színvonala, eredményessége, hatékonysága nagyban függ annak előkészítettségétől. Megítélésem szerint e vonatkozásban kiemelt feladata van minden jegyzőnek. A testületek tagjai „laikusok” a szónak abban az értelmében, hogy tevékenységüket nem hivatásszerűen végzik, az önkormányzat működésével kapcsolatban nincsenek mindig olyan ismeretek birtokában, mint azok a hivatalnokok, akik...
 
    Bővebben...  

 
A helyi testülettől az EU-csatlakozásig 2000/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lipták József Jegyző Vásárosnamény

Mint Vásárosnamény jegyzője a hatáskörömbe tartozó ügyek közül – kiemelten valamennyi területen a törvényesség biztosításával – a legfontosabbnak a következőket ítélem: A képviselő-testület, a bizottságok, a képviselők működésével összefüggő ügyek intézését, koordinálását (előterjesztések előkészítése, hozott döntések végrehajtásának biztosítása – kiemelten a helyi viszonyokat szabályozó önkormányzati rendeletekre – szükséges tájékoztatás biztosítása, stb.). Ezeket azért tartom a legfontosabbnak, mert szerintem...
 
    Bővebben...  

 
Egyenlő mércével a feladatok között 2000/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kovács János Jegyző Tiszavasvári

Az újság szerkesztői által feltett kérdésre – miszerint a városi jegyzőként hatáskörömbe tartozó ügyek közül szakmailag mit és miért tekintek a legfontosabbnak – a teljesség igénye nélkül az alábbiakat tudom válaszolni: Ma egyetlen jegyző – se városi, se egyéb települési – nem engedheti meg magának, hogy a hatáskörébe tartozó több száz ügytípus közül akármelyik a kedvence legyen oly módon, hogy abba jobban „bedolgozza” magát, mert azzal okvetlenül más területek gyakorlásától, felügyeletétől von el időt, energiát. Ebben az...
 
    Bővebben...  

 
Dr. Czap Lajos, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye főjegyzője 2000/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Tóth Zoltán főszerkesztő

1980-ban találkoztunk először, akkor Czap Lajos a Megyei Tanács Igazgatási Osztály vezetője volt. Hogy kezdődött a pályafutása? Már az iskolában eldöntöttem, hogy közigazgatásban  szeretném az életemet letölteni. 1955. július 15-én kezdtem meg a munkámat a  Kisvárdai Járási Tanács Pénzügyi Osztályán. Ide tartozott Mezőladány, Benk és Újkenéz is. Igyekeztem a feladatomat eredményesen ellátni, és fiatalon,  VB titkári posztra szemeltek ki. Ez Pad községben 1960-ban történt. Az ember élete nem áll meg, a feladatok elvégzése kapcsán, egy...
 
    Bővebben...  

 
Uniós csatlakozás a hálón 2000/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Cséve Ilona

Kényelmesen helyezkedjünk el a világháló elôtt, és ismerkedjünk meg az Európai Unióval – az internet segítségével. Kezdjük a Civil Infóval. Címe www.civil.info.hu. A honlap tájékoztatást nyújt a csatlakozási tárgyalások menetérôl, havonta közli a sajtóban megjelent leginformatívabb híreket, az európai csatlakozás témakörében összegyûjti és közli a magyar nyelven megjelent kiadványokat, tanulmányokat. Linkeket biztosít az Európai Unió hivatalos lapjaihoz, így többek között Az Európai Unió Európai Bizottság Magyarországi...
 
    Bővebben...  

 
Bombariadó 2000/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tiba Zsolt dr.

A jegyzô feladatai az önkormányzat hivatalát érintô bombafenyegetéssel kapcsolatban Bombafenyegetés az utóbbi években gyakran zavarta meg a polgármesteri hivatalok, pályaudvarok, bevásárlóközpontok, áruházak munkáját. Bár a bombafenyegetések csaknem minden esetben megalapozatlannak bizonyultak, a fenyegetést bejelentô célját – a fenyegetett intézmény mûködésének hosszabb-rövidebb idôre történô megszakítását, ezzel járó jelentôs hátrány okozását – általában elérte. A nyitott és jelentôs ügyfélforgalmú polgármesteri...
 
    Bővebben...  

 
A rendőrség és az önkormányzatok 2000/1
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nagy László dr.

Napjaink egyik legvitatottabb és mindenkit érintô kérdése a közbiztonság helyzete. A rendôrségrôl szóló 1994. évi XXXIV. tv. szerint a közbiztonság és a belsô rend védelme a rendôrségek feladata. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §-ában foglalt felsorolásban az szerepel, hogy a települési önkormányzat feladata a „gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól”. A két törvényhely összevetésébôl következôen a közbiztonság megfelelô biztosítása a végrehajtás szintjén közös feladat, amit az egymásnak közvetlenül...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK