http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A Jegyző első három éve 2002/4
  2009.11.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Tóth Zoltán főszerkesztő

1999 karácsonyára jelent meg a Jegyző első (bemutatkozó) száma. Nagyon izgultam, hogy a Jegyzők Országos Szövetségével, a Jegyzők Városi Egyesületével közösen kialakított és a Magyar Mediprint Szakkiadó Kft.-vel megvalósított szaklapnak milyen lesz a fogadtatása a jegyzők részéről. Szellemi és gazdasági kihívásnak kellett megfelelni. Az izgalom mellett az aggodalom is eltöltött, mert a laphoz kapcsolódó első Jegyző konferencián egy félhangos, de határozattan nekem címzett megjegyzést kaptam: "Mit akar itt, visszajött...
 
    Bővebben...  

 
Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat 2002/3
  2009.11.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kovács Péter jegyző Bonyhád

Bonyhád a Dél-dunántúli régióban, Szekszárd és Pécs között, a 6-os főközlekedési út mellett található. A 15.000 lakosú kisváros a gyönyörű természeti környezetű tájegység, a Völgység központja. A II. világháború következményeként 1944-1946-ig tragikus események zajlottak le, a zsidóság deportálása (több mint 1.200 bonyhádi áldozat), a „málenkij-robot”, a németajkúak internálása és vagyonelkobzása, végül a német anyanyelvű lakosság nagy részének kitelepítése. E „népvándorlás” adott lehetőséget 1945-48. között a...
 
    Bővebben...  

 
Hol a probléma?
  2009.11.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth Károly jegyző Győrtelek

I. JOGALKOTÁS 1991. évi XX. Törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről 140. § (1) A jegyző gazdálkodási feladata és hatásköre: (2) A jegyző adóügyi feladata és hatásköre: d) külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt. 1990. évi XCIII. Törvény az illetékekről 101. § Az ingatlan fekvése szerint illetékes...
 
    Bővebben...  

 
A 70 éves körjegyző (Jenő bácsi) 2002/3
  2009.11.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Varga Jenő

Dr. Kelemen Barnabás, Mátészalka város jegyzője, A Jegyző szerkesztőbizottságának tagja telefonon hívott és megkérdezte: „Jól tudom-e, Jenő bátyám, hogy te fél évszázada vagy a pályán? Megkérlek, írj a Jegyző című szaklapnak egy cikket az életedről.” Igent mondtam, és bevallom őszintén, jólesett, hogy valakinek az eszébe jutottam. Egy este hozzákezdtem az íráshoz. Már éjfélre járt és a negyedik oldalnál tartottam (kézzel írva, igen apró betűkkel). Félbehagytam, a késői óra miatt is, meg azért is, mert még a felénél sem tartottam...
 
    Bővebben...  

 
Tolna megyei Európai Információs Pont 2002/3
  2009.11.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A Külügyminisztérium saját közvélemény-felkészítési programja keretében 1998-ban megkezdte a megyei Európai Információs Pontok (EIP) országos hálózatának kiépítését.  A Tolna Megyei Önkormányzat a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatallal és a PONT-E Alapítvánnyal együttműködve a 2000. június 22-én aláírt támogatási nyilatkozattal létrehozta a Tolna Megyei Európai Információs Pontot. A feladatok ellátását 3 főállású, felsőfokú végzettséggel, uniós nyelvismerettel rendelkező munkatárs biztosítja. Az Európai Információs Pont...
 
    Bővebben...  

 
A rendőrség és az idegenforgalom Tolna megyében 2002/3
  2009.11.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Salgó László dr.

Tolna megyében – amely területileg az ország ötödik legkisebb megyéje, a lakosság számadatai alapján pedig a második legkisebb a sorban – több mint kilencszáz rendőr munkálkodik azon, hogy a 9 városban és a 99 apróbb településen élők és a Tolna megyébe látogatók nyugalmát, biztonságát biztosítsa. Szekszárd nagyváros, a nagyvárosi bűnözés jellemzői nélkül. Az a tény, hogy Tolna megyét nem szegélyezi országhatár, eredményezi a minősítést: Tolna megye országos összefüggésekben még ma is a bűnügyileg közepesen fertőzött megyék...
 
    Bővebben...  

 
Tolna megye önkormányzatai és a TÁH kapcsolata 2002/3
  2009.11.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fehér János TÁH igazgató

Tolna megyében 108 települési önkormányzat és a Megyei Önkormányzat látja el a közfeladatokat, végzi a lakosság ellátását. Az igazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális és egyéb feladatok elvégzéséhez 2001. évben közel 50 milliárd forint összeget használtak fel. Az önkormányzatok gazdálkodása során megannyi szállal kapcsolódnak a központi költségvetéshez. E kapcsolatok realizálására, az államháztartás pénzügyi információs rendszere működtetésére kijelölt szervek a TÁKISZ-ok jogutódjai, a Területi Államháztartási...
 
    Bővebben...  

 
A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés nemzeti ügy 200/23
  2009.11.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mácsai Antal Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató

A katasztrófa szót a görög katharsis kifejezésből származtatjuk - melynek eredeti jelentése fordulat, fordulópont, kimenetel - de a katasztrófák eredete ennél régebbre az i.e. 2700 táján Mezopotámiában bekövetkezett árvízig (őskatasztrófa) nyúlik vissza. A bekövetkezett események közös jellemzője volt az ősi félelem, a vakrémület, a pánik és a felkészülés, védekezés teljes hiánya. A fejlődő társadalmak és polgáraik rövid idő alatt felismerték, hogy érdekük a védekezés, hiszen egy katasztrófa következtében rövid idő alatt semmivé...
 
    Bővebben...  

 
önkormányzatok és a védelmi igazgatás 2002/3
  2009.11.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nagy Zoltán vezető-főtanácsos Védelmi Bizottság titkára

A honvédelem, a katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés nemzeti ügy. Ezért minden állampolgárnak joga van arra, hogy megismerje a válsághelyzeteket, a környezetében lévő katasztrófaveszélyt. Ugyanakkor joga és kötelessége, hogy közreműködjön és a személyes szolgálat teljesítésével részt vegyen a válsághelyzetek megoldásában. A védelmi felkészítés és országmozgósítás fogalma felöleli az országvédelem minden elemét, vagyis kiterjed a védelem irányításával kapcsolatos igazgatási tevékenységre, a gazdasági védelem...
 
    Bővebben...  

 
A címzetes főjegyzői cím adományozása 200//2/3
  2009.11.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Freppán Miklós dr.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. létrehozta a címzetes főjegyzői címet, majd a belügyminiszter 44/2001.(XII.27.) BM rendelete részletesen szabályozta a címzetes főjegyzői cím adományozásának, megszűnésének és visszavonásának rendjét. A szabályozás sarkalatos pontjai közé tartozik az, hogy a cím adományozásának egyik megkerülhetetlen feltétele a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének támogató véleménye. E cikkben arról szólok, hogy milyen szempontok alapján alakítottam ki véleményemet a jelölt jegyzők...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK