http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
„Citius, altius, fortius” Gyorsabban, magasabbra, erősebben 2007/6
  2009.10.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A sport magasztos eszme, amely kivételes felkészülést követel újabb, és újabb áldozatokra sarkall. Bács-Kiskun megyében sok jeles sportoló munkálkodik azon, hogy hírnevünket öregbítse. Európa és világversenyeken képviselték hazánkat, megyénket, és sok reményünket váltották valóra, ezzel is bizonyítva, hogy a nagy célok kellő akarattal, kitartással elérhetők. Sok lemondással teli hétköznapon küzdöttek azért az ünnepi pillanatért, amikor a dobogóra állhattak. Nem tudunk mindenkiről számot adni, ezért kiválasztottuk azokat, akik rendkívüli...
 
    Bővebben...  

 
Állami főépítész 2007/6
  2009.10.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Csohány Klára állami főépítész

A területi főépítészi hálózat 1992-ben jött létre, már akkor regionális szervezetként, hiszen az akkori illetékességi területek nagyrészt megegyeztek a később kialakított régiós lehatárolással. A területi főépítészi irodák az illetékes minisztérium szakmai felügyeletével, önálló szervezeti egységként működtek 2006. december 31-ig, amikor a közigazgatási hivatalok átszervezésével egyidejűleg azok szervezeti egységébe kerültek, már állami főépítészi iroda elnevezéssel. Az állami főépítész tevékenységi köre, szakmai...
 
    Bővebben...  

 
Könnyűszerkezetes házak engedélyezése 2007/6
  2009.10.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fegyverneky Sándor

Az építési termékek forgalomba hozatalával kapcsolatos rendelet egységes alkalmazása érdekében tájékoztató szakanyag kiadására került sor. A könnyűszerkezetes épületek építési és használatbavételi engedélyezési eljárása során több elsőfokú építési hatóság, illetve az építés-felügyeleti ellenőrzések során az építésfelügyelők eltérő módon alkalmazták az építési termékek forgalomba hozataláról szóló 3/2003-as együttes rendeletet.  Eltérő eljárások  Előfordult több helyen, hogy egyedi építmény...
 
    Bővebben...  

 
A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat a helyi önkormányzatok...
  2009.10.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Deli Erika főosztályvezető BM Önkormányzati Gazdasági Főosztály

I. Elöljáróban: Mire számíthatnak jövőre az önkormányzatok? Ha a fenti kérdésre röviden kellene válaszolni, úgy az alábbiak mondhatók el: A működés terén: továbbra is megfontolt, körültekintő gazdálkodásra van szükség. Alapelv, hogy a normatív hozzájárulások fajlagos összege legalább nominál értéken legyen azonos a 2007. évivel (de pl. a szociális alapellátásban...
 
    Bővebben...  

 
Számvevőszéki vélemény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről...
  2009.10.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Lóránt Zoltán Állami Számvevőszék Önkormányzati és Területi Igazgatóság főigazgató

Az ÁSZ véleményt megalapozó ellenőrzés céljáról és a munkavégzésünket befolyásoló „környezetről” az alábbiak összegezhetők: Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az Alkotmány 32/C. §-ának (1) bekezdése és a számvevőszéki törvény 2. §-ának (1) bekezdése alapján véleményezi az állami költségvetési javaslat megalapozottságát, a bevételi előirányzatok...
 
    Bővebben...  

 
Diagnózis: elégtelen ellátás 2007/6
  2009.10.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Orbán Csaba dr.

A költségvetésből lehívható támogatások növelése minden településnek létérdeke, amelyhez „jól jönnek” a társulásokat ösztönző normatívák. E mellett a társulások hosszú távon is biztonságos feladatmegoldást csak érdekazonosság, és a közös problémák egymásra tekintettel való megoldása esetén jelenthetnek. Közös gond sok van. Egyik ilyen az egészségügyi alapellátás. A háziorvosi tevékenységre vonatkozó 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében a háziorvos feladatkörébe tartozik az ügyeleti szolgálatban...
 
    Bővebben...  

 
Multidiszciplináris cirkusz 2007/6
  2009.10.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Révész György

Cirkuszfesztivál 2008. (január 24-28.) Fővárosi Nagycirkusz www.maciva.hu Nem, szó nincs róla, az Ajánló még nem őrült meg teljesen. Nem a Magyar Tudományos Akadémia reformjáról fog elmélkedni, sőt, még véleményt sem formál arról, hogy vajon megfelelő színvonalú-e a magyar kutatás. A cirkusz szó itt kivételesen eredeti jelentésében szerepel, és még csak nem is az azonos nevet használó új látványosságokat értjük alatta. Most a klasszikus cirkuszról lesz szó. Hatásvadászat Nyár, lámpaoszlopra drótozott szakadt karton a mellékút szélén....
 
    Bővebben...  

 
Az önkormányzatok és az interoperabilitás 2007/6
  2009.10.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szittner Károly Kabinetfőnök MEH Elektronikus-kormányzat-központ

Az elmúlt másfél évtizedben szinte mindenütt bevezettek olyan informatikai rendszereket, amelyek a napi munkát, illetve annak bizonyos részeit segítik. A problémát az jelenti, hogy a használt rendszerek a legkülönbözőbb platformokon készültek, a legkülönbözőbb tárolási formákat használják és a rendszerek tervezésekor általában nem is gondoltak a más rendszerekkel való együttműködésre. Természetesen az ilyen rendszerek között is meg lehet teremteni a kapcsolatot, de az különböző konverziós eszközök megvalósítását teszi szükségessé, ami...
 
    Bővebben...  

 
TAIEX Regionális Továbbképzési Program 2002–2008 2007/6
  2009.10.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Tamás Ferencné vezető főtanácsos Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal

Az Európai Bizottság Bővítési Főigazgatósága keretében létrehozott TAIEX-iroda 2002 tavaszán indította el regionális továbbképzési programját (RTP), azzal a céllal, hogy a tagjelölt országokban a regionális/megyei – tehát nem országos kormányzati – szint szakemberei számára nyújtson ismereteket a jogharmonizációhoz, az EU-joganyag átvételéhez és a végrehajtáshoz. A TAIEX elnevezés az angol Technical Assistance and Information Exchange (technikai segítségnyújtás és információcsere) kifejezésbõl képzett betûszó. A Brüsszelben...
 
    Bővebben...  

 
Meghalt az EU alkotmánya, éljen a lisszaboni reformszerződés 2007/6
  2009.10.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Bálint József címzetes főjegyző Kalocsa

A június 30-án záródott német elnökség után a portugálok vették át a stafétabotot a tanácsban. José Socrates portugál miniszterelnök kijelentette, hogy az általuk készített és a tagállamok által elfogadott ütemtervben a német elnökség alatt kialakult dinamikát megõrizve gyorsabban lezárták a kormányközi konferenciát. A konferencián minden tagállam konstruktív volt, ezért...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK