http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A megyei TeIR szolgáltatásainak jövője 2007/3
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bobvos Pálné dr.

A Csongrád megyei területi információs rendszer (TeIR) kialakulása a megye területrendezési tervének előkészítő fázisához kapcsolódik, immáron több mint 10 éve szolgálja a térségi területfejlesztést és területrendezést. A rendszer működtetésének feltételeiben hamarosan változás következik be, hiszen 2007. május 29-étől új kormányrendelet lép hatályba. A TeIR a társadalom, a gazdaság és a környezet területi jellemzőit és annak időbeli változását összegyűjtő, értékelő és szolgáltató rendszer. Az információs rendszer...
 
    Bővebben...  

 
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal 2007/3
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Siket Judit

A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjeként célom az, hogy egy olyan egységes, szakmailag magas szintű tevékenységet folytató, professzionális alapokra épülő regionális közigazgatási hivatal működtetésében vegyek részt, amely hatékonyan szolgálja az államreform folyamatában megnyilvánuló elvárásokat éppúgy, mint az állampolgárok igényeit. Célom, hogy e cikk keretei között felvillantsak néhány, az államreformprogram prioritásaiból a regionális közigazgatási hivatalok számára is meghatározható célt és...
 
    Bővebben...  

 
A Váti szerepe az ÚMFT megvalósításában 2007/3
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Nyikos Györgyi vezérigazgatóhelyettes Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

A Váti történetét és tevékenységi körét illetően meghatározó, hogy egy több mint ötvenéves szervezetről van szó. Az 1950-ben megalakult Városépítési Tervező Iroda kezdetben még kizárólag városrendezési terveket készített, szakmai tevékenysége azonban az évek során fokozatosan bővült. Váti néven 1967 óta ismert. Az ötvenes évek második felétől jelentek meg Magyarországon a regionális tervezés első lépései: a társaság országos területrendezési vizsgálatokat, általános és regionális rendezési terveket készített. A hazai...
 
    Bővebben...  

 
Aki kimarad, az lemarad 2007/3
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tomcsenkó József Okmányiroda vezető Dunaharaszti

Hogyan készüljünk fel az e-közigazgatásra? Kihívások a képzésben: államreform – megszorítások – EU-elvárások – lakossági igények – technológiai fejlődés. Az elkövetkező években jelentős növekedés programozható az informatika alkalmazásában. A lakosság és az okmányirodai kapcsolat átalakul egyes területeken az elektronikus ügykezelés irányába. Ezért az info-kommunikációnak sokrétű kapcsolatát kell áttekinteni. Az OIR Klub tagjainak biztosított képzések a várható e-közigazgatás és az e-önkormányzat problémakörén...
 
    Bővebben...  

 
Vannak-e (s miben) a közigazgatásnak tartalékai? 2007/3
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Dudás Ferenc A Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára

A sok-e vagy kevés, illetve túlméretezett-e az igazgatás hazai létszáma tárgyú vitáknál alapvetően arra is figyelemmel kell lenni, hogy a nemzetközi közszolgálati rendszerekre vonatkozó adatok általános érvényű következtetések levonása céljából nehezen kezelhetőek. Ennek legfőbb oka, hogy az egyes országok eltérő államszervezeti sajátossággal rendelkeznek, valamint különböző jogi és terminológiai kategóriákat használnak. Pl. a köztisztviselő fogalmát eltérő körben alkalmazzák, néhol a fegyveres erők, rendőrség tagjait is...
 
    Bővebben...  

 
Miért kell új közpénzügyi szabályozás? 2007/3
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Somogyvári István elnöki főtanácsadó Állami Számvevőszék

A rendszerváltozáskor Magyarország súlyos gazdasági problémákat örökölt. Az időszakonként bevezetett reformintézkedések átmenetileg javítottak az ország helyzetén, majd újabb lazítás következett a költségvetési fegyelem terén, és ismét válságjelenségek alakultak ki. Mára világossá vált: az 1990-es évek elején megszületett államháztartási törvény és ennek végrehajtási rendeletei – a folyamatos módosítások ellenére – már nem nyújtanak megfelelő keretet az állami túlköltekezés megállításához, az ország...
 
    Bővebben...  

 
Új ütemterv az EU alkotmányának ratifikációjára 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Bálint József címzetes főjegyző Kalocsa

Az Európai Unió jubileumi csúcsértekezlete után is sok a bizonytalanság az európai alkotmányozás további menetét illetőleg. A Berlini ünnepélyes EU-csúcson ugyan konkrétan nem került megnevezésre az alkotmány sorsa, de kinyilvánításra került, hogy „megújított, közös alapra helyezik az EU-t 2009-ig”. A német elnökség eredményét jelzi a nyilatkozat fentiekben idézett mondata. Az unió elnöki tisztét ellátó Angela Merkel kancellár asszony kinyilvánította eltökéltségét az EU alkotmánya mellett azzal, hogy vallja, tovább kell...
 
    Bővebben...  

 
Jaj, úristen, hogy nőkre bíztad ezt a nagy világot... 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Révész György

"Jaj, úristen, hogy nőkre bíztad ezt a nagy világot..." (Füst Milán: Máli Néni (Vörösmarty Színház , Székesfehérvár)) Hogyan lehetséges, hogy szerzők megtagadják művüket? De ha már megtagadják, akkor a színigazgatók miért éppen ezek közül válogatnak? Ki érti a színigazgatókat? És ki érti a szerzőket? Füst Milánnak a Máli néni című darabja a „megtagadott színművek” alcímet viselő kötetből való. Maholnap pedig már rendszeresen előkerül, hol ebben a színházban, hol abban. Most éppen Székesfehérvárott vitték színre....
 
    Bővebben...  

 
A közigazgatási jog oktatása 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Varga Zs. András dr.

Miután Mária Terézia a korábbi tudományakadémiát 1776-ban királyi jogakadémia rangjára emelte, és több mint egy évszázadon át, 1892-ig működött – hallgatói között találjuk gróf Batthyány Lajos első miniszterelnököt és Mikszáth Kálmánt is – újabb évszázadon át szünetelt a jogi oktatás Győrött. A feléledést a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE) 1995-ben kötött megállapodás hozta, melynek következtében 1996-tól megindult a közigazgatási jogi képzés is. A következő jelentős időpont 2002, amikor a győri...
 
    Bővebben...  

 
Kő kövön megmarad 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Sopro Hungária Kft.

Megújult Miskolc belvárosa színben, hangulatban és anyagában. A belváros szívét, a Szinva patak menti parkot és a környező utcákat új kőburkolat fedi közel 3200 négyzetméternyi területen. A projekt nemcsak látványban kivételes, hanem rengeteg olyan különleges technológiát, SOPRO anyagokat is alkalmazott a generálkivitelező FK-Raszter, mely lehetővé tette a tervezőasztalon megálmodottak gyors és tartós megvalósítását. Miskolc belvárosának burkolása nagy kihívást jelentett, mivel a frekventált terület kiemelkedően tartós megoldásokat...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU