http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Nagy Sándor - díszpolgár, szabómester 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése március 1-én döntött arról, hogy vitéz lovag Nagy Sándornak a ruhaiparban eltöltött több évtizedes, sikeres szakmai munkássága, valamint a nemzeti hagyományok ápolása terén kifejtett példamutató tevékenysége elismeréseként „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címet adományoz. Nagy Sándor 1920. november 29-én született Fejérd községben. Tanulmányait Kolozsváron végezte. Női és férfi szabómesteri képesítést szerzett. 1940-ben vonult be katonának, végigharcolta a II....
 
    Bővebben...  

 
Dr. Papp László Győr Megyei Jogú Város jegyzője 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

1956-ban születtem Győrött. A Hild József Építőipari Szakközépiskola elvégzését követően, az ELTE Jogi Karán nappali tagozaton szereztem 1984-ben Állam-és Jogtudományi doktorátust. Öt évig vállalati jogászként tevékenykedtem (polgárjogi, büntetőjogi és munkajogi ügyek). 1987-től a Mosonmagyaróvári Tanácsnál, illetve Önkormányzatnál jogi csoportvezetőként és a Családsegítő Központ jogsegély szolgálataként működtem. 1992-től a mai napig jegyzőként tevékenykedem, dolgoztam Püskin, Öttevényen, Rábapatonán és Fehértón. Jegyzői...
 
    Bővebben...  

 
11. Győri Tavaszi Fesztivál 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Győr mára igazi fesztiválvárossá vált, ahol az év minden szakában neves rendezvények, színes programsorozatok várják az ide látogatókat. Történelmi hagyományai, műemlékei, barokk belvárosa igazi turisztikai vonzerőt jelent, de kulturális élete még vonzóbbá teszi a várost. A fesztiválok sorában kiemelkedők a barokk rendezvények, a Barokk Bál, a Barokk Esküvő és a történelmi játékok, valamint a Barokk Nosztalgiák Művészeti Fesztivál. Szintén közönségcsalogató programokat kínál a Tavaszi, a Nyári és a Téli Fesztivál, a Győri Könyvszalon,...
 
    Bővebben...  

 
Győr, a fejlődés városa 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Papp Zsolt szerkesztő városi honlap

A győri önkormányzat a 2006-tól 2010-ig terjedő időszakban számos városfejlesztési beruházást valósít meg. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a turizmus fejlesztésére, a turisztikai rendezvények mellett fontos szempont a városkép javítása is. Kiemelt programként kezelik ezért a Széchenyi tér felújítását. A tér turisztikai látványosság és fontos találkozási hely. Burkolata azonban mára rossz állapotúvá vált, ami nem méltó az építészetileg roppant értékes környezetéhez. A város szándéka, hogy a Széchenyi tér valóban a belváros...
 
    Bővebben...  

 
Hanyistók Kerékpáros Centrum épült Kapuváron 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Kapuvár

Kapuvár Magyarország északnyugati szegletében, Győr és Sopron között, az osztrák határátkelő közelében elhelyezkedő kisváros. Infrastrukturális hálózatunk teljes egészében kiépült, településünk logisztikai megközelítése jó. A schwechati és pozsonyi nemzetközi repülőtér mindössze 90 km-es, az ausztriai és magyar autópályák 40–60 km-es távolságban találhatók. Kapuvár területén ősidők óta nyomon követhető az emberi élet jelenléte. Gazdag emlékanyag került elő a rézkorba átnyúló badeni kultúrából, a bronzkorból és a...
 
    Bővebben...  

 
Esélyteremtés magas fokon 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Illés Ferenc Megyei esélyegyenlőségi Iroda

Ünnepi keretek között tartották meg a győri Apáca utca 18. szám alatt méltó módon kialakított megyei esélyegyenlőségi koordinációs iroda átadását. Az ünnepi megnyitón Rauh Edit szakállamtitkár és Táncsics Zita osztályvezető révén a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Kara Ákos alelnök által a megyei közgyűlés, Páternoszter Piroska, Szabóné Vörös Ágnes, Knauz Lászlóné és Szabó Erik személyében a győri polgármesteri hivatal is képviselve volt, de Balogh József parlamenti képviselő, nagyszámú megyei érdekképviselet,...
 
    Bővebben...  

 
Sopron Belváros – Deák tér rehabilitációs programja 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dobos József dr.

„Az Európai Unió Bizottsága a strukturális alapokból a közösségi támogatási keret igénybevételével támogatást folyósít a Regionális fejlesztés operatív program, programkiegészítő dokumentumban részletezett célok elérése érdekében.” Ezzel az ünnepélyes mondattal kezdődik a ROP-támogatással megvalósuló, jelenleg építés alatt álló projekt támogatási szerződése. 2004. év júniusában Sopron Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Terület és Regionális Hivatal, Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító...
 
    Bővebben...  

 
Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Kht. 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kissné Heller Ilona kulturális referens

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 2004. szeptember 24-én, a 208/2004 (IX. 24.) KHval Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Kht. elnevezéssel közhasznú társaságot alapított a megye közművelődési feladatainak ellátására. Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése az 1990-es években az intézmény alaptevékenységeként az alábbi kötelező feladatok ellátását jelölte meg: koordinációs, módszertani elemző-kutató munka, információs tevékenység, képzés, továbbképzés szervezése, szaktanácsadói tevékenység. Önként vállalt feladatnak...
 
    Bővebben...  

 
Fertőd és környéke turisztikai látványosságai 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tulok Viktor aljegyző

Fertőd Győr és Sopron között, a Fertő-Hanság kistájon fekvő, mintegy 3400 lakosú város. Mai nevét egy közigazgatás átszervezés során kapta: 1950. május 16-án Eszterháza felvette a Fertőd nevet, majd szeptember 7-én a korábbi Eszterháza, immár Fertőd egyesült Süttörrel. A település 1995-ben városi rangot kapott. Körzetközponti feladatokat lát el, a Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás tagja. A település középpontjában a patkó alakú, lenyűgözően szép barokk stílusú kastély található, amely a város idegenforgalmának...
 
    Bővebben...  

 
Egyházi és magániskolák 2007/2
  2009.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kovács Béla főjegyző

A közoktatási feladatellátás rendszere a mögöttünk lévő század második felében egészen a rendszerváltás küszöbéig homogénnek tekinthető. Az oktatást deklaráltan állami feladatként definiálta a politika, s ellátásának privilégiumát majdnem kizárólagosan magánál is tartotta. Csupán egy nagyon szűk sávot hagyott szabadon az egyházi fenntartók számára, azt is erős kontroll és állami felügyelet alatt tartva. A nem állami és nem önkormányzati iskolák újraindulásának lehetőségét a nyolcvanas évek végi és a kilencvenes évek...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK