http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Változások a civil szervezetek támogatásában és működésében, az...
  2012.04.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mitták Tünde dr.

A civil szervezetek társadalmi szerepvállalása, közéletre gyakorolt hatása olyan jelentős, amely nélkül modern civilizáció elképzelhetetlen.
Mindannyiunk jó értelemben vett érdeke tehát a törvényes működésük és szabályozott támogatásuk feltételeinek megteremtése, hiszen a helyi közösség civil szervezetek nélkül éppolyan magányos, mint az ember társas...
 
    Bővebben...  

 
Az irány jó, de több lépés kellene
  2012.04.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Újházi Miklós dr.

Az új önkormányzati törvény (Mötv.) 49. § (1) bekezdése szól a képviselő-testület tagjainak arról a már 1990-ben rögzített kötelezettségéről, hogy döntés előtt be kell jelenteniük, ha őket, vagy közeli hozzátartozójukat az ügy személyesen érinti.
Újdonság, hogy míg eddig ennek elmulasztása nem járt szankcióval, a jövőben járhat. Kérdés, hogy hányféle...
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzati vagyonrendelet – egy lehetséges szabályozás
  2012.04.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nánási Éva dr.

A jegyzőnek a sokféle új feladat mellett, egyik legfontosabb teendője az új vagyonrendelet előkészítése.
Mellőzve a megfogalmazható kritikai észrevételeket, a feladat megoldásának egy lehetséges módját mutatom be, amely legalább alapjaiban megfelelhet a törvényi rendelkezéseknek. Természetesen a rendelkezésre álló vagyon tömege és belső struktúrája a vagyonrendelet megalkotásának szabályait - településenként eltérő mértékben - tovább árnyalhatja. 2012. január 1-jén részlegesen hatályba lépett a Magyarország helyi...
 
    Bővebben...  

 
A nemzeti vagyonról szóló törvény önkormányzati vonatkozásai
  2012.03.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szimoncsikné Laza Margit dr.

Az Országgyűlés az elmúlt év végén sarkalatos törvényként fogadta el a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt (Nvtv.), és ezzel olyan egységes jogi szabályozása lett az önkormányzati és az állami vagyonnak, amire ez idáig példa nem volt.
Be kell látni: annak ellenére, hogy a regulációs folyamatoknak mi - elsődlegesen jogalkalmazók - kevéssé örülünk,...
 
    Bővebben...  

 
A jegyző, mint munkavállaló és munkáltató
  2012.03.27. Hozzászólások: 1  
Szerző: Gyergyák Ferenc dr.

Mind a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 2012. december 31-ig hatályos 36. § (2) bekezdése, mind a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2013. január 1-jétől hatályos 81. § (1) bekezdése alapján a jegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát (polgármesteri hivatalt, körjegyzőséget, 2013. január 1-jétől...
 
    Bővebben...  

 
Megújult a magyar önkormányzati rendszer
  2012.03.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bekényi József dr.

A magyar önkormányzati rendszer átalakításának folyamatában nagy jelentőséggel bír a 2011. december 19-én elfogadott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.).
Úgy vélem, hogy az elkövetkezendő időszakban az új törvény számos jogintézményéről folytatunk részletesebb polémiákat, közösen alakítjuk ki a jogalkalmazást...
 
    Bővebben...  

 
Az önkormányzatok törvényességi felügyeletének néhány aktuális kérdése
  2012.03.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Iván János dr.

Magyarország Alaptörvénye 34. cikk (4) bekezdése - összhangban a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának 8. cikkével - a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét vezette be 2012. január 1-jétől. Ennek részletes törvényi szabályait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (új Ötv) VII. fejezete tartalmazza.
Fontos még utalni Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései 28. cikkére, amely a határozathozatali kötelezettség elmulasztásának pótlása tekintetében tartalmaz szabályozást (a...
 
    Bővebben...  

 
Új szabálysértési törvény a kapuk előtt
  2012.03.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bisztriczki László dr.

Az Országgyűlés a 2011. december 23-ai ülésnapon fogadta el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt (Sztv.), mely 2012. április 15-én lép hatályba és az ezt követően megvalósult szabálysértések elbírálására kell alkalmazni.
Az új törvény megalkotásának a célja egy olyan eljárási rend kialakítása volt, mely a jogalkotó szándéka szerint a korábbinál hatékonyabb és gyorsabb hatósági fellépést biztosít a társadalomra csekélyebb...
 
    Bővebben...  

 
Veszélyes állapotú társasházak építésügyi hatósági szemmel
  2012.02.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Pethőné Kiss Judit dr.

Fővárosi sajátosság, hogy a belvárosi kerületekben a leromlott műszaki állapotú társasházak száma egyre növekvő. A társasházak közössége a szükségessé váló munkálatokat sok esetben nem tudja elvégeztetni, mert födémcserék, lépcsők, korlátok felújítása, liftek felújítása, tető kijavítása, vezetékek cseréje, homlokzatok veszélytelenítése és a további...
 
    Bővebben...  

 
Ügyfélközpontúság és integráció
  2012.02.10. Hozzászólások: 1  
Szerző: Haszonicsné Ádám Mária dr.

A Fővárosi Kormányhivatal főigazgatója, Haszonicsné dr. Ádám Mária válaszolt dr. Tóth Zoltán kérdéseire.
Jegyző és Közigazgatás (JK.): Ön huzamosabb ideje dolgozik a fővárosban. Összehasonlítható-e a három korszak – a rendszerváltás előtti, utáni, majd a jelenlegi – közigazgatási tevékenység jellege? 1973. szeptember 1-jétől dolgozom a közigazgatásban....
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK