http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Okmányirodák szakmai konferenciája 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tomcsenkó József Okmányiroda vezető Dunaharaszti

A köztisztviselőkkel szemben támasztott követelmények sorában az elsők között szerepel a szakmai felkészültség, ami a munkájuk ellátásához szükséges ismereteket jelenti. Úgy gondolom, a közigazgatásban talán az egyik legsokrétűbb terület az okmányirodai szakfeladatok ellátásában jelentkezik. Az utóbbi években szinte egymást érik az új (vagy módosított) jogszabályok, rendelkezések, módszertani útmutatók és sok olyan előírás, mely az alapvető munkavégzéshez szükséges. A korszerű munkavégzés megkívánja a naprakész elméleti és...
 
    Bővebben...  

 
A saját ügy problémája a Ket.-ben 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szabó Katalin főosztályvezető Hatósági Főosztály

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2. § (1) bekezdése mondatának második része foglalkozik a részrehajlás nélküli ügyintézés általános alapelvének követelményével. A törvénynek ez a garanciális eleme – összehasonlítva más jogági területek eljárási alapelveivel – önmagában nem hordoz különösebb sajátossági jegyeket, mint ahogy első ránézésre az ehhez kapcsolódó konkrét eljárási szabályok sem. Figyelmesebben megvizsgálva ugyanakkor a kizárás...
 
    Bővebben...  

 
Európai Választási Szakértők Egyesülete – ACEEEO 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dolina Kinga

A 2006-os ACEEEO jubileumi konferenciát Egyesületünk közösen szervezte a lett Központi Választási Bizottsággal Jurmalában. A konferencián, amely 2006. augusztus 30-tól szeptember 2-ig tartott, 33 ország képviseletében 150 választási szakértő vett részt. A Választási Bizottságok képviselőin kívül, a következő nemzetközi szervezetek képviselői vettek részt: Európa Tanács – Parlamenti Közgyűlés, Európa Tanács – Velencei Bizottság, EBESZ, International IDEA és IFES. A konferenciát a lett Köztársasági Elnök, Mrs Vaira Vīķe-Freiberga...
 
    Bővebben...  

 
Az Art. és a Ket. végrehajtás szabályairól 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Estefán Géza dr.

A Ket. szerint kiszabott eljárási bírságok végrehajtása, annak bürokratikus szabályzása miatt, szinte megoldhatatlan feladatot jelent egyes hatóságok számára (pl. Okmányiroda ). Célszerű lett volna a hatékonyabb adóigazgatási eljáráshoz közelíteni az eljárási cselekmények szabályait. A két terület - teljesség igénye nélküli – összehasonlításával kívánom alátámasztani a felvetésemet. Az Art. 150. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtási eljárás a végrehajtási cselekmény foganatosításával indul. A Ket. 130.§ (1) bekezdése...
 
    Bővebben...  

 
Bélapátfalva város, kistérség és körzetközpont 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző

A Magyar Köztársaság Elnöke Bélapátfalva nagyközségnek 2004. július 1. napjával városi címet adományozott. Ugyancsak 2004. évben a városi ranghoz kötődve Bélapátfalva Heves megye új 7. területfejlesztési-statisztikai kistérsége is lett 13 településsel. A kistérség települései előzőleg az egri és a pétervásárai kistérséghez tartoztak. A kezdeti nehézségeken – egy település még a területfejlesztési feladatokra sem akart társulni – túljutva megalakult a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása Bélapátfalva székhellyel. A...
 
    Bővebben...  

 
Egy elfeledett intézmény – a társult képviselőtestület 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kadlott Csaba dr.

A társult képviselőtestületre vonatkozó szabályokat az Ötv. 44. §-ában találjuk meg, és utalásként találkozhatunk még az intézménnyel az Ötv. 46. § (1) e) pontjában, 104. és 106. §-aiban. A szabályozás terén érdemi változás 16 éve nem történt, az 1997. évi CXXXIV. törvény csupán a közös képviselőtestület megnevezést változtatta társult képviselőtestületre. A feledés helyett megvizsgáljuk, hogy lehetne-e önálló önkormányzati szint is?! A társult képviselőtestület nem települési önkormányzat, tagönkormányzatai az Ötv. szerint...
 
    Bővebben...  

 
Integrált intézmény Füzesabonyban 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Zelei József címzetes főjegyző

Az utóbbi években egyre több önkormányzatnál jelent meg, sőt - a szabályozás változásából és részben a gazdasági kényszerhelyzetből fakadóan –  általánossá vált a feladatellátás szervezeti rendszerének áttekintése. Az áttekintést a Városi Jegyzők Egyesülete segíti. Füzesabony Város Önkormányzata a 2005. évi költségvetésének előkészítése során a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása aspektusából áttekintette az intézményhálózatának struktúráját, működési mechanizmusát. Azok ismeretében – a...
 
    Bővebben...  

 
Szociális alapszolgáltatások kistérségi társulásban 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tari Mihályné jegyző Lőrinci

A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény integrált komplex formában működik, alap-, nappali, és bentlakásos intézményi forma egymásra épülésével, szerteágazó feladatokkal és rendkívül széleskörű szolgáltatást igénylő klientúrával. Az intézmény jogelődje a Szállást Biztosító Idősek Klubja volt, amely 1997. december 31-ig működött. 1998. augusztus 16-án átadásra került az intézményhez tartozó 20 férőhelyes Idősek Otthona. Az intézmény feladatköre fokozatosan bővült, mivel 1998- ban a Családsegítő és...
 
    Bővebben...  

 
A megyei önkormányzat és a többcélú kistérségi társulások...
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Benkár József főjegyző

A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. tv. a települési önkormányzatok képviselőtestületeinek adja meg azt a jogot, hogy a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítására írásbeli megállapodással egy többcélú kistérségi társulást alakítsanak. Erre Heves megyében mind a hét kistérségben sor került. A társulási megállapodásnak tartalmi eleme lehet a hivatkozott törvény szerint a megyei önkormányzattal való együttműködés, kapcsolattartás rendjének meghatározása. A Heves Megyei Önkormányzat a...
 
    Bővebben...  

 
Interneten a múlt 2006/5
  2009.10.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Hargitai Katalin Portálszerkesztő-adatgazda Hajdúszoboszló

Szép Ernő gyermekéveit Hajdúszoboszlón töltötte. „Felnőtteknek” című 1941-ben kiadott könyvében írta a bevezető sorokban: „Ahogy az én könyvem kinyitja valaki, úgy nyitom én ki Szoboszlót a lelkemben. Úgy szoktam kinyitogatni Szoboszlót. Mert Szoboszló az én képeskönyvem, örökösen nézegetem, olvasgatom; jól esik belé merülni, abban gyönyörködni, vígasztalódni, tanúlni belőle.”   Könyve plasztikusan bemutatja a város elmúlt század eleji életét. Napjainkban az internet szolgálhat erre, azonban jellemzően a jelen (esetleg a...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK