http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A többcélú kistérségi társulások Tolna megyében 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Baksa Csaba főosztályvezető

A Kormány közigazgatás korszerűsítési programjában foglaltakkal összhangban az elmúlt ciklusban kiteljesedett a kistérségi rendszer. A 2003. év elején megkezdett kutatói tevékenység, az IDEA program megalapozó munkája nyomán a kistérségek a gyakorlatban is valóssá váltak, és jelentős szerepet töltenek be az önkormányzati közszolgáltatások ésszerű biztosításában, a területfejlesztési feladatok kistérségi szintű ellátásában. Tolna megye öt kistérségében 2004 nyarán a többcélú kistérségi társulások az alábbiak szerint jöttek...
 
    Bővebben...  

 
A gemenci erdő 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nyúl Bertalan okl. erdőmérnök

A névadó Gemenc Tolna megyében, a Sió torok alatt található. Ezen a néven vált ismertté az a kiterjedt Duna menti erdőség, amelyet korunk embere természeti kincsként értékel. A vízjárta területeket az ember természetes állapotában, vagy kis ráhatással hasznosította: halászott, csíkászott, rákászott, vadászott, szénát készített, legeltetett. A közlekedés és a szállítás bizonytalansága emberi település kialakulásának sem kedvezett. Honfoglaló eleink becsülték az árterek gazdasági jelentőségét, ami a rideg pásztorkodáshoz...
 
    Bővebben...  

 
Mások szolgálatára születtem 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Frellerné dr.Kovács Anna címzetes főjegyző Dombóvár

A közigazgatásban eltöltött 33 év után nyugállományba vonult Frellerné dr.Kovács Anna Dombóvár város címzetes főjegyzője. - Amikor telefonon felkértem e riportra, akkor Ön szerényen megjegyezte, hogy élete nem bővelkedett fordulatokban. - Sima és egyszerű volt az én életpályám, hisz az ELTE jogi karának elvégzése után, 1972-ben a Dombóvári Járási Hivatalhoz kerültem, annak megszűntével 1975-ben pedig a városi apparátushoz, ahol hamarosan titkársági osztályvezetővé neveztek ki. Az önkormányzati törvény hatálybalépésekor pályáztam meg a...
 
    Bővebben...  

 
Megoldások és kérdések 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Sebestyén István főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat hivatali szervezete 6 osztályból és az illetékhivatalból áll 88 fővel. Szakmailag nagy tapasztalatokkal rendelkező köztisztviselők látják el a feladatokat, fluktuációról gyakorlatilag nem beszélhetünk. Az Önkormányzat 2006. évi költségvetés fő összege meghaladja a 16 milliárd forintot, vagyona az intézményekkel együtt 17,5 milliárd forint. A kórház mellett 29 intézmény – gyermekvédelmi, szociális, oktatási, - működését szükséges biztosítani, ahol folyamatos gondot jelent a szakmai törvények pénzügyi...
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzati rendeletek és a Ket. 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Schönveitz Tamás BM

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatálybalépésével kapcsolatos feladatok ütemezéséről szóló 1145/2004. (XII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 6. pontja felkérte a helyi önkormányzatokat, hogy a törvény hatálybalépésének napjáig gondoskodjanak az önkormányzati rendeletbe foglalt különös eljárási szabályok Ket.-tel, illetve a magasabb szintű különös eljárási szabályokkal való összhangjának megteremtéséről. A felülvizsgálat országosan 39.254...
 
    Bővebben...  

 
Elektronikus adóbevallás 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Futó Iván elnökhelyettes APEH

Elektronikus dokumentumok letöltése és beküldése a Központi Rendszeren keresztül Jövő januárjától több százezer vállalkozónak ill. képviselőjének kell majd adóbevallását havonta elektronikusan küldenie az APEH-nak. Úgy gondoltuk, érdemes lehet lépésenként leírni, hogyan is fog ez történi, miután azonosítójukat megkapták az okmányirodai regisztráció során, jelszavukat pedig megválasztották maguknak. Bár itt most a legegyszerűbb adóbevallást mutatjuk be, amikor magunk töltjük ki a nyomtatványt és nem egy bérszámfejtő vagy könyvelő...
 
    Bővebben...  

 
Ügyfélkapu?! 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szittner Károly Kabinetfőnök

A Jegyző és Közigazgatás már több alkalommal adott tájékoztatást a Központi Elektronikus Szolgáltató rendszerrel kapcsolatos kérdésekről. Most a rendszer fejlesztése és üzemeltetése több szempontból is új fázisba érkezett, ezekről szeretnénk friss hírekkel szolgálni, ami remélhetően az önkormányzatok számára is segítséget nyújt saját fejlesztéseik kijelöléséhez, megvalósításához. Három kérdéskört szeretnék bemutatni 1. Az új kommunikációs modellt és annak hatását a hivatalok elektronizálására; 2. A csatlakozással kapcsolatos...
 
    Bővebben...  

 
A választási eljárásról 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző Paks

A választásoktól eltelt viszonylag rövid idő adja egyrészről az aktualitását a témaválasztásomnak, másrészt pedig az 1997. évi C. tv. módosítására vonatkozó pártok által jegyzett javaslatok hírtelen elfelejtése. Úgy tűnik a parlamenten kívül álló tízmillió állampolgárnak, hogy a politikai elit a választások előtt két héttel világosodik meg, hogy mit kellett volna tennie e témában a négy év alatt, és utólag kiderül, hogy kár volt időt pocsékolni a golyóstoll és a mobiltelefon értelmetlen törvényi szabályozására. Helyhiány miatt...
 
    Bővebben...  

 
Közigazgatás átalakítás egyenlő létszám leépítés? 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bozsolik Róbert jegyző Bátaszék

„Sokan vagytok” és „létszámot kell csökkenteni” kezdetű mondatokkal sűrűn találkozott az ember többek között a Polgármesteri Hivatallal kapcsolatban is minden olyan alkalommal, amikor a helyi költségvetés összeállítása során valamilyen fontos, vagy fontosnak vélt feladat megvalósításához nem volt pénz. Néhány héttel a választások után úgy gondolom Tisztelt Kollegák, ezekre a kérdésekre még jobban fel kell készüljünk, hisz valamennyi politikai erő, mindannyiunk által ismert államháztartási helyzet miatt, megjelölte elképzelései...
 
    Bővebben...  

 
A közigazgatás teljesítményének növeléséről 2006/3
  2009.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Dudás Ferenc közigazgatási államtitkár

A közigazgatás teljesítményének egyik fokmérője a vállalkozásokat, illetve az állampolgárokat érintő adminisztratív terhek és költségek alakulása. A Világbank 2005-ös felmérése szerint Magyarországon kétszer nagyobb a cégalapítás általános időigénye (38 nap) mint az OECD tagállamok átlaga. A különféle működési engedélyek beszerzése is nehézkesebb, többféle engedélyre van szükség, illetve az eljárások összesített időigénye 213 nap, szemben a 150 napos OECD átlaggal. Ugyanakkor bizonyos igazgatási területeken nemzetközi mércével...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU