http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Minőségi munka a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál 2005/3
  2009.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Vörös Tamás dr.

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál 1999-től folyik minőségirányítási munka. 2000 elején került sor – a megyei önkormányzati hivatalok közül elsőként – az EN ISO 9001:1994-es minőségbiztosítási rendszer bevezetésére, és külső szervezet általi auditálására. A hivatal minőségi működését azóta az évenként megtartott belső és külső auditok igazolják. 2000-től folyamatosan figyelemmel kísérjük a minőségfejlesztés területén bekövetkező változásokat, és annak tapasztalatait igyekszünk működésünk során is hasznosítani. Ennek...
 
    Bővebben...  

 
Település és építészet 2005/3
  2009.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kampis Miklós Kosutth díjas építész

A harmadik évezred első éveiben, a rendszerváltás után 10-15 évvel, az Európai Unióba csat1akozás időszakában a teleü1ések, az ország infrastruktúrája az elmúlt évtizedek következményeit hordozzák Velük együtt az itt élő emberek tudata is, mélyen a lélek belsejébe temetve, hurcolja magával a korábbi, hazugságra és manipulálásra alapozott, kötelező, erőszakos világnézetet, befolyást, szemléletet. Ilyen körülmények között kell az ország újjászervezését, európai szintre emelését, a társadalom szellemi, jogi és gazdasági életét...
 
    Bővebben...  

 
Kisváros más szemmel 2005/3
  2009.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző

Somogy megye egyik kedves kisvárosában, Marcaliban 17 évvel ezelőtt kezdtem közigazgatási pályafutásomat. Az akkor még 2 laktanyával működő település alig több, mint 13 ezer fős lakosságával nem volt az otthonom, de számos más ponton kötődtem hozzá. Friss diplomával itt kezdtem igazán ismerkedni az államigazgatással, olyannyira, hogy a mai napig aktív részese, dolgozója maradtam annak a csapatnak, aki ebben látja sikerét, átéli nehézségeit, nyomasztó gondjait. Elmondhatom, hogy végigjártam több lépcsőfokot amíg 2005. február 1-jével jegyző...
 
    Bővebben...  

 
Község vagy város? 2005/3
  2009.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fehér József dr.

Somogy megye legfiatalabb városának jegyzőjeként köszöntöm az olvasót! Nagybajomot a köztársasági elnök 53/2001 (VI.06) határozata nyilvánította Somogy megye 13. városává. A 13-as számot ugyan a közhiedelem szerencsétlen számnak tarja, ám nem jelen sorok írójának feladata e hiedelem cáfolata, vagy megerősítése. E cikk aktualitását adja, hogy végszavazás előtt van a Parlament előtt a várossá nyilvánítással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/15164 számú törvényjavaslat. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon érdemes-e...
 
    Bővebben...  

 
Színház és közigazgatás 2005/3
  2009.10.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Babarczy László

A magyar színházi élet és a közigazgatás immár kétszáz éves kapcsolatában a számos különös eset közül a legfurcsább Kaposváron adódott. Történt ugyanis, 1828-ban, hogy a jó nevű színészt, színigazgatót, drámaírót, fordítót, Balog Istvánt a város megkínálta a jegyzői állással. Balog, aki jogász is volt, s mivel társulatával éppen csődbe jutott, úgy döntött, hogy elvállalja a hivatalt. Másfél év multán megszökött és visszament színigazgatónak. „Azt a nyomorúságot nem bírtam tovább”, kommentálta később a kalandot. Azonfelül,...
 
    Bővebben...  

 
Somogyországból jöttünk 2005/3
  2009.10.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Somogyhoz kötődő elismert, kiváló közigazgatási szakembereket szólítottunk meg ugyanazzal a négy kérdéssel. A válaszok bizonyára minden olvasó számára érdekesek lesznek, hisz a kötődésükön túl az önkormányzati rendszerrel, illetve a jegyzői karral kapcsolatos gondolataikat is megosztották velünk. Mit jelent Önnek Somogy? Dr. Balázs István, a Belügyminisztérium Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Hivatali és Jegyzői Iroda vezetője: Somogyhoz fűződő viszonyom sajátos, mert egyrészt szülőföldem, de hivatalosan sosem laktam ott. Gyermekkorom...
 
    Bővebben...  

 
Somogyországból jöttünk 2005/3
  2009.10.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Három Somogyhoz kötődő minisztert kérdezett a szerkesztőbizottság somogyi tagja. A válaszok, gondolatok nemcsak a helyiek számára érdekesek.. Mit jelent Önnek Somogy? Dr. Kolber István regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter Tősgyökeres somogyi vagyok. Itt születtem, itt éltem, élek. Ismerem és szeretem az itteni tájat, a helyi embereket. A Somogy Megyei Közgyűlés Elnökeként hosszú ideig dolgoztam a megyéért. Máig azokra a fejlesztésekre - kórházak, iskolák, kollégiumok, szociális otthonok, utak,...
 
    Bővebben...  

 
A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatellátása 2005/3
  2009.10.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nagyrónai László osztályvezető

A többcélú kistérségi társulásokban megszervezett közoktatási feladatellátás az ország egészét tekintve közel 80%-os szintet ért el 2005 májusára. Mivel eddig az időpontig közel 130 többcélú kistérségi társulás alakult meg a lehetséges 168-ból. Fontos feladat, hogy a már országosan is nagy jelentőségű kistérségi közoktatás, a közoktatás kistérségi jogi szabályozása, finanszírozási keretei valamint a tényleges jó megoldások elterjesztése a közeljövőben megvalósuljon. A kistérségi közoktatási feladatellátás, mint a kistérségekben...
 
    Bővebben...  

 
Kaposvári kistérség
  2009.10.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lőrinczné Kiss Ilona Somogyjád község polgármestere

A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás gyökerei 1993-ra nyúlnak vissza. Az önkormányzatok megalakulását követően önkéntes alapon hoztuk létre a Kaposvár Városkörnyéki Önkormányzatok Szövetségét, a megyei jogú város akkori alpolgármesterével, Szita Károllyal. A volt a kaposvári járás 77 településéből 54 település tömörült szövetségbe. A területfejlesztési törvény elfogadását követően, 1997-ben a Kaposvár és Környéke Kistérségi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás alakult meg már 100%-os lefedéssel. 2000-ben a...
 
    Bővebben...  

 
Start 2005. november 1. 2005/3
  2009.10.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Hoffmanné Dr. Németh Ildikó hivatalvezető

A Ket. hatálybalépését megelőző a törvény alkalmazására felkészülő előkészítő és szervező munka Somogy megyében Valamennyiünk előtt ismeretes, hogy 2005. november elsején hatályba lép a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló törvény, a 2004. évi CXL. tv. A törvény társadalmi jelentősége óriási, hiszen a közigazgatás a születésünktől a halálunkon túl is elkísér bennünket. Hatósági jogalkalmazó munkájával, tiltásaival, engedélyeivel, döntéshozatali munkája minden részével, ideértve az...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK