http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A Siklósi kistérség 2004/3
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

  Siklós Baranya megye déli részén 10 km-re Horvátországtól egy 11000 lakosú kisváros.  Földrajzilag a Dráva és a Villányi-.hegység által határolt területen fekszik. Elhelyezkedését megszépíti a 442 méterre kiemelkedő Szársomlyó és a 408 m magas Tenkes-hegység. A tájat uralja a Dráva-síkság felett őrködő XIII. századi vár, az egyik legépebb, legegységesebb történelmi emlékünk. Alapjait még a középkorban rakták le, de a magyar építéstörténet szinte minden korszaka rajta hagyta bélyegét. Legjelentősebb műemléki részlete a gótikus...
 
    Bővebben...  

 
Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet, Nyíregyháza 2004/3
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete (MPKKI) 1985-ben alakult.  Akkoriban egyedüli feladata a térség pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása volt; mára azonban-mint azt az intézmény neve is tanúsítja- több feladatkört lát el az intézmény. Szakmai területei az alábbiak:  - pedagógiai szakmai szolgáltatás  - pedagógiai szakszolgálat  - közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás  - felnőttképzés  - a megyei államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó képzések,...
 
    Bővebben...  

 
Kistérségi feladatellátás a közoktatásban 2004/3
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Az Oktatási Minisztérium az év elején programot indított, melyben több oldalról segítette a kistérségi közoktatási közszolgáltatások megszervezését, ezen feladatok kistérségi társulások által történő megvalósítását. A program részeként konferenciasorozat indult, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet azokra a várható jogszabályi változásokra, amelyek a többcélú kistérségi társulásban való közoktatási feladat ellátást megalapozzák, továbbá elérendő cél volt, hogy a közszolgáltatások közül a közoktatási közszolgáltatás...
 
    Bővebben...  

 
Költségvetési alapelvek és költségvetési információs rendszerelvek...
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bíró László

Az önkormányzati költségvetési gazdálkodás és az önkormányzati feladatvitel akkor lesz sikeres, ha a politikai döntéshozók (testületek, képviselők, vezető tisztségviselők) figyelembe veszik a szakmai és pénzügyi jogszabályi előírásokat, feltételeket és követelményeket. A szakmai és pénzügyi döntés-előkészítők (a hivatal köztisztviselői) pedig oly módon tesznek eleget döntés-előkészítői (kidolgozói) feladataiknak, amelyek tartalma – szabályosan és végrehajthatóan – elősegíti a döntéshozók által megfogalmazott önkormányzati...
 
    Bővebben...  

 
Az esztétika nem jogi kategória 2004/3
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Bálint József címzetes főjegyző

Jogértelmezési problémák az építésügyi hatósági munkában Az építésügyi hatósági munkával foglalkozó szakemberek szinte egyöntetű véleménye: a jogalkotási, a napi jogalkalmazási és jogértelmezési problémák, anomáliák egyik forrása, hogy az építésügynek 1990. óta nincs önálló minisztériumi képviselete. A szakterületet kormányváltásról-kormányváltásra különböző ágazatokhoz csatolták, jelenleg a Miniszterelnöki Hivatal több részlege és a Belügyminisztérium között oszlik meg. Az érintettek szerint a településfejlesztés...
 
    Bővebben...  

 
Egy hatáskör-telepítés anomáliái 2004/3
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző

Az építési törvényben kapott felhatalmazás alapján a kormány 1997-ben rendeletben állapította meg a kiemelt építéshatósági ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területét. A hatáskör-telepítés fő szabályai szerint a körzetközponti jegyzőhöz kerültek a fontosabb építéshatósági feladatok, de sok kis települési jegyző is „megtarthatta” ezen hatásköröket. Az építésügyi hatóságok magas szintű szakmai felkészültségének és befolyásmentes döntési pozíciójának biztosítása elsőrendű közérdek – kommentálja a hatáskörök...
 
    Bővebben...  

 
A társasházakról szóló törvény legfontosabb új rendelkezései
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Polgár Éva Ildikó

Az új törvényi rendelkezések egyik alapvető célja, hogy a lakóépületek, lakások tulajdonosai az építéshez, fenntartáshoz, felújításhoz igénybe vehető támogatási rendszerekhez az új törvényi keretek alapján meghozott döntéseik birtokában kapcsolódjanak. A lakásjogi törvények közül az új társasházi törvénynek kiemelt jelentősége van abban az értelemben, hogy a nemzeti lakásállomány több mint egy-negyedét kitevő társasházi lakóépületek, lakások fenntartása és műszaki állapotának helyreállítása csak a nagyobb jogbiztonságot nyújtó -...
 
    Bővebben...  

 
Vagyonkataszter – a felelős szemével 2004/3
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző

 Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján már 1993. január 1. napjával elrendelte a kormány, hogy az önkormányzat tulajdonába lévő ingatlanvagyonról vagyonkataszter kell felfektetni és azt folyamatosan vezetni. Ezen feladat felelősének – eszköztelenül – a jegyzőt tette meg.  A vagyonkataszterről szóló eredeti kormányrendelet [147/1992.(XI.6.)] nem túl bonyolult, alig hat szakaszból áll, igaz a mellékletei elég terjedelmesek, ráadásul úgy fogalmaz a...
 
    Bővebben...  

 
Az építésügyi igazgatásról 2004/3
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Benkár József főjegyző

Az építésügyi igazgatásban a hatásköröket, hatósági jogköröket háromféle építési hatóság gyakorolja. A kisebb jelentőségű (ha van ilyen egyáltalán) ügyekben az 1997. évi LXXVIII. törvény /Étv./ 52. §. /1/ bekezdés alapján a települések jegyzői, az un. kiemelt elsőfokú építési ügyekben a körzetközponti (városi) jegyzők, illetve azok járnak el, akik a meghatározott szakmai feltételeket tartósan biztosítani tudják. Jellemzően e harmadik eshetőségre jöttek létre a hatósági építésügyi társulások. Heves megyében a hét városban és 12...
 
    Bővebben...  

 
A településrendezési tervek hiányának következményeiről 2004/3
  2009.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Simkó József

Az építés az egyik legősibb emberi tevékenység. Az építési tevékenységgel az ember kreativitása száll szembe a környezet ártalmaival, biztosítva a megfelelő lét körülményeit. Az építési tevékenység azonban nem csak az egyén számára jelent meghatározó életteret, hanem egyúttal a közösségi léthez kapcsolódás formáját is meghatározza. Az emberi közösség joggal várja el tagjaitól, hogy egyéni életkörülményeiket ne a közösség hátrányára és kárára, hanem annak érdekeit figyelembe véve hozza létre és alakítsa ki. Ehhez az egyéni...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK