http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Központi ügyfélszolgálat és informatika 2011/2
  2011.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Kaczmarski János jegyző - Szombathely

Mottó: „Ha azt akarjuk, hogy valami jó legyen, csináljuk meg magunk.” Magyary Zoltán 2011. december. 31-ével megszűnik jegyzői munkaviszonyom Szombathelyen. Miután ezt a munkakört huszonegy évig töltöttem be és ezalatt szolgáltam négy polgármestert és hatféle összetételű képviselőtestületet, nem számíthat dicsekvésnek, ha azt mondom, folyamatos küzdelmek és konfliktusok közepette dolgoztam. Bizony a város polgárainak szolgálata és a hivatal érdekében számos kompromisszumot kellett kötnöm és nem egyszer meg kellett alkudnom a politikusokkal,...
 
    Bővebben...  

 
„Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015”2011/2
  2011.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Halmosi Zsolt dr.

Az Európai Unió közlekedésbiztonsági célkitűzéseit tartalmazó „Fehér Könyv” azt a célt fogalmazta meg, hogy a 2001. év adataihoz viszonyítva a 2010. évre 50%-kal csökkenjen a közúti közlekedési balesetben elhunyt személyek száma. Erre figyelemmel hazánk is kidolgozott egy ún. „Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015” című programot, mely a Fehér Könyvnél némileg enyhébb célkitűzéseket tartalmaz. Nevezetesen a 2010. évre a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek és a halálos áldozatok száma tekintetében a bázisévhez (2001)...
 
    Bővebben...  

 
A szombathelyi kormányablak2011/2
  2011.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Lampért Bernadett osztályvezető Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Ügyfélkapcsolati Osztály

  2011. január 3-án országosan 29 helyszínen nyíltak meg a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálati irodái, a kormányablakok. Jelen írás keretében igyekszünk összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat és beszámolni tapasztalatainkról. Az integrált ügyfélszolgálati irodák feladatait a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet tartalmazza. A kezdetben 29 ügykörrel indult kormányablakok hatáskörei márciusban tovább bővültek az állampolgársági kérelmek átvételével, és az Új...
 
    Bővebben...  

 
A víz múzeuma Duna Múzeum, Esztergom 2011/2
  2011.10.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Bencze Géza muzeológus

Egyre gyakrabban esik szó a vízről. Van-e, elég jó-e? Akár már a közeli jövőben lesz-e elegendő ivóvizünk, jut-e mindenkinek? Mi lesz a szennyvizekkel? S sorolhatnánk tovább a kérdések egész sorát. Hazánk egyrészt kiemelten jó, másrészt ingatagon kényes helyzetben van a természetes vizeinket tekintve. Akit érdekel a téma, látogasson el Esztergomba a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeumba, közkeletűbb nevén, a Duna Múzeumba. A patinás XVIII. századi barokk, egykori káptalani műemlék épület (a falán lévő emléktábla tanúsága...
 
    Bővebben...  

 
Közfoglalkoztatás2011/3
  2011.10.03. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lencse Zsuzsanna vezető főtanácsos - Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

2011. évben a közfoglalkoztatás eddigi formáit áttekinthető és finanszírozható új programmal váltotta fel a kormány. Ez az egységes közfoglalkoztatás rendszere, amely magában foglalja a korábbi közhasznú foglalkoztatást, a közcélú munkát és közmunka programokat. Szabályozása a 375/2010. (XII.31.) kormányrendeletben történik. Az új program lényege, hogy egységes rendszerben, azonos forrásból, azonos prioritásokon alapuló szabályozás alapján nyújt pályázati támogatást új munkahelyek létrehozásához. Közfoglalkoztatási támogatás csak...
 
    Bővebben...  

 
A túlképzett jegyző esete a hiú polgármesterrel 2011/3
  2011.10.03. Hozzászólások: 0  
Szerző: Petrin László dr.

Ha valaki az alábbi lejegyzett történetben magára ismerne az nem a véletlen műve, mivel valóban megtörtént esettel állunk szemben. Történetünk szerint 2010. év december hónapjában egy dunántúli megye kistérségi székhelytelepülésének városában a képviselő-testület pályázatot írt ki a jegyzői álláshely betöltésére. Mivel tizennyolc érvényes pályázat érkezett be határidőre, a jelölti kört szűkítendő egy háromfős bizottság a testületi döntés előtt meghallgatta a pályázókat. A történetünkben szereplő pályázó - aki egyébként egy...
 
    Bővebben...  

 
Tisztelettel köszöntök minden Kedves Olvasót! 2011/3
  2011.09.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lasztovicza Jenő a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Őszinte jóérzéssel tölt el, hogy egy országos szintű szakmai értékeket képviselő igazgatásszervezési, területfejlesztési és informatikai szaklap lehetőséget biztosít Veszprém megye számára, hogy pillanatképeket jeleníthessünk meg megyénk életéből, kulturális értékeiből, példamutató összefogásunkból, a közigazgatás területén végzett munkánkból. Úgy vélem, a rólunk illetve tevékenységünkről szóló információk bizonyságul szolgálnak majd arra, hogy e megye példaértékű gazdagsággal rendelkezik mind természeti, kulturális,...
 
    Bővebben...  

 
A vidék záloga: Comitatus2011/3
  2011.08.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Imre László főjegyző - Veszprém Megyei Önkormányzat

Magyarországon a vármegyerendszer történelmi hagyományokkal rendelkezik. 1919 előtt a magyar közigazgatási rendszer meghatározó szervezeti egysége. Jelentős sérelmet a trianoni békeszerződés okozott, amikor is a 63 vármegyéből mindösszesen 33 vármegye maradt meg és ezek közül is csupán 10 vármegye volt sértetlen. Ezt a helyzetet kívánta rendezni az 1923: 25 tc. úgy, hogy egyesített több csonka vármegyét, ennek eredményeként 25 vármegye alakult ki. A mai megyerendszert a megyék nevének, székhelyének és területének megállapításáról szóló...
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzatok és ügyfelek szolgálatában 2011/3
  2011.08.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kovács Zoltán dr.

Az év elején elkezdődött és javában zajlik a közigazgatás reformja, amelynek eredményeként hatékony, pontos és barátságos államot szeretnénk létrehozni. A kormányhivatalok létrejöttével egy olyan integrált középszintű, területi közigazgatási szervezetet alakítottunk ki, amelyik megyei szinten ellátja és koordinálja az állami feladatokat. A Veszprém Megyei Kormányhivatal a törvény szerint a korábbi megyei közigazgatási hivatal jogutódaként jött létre 2011. január 1-jével. A kormányhivatal részeként, szakigazgatási szerveként működik...
 
    Bővebben...  

 
Jegyzői feladat- és hatáskörök felülvizsgálata
  2011.08.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Faragó Ágnes körjegyző - Nagypeterd

Napirenden van az önkormányzatok és a közigazgatás átszervezése. A cikkemet vitára szánom, vajon hogyan látják kollégáim az új járások feladat- és hatáskörének kialakítását. 1. Felmerült, hogy elveszik a jegyzőktől a szociális ügyek jelentős hányadát. A hatósági ügyek legnagyobb részét a szociális ügyek teszik ki. A legfontosabbak ezek közül a bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, átmeneti segély, közgyógyellátási igazolvány, rendszeres...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK