http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Továbbképzések térítésmentesen!2011/1
  2011.07.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Éliás Tünde Jegyzők Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete IB. elnöke

  A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 33. §-a rendelkezik a köztisztviselő képzéséről és továbbképzéséről, mely szerint a köztisztviselő jogosult és köteles a jogszabályban meghatározott továbbképzésben részt venni. A legjobb az, ha ezt térítésmentesen teheti! Az iskolarendszerű továbbképzés költségeit a közigazgatási szervek saját költségvetésükből fedezik, míg az iskolarendszeren kívüli továbbképzés pénzügyi feltételeit az éves költségvetési törvényben fejezeti kezelésű célelőirányzatként...
 
    Bővebben...  

 
Új Városházában dolgozunk2011/2
  2011.07.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Baranyai Attiláné dr.

Ügyfélbarát környezetet, korszerű körülményeket alakítottunk ki Celldömölk új polgármesteri hivatalában, ahol kistérségi központként 28 település közel 28 ezer lakosának ügyeit intézzük. Az önkormányzat a múlt év nyarán átadott Városházát a celldömölki polgárok véleményét kikérve terveztette meg. Az egyházi ingatlanok eredeti tulajdonosoknak történő visszaadásához kapcsolódóan épülhetett városunkban egy új, modern, a kor követelményeinek megfelelő Városháza. Múlt év augusztusáig a korábban az egyház tulajdonában lévő,...
 
    Bővebben...  

 
Katona József körjegyző2011/2
  2011.07.21. Hozzászólások: 1  
Szerző: Adminisztrátor

Katona József 1951-ben született Nemessándorházán. 1973-ban a közigazgatási pályafutását a bucsuszentlászlói Községi Közös Tanácsnál kezdte gyakornokként. 1974-1976 között a Szombathelyi Tanácsakadémia Oktatási Intézet Szakoktatási Tagozatának nappali tagozatos hallgatója volt. 1976. július 1-től Bak és Söjtör Községi Közös Tanácsoknál, mint építésügyi előadó, 1977. szeptember 1-től Zalatárnok Községi Közös Tanácsnál, mint vb. titkár dolgozott. 1979. szeptember 1. hatállyal áthelyezéssel került Gellénházára és a hozzá tartozó 6...
 
    Bővebben...  

 
Dr. Kaczmarski János címzetes főjegyző, Szombathely 2011/2
  2011.07.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: TZ

„ Kedves Jegyzőkönyv Úr! Mondta egy ügyfél, hadd szólítsam így, mert a jegyzőnek nincs semmi értelme.” Dr. Kaczmarski János címzetes főjegyző, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyugállományba vonuló jegyzője válaszol a Jegyző és Közigazgatás főszerkesztőjének kérdéseire. A véletlen sors vagy tudatos döntés alapján került a közigazgatási pályára? Kis korrajzzal kell kezdenem. A múlt század 70-es éveiben az egyetemekre annyi embert vettek fel csupán, amennyit nagyjából el lehetett helyezni. Nagyon nehéz volt tehát...
 
    Bővebben...  

 
Járás jegyző nélkül? 2011/2
  2011.07.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző - Hajdúszoboszló

  A Jegyző és Közigazgatás  2009. november-decemberi, 10. éves jubileumi számában „A (jegyző) szakma leépülése” címmel látleletet készítettem. Ebben az eltelt évtizedet egyre hanyatló időszaknak minősítettem, amelyben a közigazgatási szakma a kormányzat által generáltan leépült, elvesztett minden úgymond „privilégiumot” is: 13. havi, illetve címzetes főjegyzői juttatás, stb. Rögzítettem: „nem számíthatunk parlamenti támogató lobbyra, a jegyzők - köztisztviselők feleslegesnek minősített koloncai a társadalomnak, az ostor rájuk sújt...
 
    Bővebben...  

 
Répcelak belterületi vízrendezése 2011/2
  2011.07.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető - Répcelak Város Polgármesteri Hivatal

Csaknem százmillió forint támogatásból valósul meg Répcelakon a belvízrendezés. Két belterületi utcában zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés, egy utcában félig burkolt árok és egy külterületi részen nyílt vízelvezető árok épül. A város önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez Répcelak város belterületi vízrendezése címmel pályázatot nyújtott be. A pályázatot 113 millió forint elszámolható költség mellett 96 millió forinttal támogatta az Irányító Hatóság....
 
    Bővebben...  

 
Újra a parlagfűről 2011/2
  2011.07.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szabó Levente igazgató - Dr. Káldy János ny. igazgató - Vas Megyei Kormányhivatal NTI

A parlagfű örökzöld téma manapság, úgy hazánkban, mint a világ parlagfűvel fertőzött országaiban. Mit tegyen a hatóság, milyen szerepe van az önkormányzatoknak, civil szervezeteknek? Érdemes-e, kell-e a parlagfű irtásával foglalkozni? Hatósági feladat, vagy nem? Van-e észlelhető eredménye? Csökkent-e a fertőzött terület, vagy csökkent-e az allergiások igen nagyszámú tábora? Miért nincs homloktérbe állítva az a számos növény (fű, fa, virág) melyek allergiát okoznak? Minderről Vas megyei kitekintéssel. Nagyon sok ilyen jellegű kérdés...
 
    Bővebben...  

 
A megyei önkormányzat pénzügyi helyzete és jövője 2011/2
  2011.06.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Kun László címzetes megyei főjegyző - Vas megye

A Vas Megyei Önkormányzat 1991-től egészen 2007. évig képes volt tényleges működési hiány nélkül gazdálkodni. 2008. évtől azonban a helyzet alapvetően megváltozott. Az elmúlt három év alatt a felhalmozott működési célra felvett bankhitel elérte az 1 milliárd Ft-ot. Az elmúlt évben az Állami Számvevőszék által lefolytatott vizsgálat szerint is – elismerve az önkormányzatnak a pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében tett hathatós erőfeszítéseit – az önkormányzat fizetőképessége gyengült, a pénzügyi helyzete romlott. Az elmúlt...
 
    Bővebben...  

 
Törvényességi ellenőrzés – újra! 2011/2
  2011.06.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A közigazgatási hivatalok megszűnésével – a szakmai közvélemény előtt jól ismert jogalkotási folyamatot, az Alkotmánybíróság többszöri döntését követően – 2009. január 1-jétől kezdődően szünetelt az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése. A szünetelés időszaka a visszatérés folyamatos lehetősége, reménye ellenére sajnos viszonylag hosszúra nyúlt. Az így eltelt több mint másfél évben – a szakmai segítségnyújtás keretében – megtettünk mindent annak érdekében, hogy azok a kapcsolatok, folyamatok, amelyek szükségesek az...
 
    Bővebben...  

 
Az állam új önkormányzati ASP modellje2011/2
  2011.06.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző - Hajdúszoboszló - JOSZ Informatikai Bizottság vezetője

2009 októberében az NFÜ ROP IH megjelentette a „térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztésére” irányuló pályázati kiírásokat. Célja az volt, hogy régiónként egy pályázatnyertes önkormányzat szolgálja ki a többit ASP-alkalmazás-szolgáltatóként. Az új Kormány 1183/2010. (IX.3.) számú határozatával törölte a konstrukciókat, visszavonta a támogatást. Indoka: szakmailag megalapozottabb, fenntarthatóbb koncepció alapján valósulhasson meg a közigazgatás hatékonyabb, egyablakos, ügyfélbarát...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU