http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Régi-új közigazgatási hivatalok2010/5
  2010.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lőrincsik Péter dr.

Az Országgyűlés az önkormányzati törvényben történő újraszabályozással 2010. szeptember 1-jével ismételten létrehozta a közigazgatási hivatalt, melyre vonatkozóan a Kormány statútum-rendelete tartalmazza a részletszabályokat. A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet azonban csak formailag új norma, tartalmában inkább a már ismert, korábbi kormányrendeleti szintű szabályokat rögzíti. A közigazgatási hivatalok létrehozásuktól kezdve a központi kormányzati működés területi szintű...
 
    Bővebben...  

 
A hazai területfejlesztési – intézményi, tervezési és támogatási –...
  2010.10.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Horváth Levente titkárságvezető - Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács Titkársága

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi törvény hatályba lépése óta a nyomában megszerveződő intézményrendszer struktúrája, a decentralizált támogatási rendszer időről időre szakmai viták tárgyát képezik. Számtalan kritika érte már a területfejlesztési tanácsok összetételét, a források elosztásának mechanizmusát, a források nagyságát és a pályázati célokat. Évek óta szó esik a megyei szint szerepéről, megkérdőjelezve, vagy éppen védve a megyék területfejlesztési feladatainak létjogosultságát. Vita...
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzati testületek tagjainak szakmai felkészítése a választások...
  2010.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mákos Istvánné jegyző - Szatymaz

Amikor írásom témájához anyagokat próbáltam gyűjteni, akkor döbbentem rá, hogy tulajdonképpen olyan területre „tévedtem”, ahol semmi sem tilos. Szabad minden ötletet megvalósítani, ha lesz rá igény, ha lesz olyan önkormányzati képviselő, aki vállalja, hogy időt, fáradságot nem kímélve hajlandó magát tovább képezni. Szándékosan írtam a továbbképzést, mivel ahhoz, hogy valaki az önkormányzati képviselő választáson jelöltként elinduljon, bizonya egy alap önkormányzati ismerettel rendelkeznie kell (vagy kellene?). Hát, lehet, hogy ebben a...
 
    Bővebben...  

 
Melyik úton? 2010/5
  2010.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Józsa Zoltán habil. egyetemi docens - SZTE ÁJTK Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék

A történelmi tapasztalatok szerint csak az a közigazgatás képes az állam feladatainak színvonalas végrehajtására, melynek bázisa a képzett, a közügyek iránt elkötelezett, a politikai befolyást elhárítani képes személyzet. A törvényhozás felgyorsult gépezete nemcsak a jogalkalmazókat, de a közigazgatási jog oktatását is új helyzet elé állította. Szinte minden változik: az alkotmány, a kormányzati struktúra, a területi és a helyi igazgatás, az eljárási szabályok és még sorolhatnánk. A kérdés csupán az, hogy milyen oktatási szisztéma...
 
    Bővebben...  

 
A közbeszerzési törvény változásai 2010/5
  2010.10.19. Hozzászólások: 0  
Szerző: Hegedűs József dr.

Az Országgyűlés a július 22-i ülésnapján elfogadta a közbeszerzésekről szóló törvény módosítását. A rendelkezések legnagyobb része szeptember 15. napjától hatályos. A törvényalkotó a közbeszerzési törvény átfogó módosításával az eljárások egyszerűbbé, olcsóbbá tételét kívánta elérni. Fontos, hogy a közbeszerzésre az ajánlatkérők és az ajánlattevők ne úgy tekintsenek, mint egy szükséges rosszra. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy rendelkezésre álljon egy olyan túlszabályozástól mentes szabályrendszer, melyet az...
 
    Bővebben...  

 
Hajléktalan-ellátó szervezetek támogatása a téli időszakban 2010-11...
  2010.10.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2011. január 15. 1.Támogatás igényelhető a következő célok megvalósítására: I. Támogatás biztosítása a téli időszakban a hajléktalan emberek ellátásának megnövekedett költségeihez. A pályázatban adatokkal kell alátámasztani a megnövekedett igénybevételt (pl. ellátottak száma, eszközigény), és be kell mutatni, hogy az intézmény milyen jellegű költségei növekedtek ezzel összefüggésben, melyek más forrásból nem biztosíthatók. II. Támogatás biztosítása a hideg időszak,...
 
    Bővebben...  

 
Kiegészítő programok a hajléktalan-ellátásban 2010 (2010–NK)
  2010.10.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A pályázatot 2010. december 1-jéig kell benyújtani A Hajléktalanokért Közalapítvány, mint közreműködő szervezet, nyílt pályázati rendszer keretében pályázatot hirdet a következő tárgyban: Hajléktalan személyek ellátását célzó, a normatív állami támogatás által nem fedezett kiegészítő programok támogatása a Közép-magyarországi régió kivételével Magyarországon működő hajléktalan-ellátó szervezetek számára. A pályázati felhívás címe: „Kiegészítő programok 2010.” A pályázati felhívás kódja: 2010 – NK A pályázati...
 
    Bővebben...  

 
Tehetségsegítés és tehetséggondozás a gyermekvédelmi szakellátásban...
  2010.10.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. november 8. Az Oktatásért Közalapítvány Tehetséggondozói Alkuratóriumának NTP-OKA-XVII. Kódszámú „Tehetségsegítés és tehetséggondozás a gyermekvédelmi szakellátásban” című pályázatához A pályázat előzménye Az 1120/2009. Kormányhatározat V.2. és V.6. pontjai, melyekben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009/2010 évi cselekvési programjának megvalósítása érdekében az Oktatásért Közalapítvány pályázatot ír ki a gyermekvédelmi szakellátás...
 
    Bővebben...  

 
Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv...
  2010.10.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A pályázatok benyújtása 2010. november 15-től 2010. december 15-ig lehetséges Támogatás célja A Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság (ICPDR) Árvízvédelmi Cselekvési Programja és az EU Árvízi Irányelve (2007/60/EK) célkitűzéseiben és tartalmában igen közel áll egymáshoz. Lényegi különbség a végrehajtási határidőben van, az ICPDR 2009. évi cselekvési terv készítési határidejéhez képest az EU irányelv 2011. december 22-ig az előzetes kockázatbecslést, 2013. december 22-ig a veszély- és kockázati térképezést, 2015. december 22-ig a...
 
    Bővebben...  

 
Új testületre várva 2010/5
  2010.10.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kovalcsik Andrea dr.

Az önkormányzati választásokhoz közeledve minden önkormányzati hivatal számára elsődleges feladattá válik az elmúlt négy éves tevékenységről történő számadás és az új testület munkájának előkészítése. A Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala az új testület megalakulása előtt cikluszáró közgyűlést készített elő, melyen olyan napirendek szerepeltek, mint a Hivatal 2006-2010 évi tevékenységének értékelése, a 2010-ig szóló gazdasági program végrehajtása, beszámoló a bizottságok, tanácsnokok négy éves munkájáról. Fontosnak...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK