http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
2000 LE alatti települések szennyvízkezelése (LHH) (ÉMOP-2009-3.2.1./A)
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Végső benyújtási határidő: 2010. október 29. (többször módosított határidő) Támogatás célja 2000 LE alatti települések települési környezetének fejlesztése a korszerű szennyvízkezelési módszerek elterjesztésével, ezáltal a természeti környezetet terhelő szennyezések csökkentése a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben. A konstrukció további célja, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi-, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak...
 
    Bővebben...  

 
2000 LE alatti települések szennyvízkezelése (LHH) (DDOP-2009-5.1.4/B)
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Végső benyújtási határidő: 2010. szeptember 30. (többször módosított határidő) Támogatás célja 2000 LE alatti települések települési környezetének fejlesztése a korszerű szennyvízkezelési módszerek elterjesztésével, ezáltal a természeti környezetet terhelő szennyezések csökkentése a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben. A konstrukció további célja, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi-, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak...
 
    Bővebben...  

 
Módosul a DAOP-2009-3.1.1/D és ÉAOP-2009-3.1.2/B kiírások benyújtási...
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Meghosszabbításra került a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségek számára meghirdetett, önkormányzati utak fejlesztését támogató pályázati felhívás a Dél-Alföldi (DAOP-2009-3.1.1/D) és az Észak-Alföldi Régióban (ÉAOP-2009-3.1.2/B). Az Ügynökség ezúton kíván lehetőséget biztosítani azon pályázóknak, akik a felhívásokban korábban szereplő határidőig legalább egy alkalommal már benyújtották a pályázatukat, azonban nem sikerült eljutniuk a támogatási szerződés megkötéséig. A pályázatok 2010....
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése az LHH kistérségekben...
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A pályázatok benyújtása 2009. június 15-től 2010. október 28-ig folyamatos (többször módosított határidő) Támogatás célja A támogatás célja a településközpontok tehermentesítését szolgáló, a településrészek közötti közvetlen közúti közlekedési kapcsolatok fejlesztése, a jelentős gazdasági súllyal rendelkező területek és a turisztikai célterületek megközelíthetőségének javítása. Ezáltal javulhat a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, valamint csökkenthető a közúti közlekedés okozta környezetterhelés. A...
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése az LHH kistérségekben...
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Pályázatok benyújtása 2009. június 15-től 2010. szeptember 15-ig folyamatos (többször módosított határidő) Támogatás célja Az önkormányzati tulajdonú közúthálózat fejlesztése az ipari területek jobb megközelítése érdekében, valamint az önkormányzati tulajdonú utak építése, korszerűsítése, felújítása, megerősítése. Kedvezményezettek köre - Települési önkormányzatok Pályázat benyújtására konzorciumi formában is lehetőség van, amennyiben - a projekt keretében külterületi közút felújítása, építése történik, vagy - a...
 
    Bővebben...  

 
Módosul a DAOP-2009-3.1.2/B és ÉAOP-2009-3.1.3/B kiírások benyújtási...
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Az NFÜ meghosszabbította a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségek számára meghirdetett, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztését támogató pályázati felhívásokat a Dél-alföldi (DAOP-2009-3.1.2/B) és az Észak-alföldi Régióban (ÉAOP-2009-3.1.3/B). Az ügynökség ezúton kíván lehetőséget biztosítani azon pályázóknak, akik a felhívásokban korábban szereplő határidőig legalább egy alkalommal már benyújtották a pályázatukat, azonban nem sikerült eljutniuk a támogatási szerződés megkötéséig. A pályázatok...
 
    Bővebben...  

 
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése LHH kistérségekben (ÉAOP-2009-3.1.3/B)
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A pályázatok benyújtása 2009. június 2. és 2010. október 28. között lehetséges (többször módosított határidő) Támogatás célja A konstrukció célja a régióban helyi és helyközi hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése, a már meglévő elemek hálózatba szervezése környezetileg fenntartható módon. A távlati cél a kerékpározás, mint környezet-barát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a lakossága körében, a...
 
    Bővebben...  

 
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH...
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A pályázatok benyújtása 2009. június 2. és 2010. szeptember 15. között lehetséges (többször módosított határidő) Támogatás célja A konstrukció célja a régióban helyi és helyközi hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése, a már meglévő elemek hálózatba szervezése környezetileg fenntartható módon. A távlati cél a kerékpározás, mint környezet-barát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a lakossága körében, a...
 
    Bővebben...  

 
Módosul az ÉMOP-2009-3.1.3/B kiírás benyújtási határideje
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Az NFÜ meghosszabbította a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségek számára meghirdetett, „A kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére” című pályázati felhívást az Észak-Magyarországi Régióban (ÉMOP-2009-3.1.3/B). Az Ügynökség ezúton kíván lehetőséget biztosítani azon pályázóknak, akik a felhívásokban korábban szereplő határidőig legalább egy alkalommal már benyújtották a pályázatukat, azonban nem sikerült eljutniuk a támogatási szerződés megkötéséig. A...
 
    Bővebben...  

 
Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben...
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A pályázatok benyújtására 2009. június 23. és 2010. október 29. között van lehetőség (többször módosított határidő) Támogatás célja A régió kisebb települései esetében jelentkeznek olyan kisléptékű településfejlesztési igények, amelyek nem integrált, akcióterületi megközelítést igényelnek, hanem a településkép vonzerejének növelése céljából lokális fejlesztésekkel megoldhatók. Ezek az egy-egy közterületre, utcára, épületre stb. kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások elősegítik a településkép javítását,...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK