http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Három csapás a jegyzőkre II. rész
  2015.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kasza Mónika dr.; Mezey Nándor Lajos dr.; Mitták Tünde dr.

Hasonló dilemmák merülnek fel a kormányablakok szerepe kapcsán is. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékletei határozzák meg a kormányablakban azonnal intézhető ügyeket, a kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyeket (ezek gyakorlatilag az okmányirodákban most is intézhető ügyeket jelentik), a kormányablakban csupán továbbítás céljából előterjeszthető beadványokat (mintegy 270 féle beadvány) – vagyis a kormányablakban csak átveszik a beadványt, majd továbbítják azt a hatáskörrel rendelkező illetékes szerv...
 
    Bővebben...  

 
Három csapás a jegyzőkre III. rész
  2015.11.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kasza Mónika dr.; Mezey Nándor Lajos dr.; Mitták Tünde dr.

3. Bizonytalanságok az eljárási szabályokban Az eljárás egyszerűsítése és gyorsítása mint jogalkotói cél, meglehetősen visszás helyzetet, úgy is mondhatnánk, jogbizonytalanságot teremtett jogrendünkben. Míg az R. részletesen felsorolta, hogy a Ket. mely rendelkezései nem alkalmazhatók az eljárás során, azaz a további, R.-ben szabályozott különös normákkal nem ellentétes szabályai (így az eljárási határidők, határidő hosszabbítás, felfüggesztés, szakértő kirendelése, végzés hozatala stb.) alkalmazhatók, addig a Rendelet értelmében az...
 
    Bővebben...  

 
Az önkormányzatok gazdálkodásának néhány aktuális kérdése, Az...
  2015.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Csörgits Lajos dr.

A „Quaestor-ügy” kapcsán mindennapos témává vált a helyi önkormányzatok gazdálkodása, az önkormányzati gazdálkodás jogszerűségének és hatékonyságának kérdése. Ez indított arra, hogy Győr Megyei Jogú Város aljegyzőjeként kizárólag szakmai alapon megvizsgáljam a témát. 1. Az önkormányzati gazdálkodás alapelvei A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a...
 
    Bővebben...  

 
Változások az egészségügyi alapellátásban
  2015.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kóródi-Juhász Zsolt dr.

A Magyar Közlöny 2015/102. számában jelent meg az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: alapellátási törvény), mely jelentős változásokat eredményezett az alapellátás vonatkozásában. A törvény indokolásából az derül ki, hogy a jogalkotó célja az alapellátásban fenntartható, jól működő intézményrendszer kialakítása. Tudjuk,...
 
    Bővebben...  

 
Egy városi jegyző negyedszázada*
  2015.11.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Vincze Ferenc dr.

Bevezetőként talán nem haszontalan egy rövid „jegyzőtörténelem”, idézgetve egyik kollégám „Jegyzői annotációk” címmel „Jegyző és Közigazgatás” szakmai lapunk 2011/2. számában megjelent cikkéből. A tisztség a feudalizmusban jelent meg, földesúri pénzen szerződtetett, írni-olvasni tudó személyként. Az 1897. évi 18. törvénycikk jegyzőtartásra kötelezte a községeket,...
 
    Bővebben...  

 
Helyi népszavazásokkal kapcsolatos dilemmák – az Nsztv. 58. § (1) és (3)...
  2015.11.03. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kiss Mónika Dorota dr.

A címben nevesített, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényen (Nsztv.) alapuló rendelkezések a helyi népszavazási eljárásban alkalmazható, igénybe vehető jogorvoslati fórumokat, jelen esetben a törvényszék eljárását szabályozzák. Ezek a rendelkezések a helyi népszavazások...
 
    Bővebben...  

 
Az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásának...
  2015.11.03. Hozzászólások: 0  
Szerző: Győri András dr.

Az ajánlatkérők a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásaik előkészítése során gyakran szembesülnek azzal a kérdéskörrel, hogy milyen szabályokra és szempontokra kell figyelemmel lenniük az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők...
 
    Bővebben...  

 
Regulázott felügyelet I .rész
  2015.09.15. Hozzászólások: 1  
Szerző: Kasza Mónika dr.; Mezey Nándor Lajos dr.; Mitták Tünde dr.; Mogyorósi Sándor dr.

A Jegyző és Közigazgatás című szakmai lap 2015. évi 2. számában Dr. Mogyorósi Sándor, Budapest VI. kerület Terézváros jegyzője azzal kezdte a jegyzők társasházak felett gyakorolt törvényességi felügyeletével kapcsolatosan a jegyzői joggyakorlat oldalán kialakult gondolatait, miszerint a szakma szinte egyöntetű véleménye, hogy kissé szabályozatlan a terület, a jogalkotónak néhány...
 
    Bővebben...  

 
Regulázott felügyelet II . rész
  2015.09.15. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kasza Mónika dr.; Mezey Nándor Lajos dr.; Mitták Tünde dr.; Mogyorósi Sándor dr.

De igaz ez a hivatalból indult eljárásra is, hiszen ilyenkor maga a társasház lehet az ellenérdekű fél (ahol valami nem jól működik, vagy vélhetően nem jól működik, még akkor is, ha ezt nem jelentették a jegyző felé). Nem tartjuk tehát processzuális szempontból megfelelőnek, ha csak a közös képviselő vagy a helyszíni ellenőrzéskor a közös tulajdonban ott tartózkodó vagy éppen „véletlenül” ott tartózkodó személyek jutnak csak lehetőséghez véleményük ismertetésére. Azonban az sem jó megoldás, hogy mindenki szerephez jusson. Itt kell tehát a...
 
    Bővebben...  

 
Regulázott felügyelet III .rész
  2015.09.15. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kasza Mónika dr.; Mezey Nándor Lajos dr.; Mitták Tünde dr.; Mogyorósi Sándor dr.

Hiányoljuk a közgyűlési helyszín meghatározását is, mert ha a társasházat kell erre kijelölni, akkor előfordulhat, hogy nem jut be a jegyző az ingatlanba (igaz azt sem mondják a jogszabályok, hogy az összehívott közgyűlésen a jegyzőnek jelen kell lennie). Ha a helyszín inkább a polgármesteri hivatal székhelye, akkor sem egyszerűbb a helyzet, hiszen ebben az esetben az önköltségszámítási szabályokat kell alkalmazni vagy szabadon megállapítható a hivatali terem használati díja, vagy ez éppen ingyenes, mert törvényben meghatározott feladat...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU