http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Környezetvédelmi szabálysértések 2010/1
  2010.03.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Szécsi Ottó jegyző - Izsófalva Nagyközség

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Sztv.) 148. § (1) bekezdésében meghatározott környezetvédelmi szabálysértés miatt számos szabálysértési eljárás indul nálam, mint elsőfokú szabálysértési hatóságnál engedély nélküli fémhulladék szállítás miatt, legnagyobbrészt rendőrségi feljelentés alapján. Bár erre vonatkozóan adatgyűjtést nem végeztem, de saját tapasztalataim alapján állíthatom, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkanélküliséggel leginkább sújtott részeit – így Izsófalvát, és a környező...
 
    Bővebben...  

 
Mi is felelősek vagyunk? 2010/1
  2010.03.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Borsyné dr. Kovács Zsuzsanna

A 2003. évi  XIV. tv. 26. §. – a illesztette a Gyermekvédelmi törvény rendszerébe, új jogintézményként a gyermek-és ifjúságvédelmi koordináció hatáskörét a megyei gyámhivatalokra telepítve azt 2003. július 1. napjával. Talán „fájdalomdíj” volt a fiatalkorúak hivatásos pártfogói ellátása helyébe? Sokan így gondolkodtunk akkor, majd látva feladat tartalmát – a régi gyermekvédelmi szakembereknek - a több évtizeden át működő társadalmi pártfogolás jutott eszünkbe, ám annál  komolyabb célt ismertünk fel benne valamint azt, hogy a...
 
    Bővebben...  

 
Kompetens kerestetik! 2010/1
  2010.03.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Jászberényi Gábor titkárságvezető - Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Pécsi Kirendeltség

Közszolgálati rendszerünk jelentős mérföldkőhöz érkezett. A kötelező pályáztatás bevezetését követően, a toborzási, kompetencia-mérési intézményekkel és a versenyvizsgával kialakult (kialakulóban van) egy új kiválasztási rendszer. A szakma nagy része már régóta igényli a karrieralapú közszolgálattal adekvát szelekciós mechanizmust, a másik oldalon ugyanakkor az ellenérzések - úgy tűnik – csak lassan csitulnak. Annyi azonban kétségtelen: valami elindult… A versenyvizsga nem csupán maga az intézményrendszer okán nóvum. Azon elv...
 
    Bővebben...  

 
A mohácsi busójárás az Unesco Reprezentatív Listáján 2010/1
  2010.03.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Kovács Mirella jegyző Mohács

Nem mindennapi elismerést tudhatnak magukénak a mohácsi busójárás hagyományának ápolói. A mohácsi sokácok népszokása – Magyarországról elsőként- 2009. október 2-án Abu-Dhabiban felkerült az UNESCO „Az Emberiség Szellemi Kulturális Öröksége” Reprezentatív Listájára. Az UNESCO, azaz az ENSZ nevelésügyi, tudományos és kulturális szakosított szervezete kezdeményezésére 2003-ban jött létre az a nemzetközi egyezmény, amely egységes szellemű útmutatóként és jogi keretként szolgál a világ számára a szellemi kulturális örökség...
 
    Bővebben...  

 
„Vájtfülű” jegyzők avagy gondolatok a hatályos zaj-rendelet anomáliáiról...
  2010.03.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Kovács Mirella jegyző Mohács

Újév napján ülte két éves születésnapi évfordulóját a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm.rendelet. 2008. január 1-jén lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit az ezt követően indult ügyekre rendelte alkalmazni, azonban a hatálybalépéskor már működő zajforrásokra is tartalmazott kötelezettséget. Ez utóbbinak egy éven belül zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kellett benyújtania a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező környezetvédelmi hatósághoz. A...
 
    Bővebben...  

 
Európai Településtervezési és Területfejlesztési díj
  2010.03.03. Hozzászólások: 0  
Szerző: Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT)

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT), mint az Európai Térbeli Tervezők Tanácsának (ECTP-CEU) magyarországi tagszervezete pályázatot hirdet magyar terveknek az ECTP-CEU által meghirdetett Európai Település- és Területi Tervezési díj pályázatára való benevezésére. A Díjra olyan már publikált tervek és tanulmányok, a közösségi részvételen alapuló projektek, és jelenős fejlesztések nyújthatók be, nemzetközi, nemzeti, régiók közötti, regionális vagy helyi jelentőséggel. A téma és a tárgy szabadon megválasztható, és a Díjra...
 
    Bővebben...  

 
Infokommunikáció – civil szemmel 2010/1
  2010.03.03. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Molnár Krisztina elnök - „Digitális Ügyintézésért” Érdekvédelmi és Oktatási Közhasznú Egyesület

www.digitalis-ugyintezesert.hu Vannak tények, melyeket nem lehet szemeket és füleket befogva úgy (le)kezelni, mintha nem is volnának. A társadalom tagjai és ezen egyénekből álló szervek közötti, illetve a szervek kapcsolata során létrejövő kommunikáció a technika tipikusan a környezeti fenntarthatóság érdekében történő informatikai fejlesztésének köszönhetően idő- és pénztakarékosabb ügyintézés eluralkodását eredményezi, melyet nem lehet megállítani. E fejlődés a technikai fejlődés más, időszakonként megjelenő és egy ideig a nagy többség...
 
    Bővebben...  

 
Demokráciaépítés Afganisztánban - Baghlani Politikusok és Választási...
  2010.03.03. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nyerki József dr.

Az Európai Választási Szakértők Egyesülete (ACEEEO) a Demokratikus Átalakulásért Intézet megbízásából oktatási tréninget tartott 2009 novemberében afgán választási szakemberek részére Budapesten. A tréning célja a jövő évben sorra kerülő törvényhozási választások sikeréhez történő hozzájárulás Baghlan tartományban, ílymódon is csökkentve a biztonsági kockázatokat. A képzéssel segítséget kívántunk nyujtani a Baghlan tartományi választási bizottság szakmai munkájának elősegítéséhez. A tréning az afgán résztvevők...
 
    Bővebben...  

 
Az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása 2010/1
  2010.03.03. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Virág Rudolf vezető - Országos Választási Iroda

Az önkormányzati miniszter előtt letette az esküt 2009 decemberében dr. Virág Rudolf, az Országos Válaszáti Iroda új vezetője. A rendszerváltó választást követő második évtized végén immár a hatodik általános országgyűlési választásra készülünk. Az Alkotmány rendelkezéseinek megfelelően 2010 áprilisában vagy májusában kerül sor a következő parlamenti választásra. A köztársasági elnök választást kitűző határozatának megszületéséig csak találgatásokkal találkozunk a pontos dátumot illetően. A választási igazgatás...
 
    Bővebben...  

 
Tíz év margójára (2. rész) 2010/1
  2010.03.02. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző

Nézőpont kérdése, hogy tíz év hosszú vagy rövid idő. A „jegyzőújság” régi számait böngészve (amelyek hű „korképei”az elmúlt évtizednek!) jutottam arra a megállapításra, hogy ennyi idő egy folyóirat életében is jelentős időszak, amit alátámasztanak a lapban megjelent és általam szubjektíven kiragadott „történések”. (Schutzbach Ferenc áttekintésének első része lapunk 2009/6. számában jelent meg.) A 2005-ös év baranyai számmal indult, amelyből nagyon nehéz röviden csemegézni. Szabó Lajosnak három írása is megjelent:...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU