http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Honosítás méltányosabban, gyorsabban 2005/2
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Avarkeszi Dezső dr.

2005 január elején a miniszterelnök 5 pontban fogalmazta meg a nemzetpolitikai javaslatait. A Szülőföld Program és a Szülőföld Alap azokat erősíti, akik saját országukban kívánnak jobban élni. Akik eldöntötték, hogy véglegesen Magyarországra kívánnak jönni, azok számára is támogatást nyújt a magyar állam. Ezért, 2005. január 12-én, a magyar kormány kormánymegbízottat, Dr. Avarkeszi Dezsőt nevezete ki a gyorsabb és méltányosabb honosítási eljárás megvalósítására. A Jegyző és Közigazgatás a kormánymegbízottat kérdezte a célokról, a...
 
    Bővebben...  

 
A mohácsi busójárás 2005/1
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szekó József polgármester Mohács

A mohácsi sokácok messze földön ismert népszokása, a busójárás idejét a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza meg. Régen Farsangvasárnap reggelétől Húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság. A Farsang utolsó csütörtökjén a gyermekek öltöznek maskarába. A busójárás a más népek hiedelemvilágában is megtalálható télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepek családjába tartozik. Éppúgy rokonságot mutat a riói és a velencei karnevállal, mint az afrikai népek szokásaival. Mohácson a...
 
    Bővebben...  

 
A közszolga néha nevet is 2005/1
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Harmat Béla dr.

Ugyancsak megijedtem a „fölkéréstől”, hogy vidám történetet (történeteket) írjak egy komoly szakmai lapba. De hát harmincegynéhány éves közszolgálati múlttal a háta mögött az embernek már mindenféle emlékei vannak, ezért elvállaltam, hogy elmesélek egyet-kettőt. Valamikor, az idők kezdetén, szülőfalumban vb. titkároskodtam. Akkoriban a szabálysértést elkövetőknek még tárgyaláson, szigorú bizottság előtt kellett számot adniuk tetteikről. Így történt ez Orsós Pistával is, aki a rendőri följelentés szerint „a godisai italbolt jobb...
 
    Bővebben...  

 
Pécs Megyei jogú Város nyugalmazott jegyzője
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Farkas Károly dr.

1934. december 17-én születtem Pécsett. A Pécsi Pius Gimnázium padjaiból a jogi pálya felé kacsintgatva 1953 őszén joghallgató lettem. 1957 évben doktorrá avattak, majd két év bírósági fogalmazói gyakorlat és a szakvizsga után Szekszárdra neveztek ki bírónak. Polgári ügyszakban ítélkeztem, majd a bonyhádi bíróság megüresedett bírói székébe kértem áthelyezésemet, mert az közelebb volt Pécshez. Bonyhádon – kisebb járás lévén – polgári, büntető és peren kívüli ügyekkel egyaránt foglalkozni kellett, ami gyakorlati szempontból jelentős...
 
    Bővebben...  

 
Dr. Forgács Imre a Fővárosi Közigazgatási Hivatal új vezetője 2005/1
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kiss Katalin

Dr Forgács Imre 55 éves, jogász, kandidátus. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán államigazgatási demonstrátorként, a „Madarász iskolában” ismerkedett meg a közigazgatási szakma alapjaival. Később egyetemi oktató, lapszerkesztő (Társadalmi Szemle, Európai Tükör). Több mint 10 éve foglalkozik az európai integráció közigazgatási összefüggéseivel, e témakörben a Jegyzőben is publikált. A Miniszterelnöki Hivatalban két kormányzati ciklusban dolgozott. 1994-től a miniszterelnöki kabinetben főosztályvezetőként, majd 2002-től MEH Európai...
 
    Bővebben...  

 
A külföldiek ingatlanszerzésének jogszabályi változásai 2005/1
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Haraszti Katalin dr.

Hazánk Európai Unióhoz történt csatlakozása időpontjában a külföldiek ingatlanszerzésének szabályai jelentős mértékben megváltoztak. A változások érintették a külföldi személyek általi termőföld, termőföldnek nem minősülő ingatlan, illetve a termőföldnek nem minősülő, védett természeti terület tulajdonjogának megszerzését. Külföldi természetes személy és jogi személy termőföld tulajdonjogát Magyarországon a csatlakozás időpontjától számított 7 éven keresztül továbbra sem szerezheti meg. E korlátozás alól kivétel az a...
 
    Bővebben...  

 
Megújuló településközpontok, főterek, főutcák 2005/1
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Deák Ferenc dr.

A IX. OFK. szervezése gyakorlatilag múlt év októberében megkezdődött. Az Országos Főépítészi Kollégium és Sümeg Város közös szervezésű konferenciájának témája: a Településközpontok megújítása, főterek, főutcák revitalizációja. A VIII. Országos Főépítészi Konferencia Érden tárgyalni kezdte a települési terek, közterületek megújításának fontosságát, problémáit. Az ott megkezdett munka folytatását tűzte napirendre a IX. Konferencia Sümegen. A városok fejlesztése az elmúlt években, ahogy ezt a gyakorlatban mindannyian tapasztaljuk,...
 
    Bővebben...  

 
Rögös út a Kistérségig 2005/1
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Győrvári Márk A Szentlőrinci Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

Szentlőrinc közel 7,5 ezer lakosával az apró falvas Baranya megye hatodik legnagyobb települése. Történelme során többször is volt igazgatási központ, amit fekvése, gazdasági fejlettsége, szolgáltatási színvonala mindig is indokolt. A második világháborút követő közigazgatási átszervezés során elvesztette járási központi státuszát annak ellenére, hogy Dél-Dunántúl egyik legnagyobb járásaként tartották nyilván. Az évszázados kapcsolatot - nehezen magyarázható módon - szétszakítva, területét négy járás között osztották föl, a...
 
    Bővebben...  

 
A Komlói kistérség 2005/1
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Páva Zoltán Komlói Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

A Komlói Kistérséghez a kistérségek lehatárolásáról szóló 244/2003 (XII.18.) kormányrendelet  a korábbi statisztikai kistérségi lehatárolással megegyezően  19 települést sorolt be. A kistérség központja a 28 ezer lelkes Komló város. A térségben egy 2700 lelket számláló nagyközség (Szászvár), tíz 500 fő alatti, négy 500-1000 közötti, és ezeken kívül csupán négy 1000 főt meghaladó lakosságszámú település található. A térség teljes lakosságszám 43 ezer fő. A Komlóhoz tartozó közigazgatási illetékességi terület jelenleg...
 
    Bővebben...  

 
A Sellyei Kistérség jövője 2005/1
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Förster Gyula a Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

A Sellyei kistérség az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségei közé tartozik. Ez az az alap az, ami  érzésem szerint  az elkövetkező időkben ugyanúgy determinálhatja a kistérség fejlődését mint ahogy az az elmúlt évek során is érzékelhető volt. Nagy problémát jelent a kistérség életében a tartósan 30% feletti munkanélküliség. Ez a szám a regisztrált munkanélküliekre vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a tényleges munkanélküliség elérheti az 50%-ot is. Ez a magas számú munkanélküliség rossz hatással van a kistérség megtartó...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK