http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
E-közbeszerzés az EU-ban 2009/2
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gottdank Tibor tudományos munkatárs MTA SZTAKI

Az elektronikus közbeszerzés (e-közbeszerzés) alapelemei a közbeszerzési folyamathoz tartozó információk és dokumentációk – lehetőleg szabványok szerinti – elektronikus kommunikációs csatornákon való cseréje (hirdetményfeladás, ajánlatok, igazolások benyújtása, fogadása, igazolása, ellenőrzése, eredményhirdetés, szerződések közzététele stb.), továbbá az ezekre épülő, közbeszerzéseket támogató elektronikus technikák (elektronikus árlejtés és a dinamikus beszerzés). Az e-közbeszerzés térhódításával papírmentessé válik a...
 
    Bővebben...  

 
Mi(Ket) kell végrehajtanunk? 2009/2
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Palkó László jegyző Decs Nagyközség

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a Ket. a koraszülöttség jeleit mutatja, hiszen a kihirdetése óta hét törvény módosította, szemben a szerencsésebb sorsú Áe-vel 1957. évi IV. tv-nyel, amely a kihirdetés után huszonnégy évvel esett át jelentősebb módosításon. A törvényt legutóbb módosító 2008. évi CXI. törvény a Ket. 374 rendelkezését változtatta meg, csupán tíz érdemi rendelkezés nem változott, ami a kodifikáció színvonalára nézve is elgondolkodtató. A...
 
    Bővebben...  

 
Életvezetési családmentorok Bölcskén 2009/2
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nagyné dr. Szőke Klára jegyző Bölcske

„A gyermekek életében a hetedik életévben a társkapcsolatok fejlődésében fordulat áll be. Addig csak a felnőttek számukra az igazán fontos személyek. Elismerő szavuk jutalom, dorgálásuk büntetés. Tilalmaikra és elutasításaikra a gyermek azonnal frusztrációs feszültséggel reagál, biztatásuk azonban fokozott aktivitást vált ki. Minden ismerős felnőttel viselkedést befolyásoló társas kapcsolata van.” (Mérei Ferenc –V.Binét Á.) Kísérleti jelleggel családmentorok foglalkoztatását kezdtük meg Önkormányzatunknál. Tettük ezt abból a...
 
    Bővebben...  

 
A Szekszárd történelmi borvidék 2009/2
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Módos Ernő borász az Alisca Borrend nagymestere

A megye területén három geomorfológiailag jól elkülöníthető tájtípust találunk, amelyek eltérő természeti adottságokkal rendelkeznek, ezért a rajtuk kialakult termelési-gazdasági szerkezet is eltérő képet nyújt. A megye karakterét, ún. tájjellegét a terület nagyobbik részét (57%-át) alkotó dombvidéki táj határozza meg. Erőteljesen kiemelkednek a lösz borította pannon táblarögök, amelyeket a folyók sűrűn felszabdaltak. A vastag lösztakarón jelentékeny tájformáló szerepük van a lösz karsztos lepusztulását bizonyító ún....
 
    Bővebben...  

 
Az igazság bajnoka Bezerédj István Tolna vármegye reformkori követe 2009/2
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Ress Ferenc dr.

A politikusok értékét sikereikkel szokás mérni: minél nagyobb eredményeket tudnak felmutatni, annál nagyobb az értékük a kortársak és majd az utókor előtt. Bezerédj István nem sorolható azon politikusok közé, akik nagy sikerekkel dicsekedhettek korukban, ennek ellenére mégis a legnagyobb politikusok közé sorolandó azért, mert célkitűzései nemesek, eszközei tiszták és magatartása önzetlen volt. Tolna vármegyét több alkalommal képviselte az országgyűlésben, közülük legjelentősebbek az 1832-36. és 1843-44. évi országgyűlések voltak. Ebben a...
 
    Bővebben...  

 
Pilot projekt Nagykállóban 2009/2
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Majzikné Bausz Ágota tudományos munkatárs MTA SZTAKI EKMK

Az MTA SZTAKI Elektronikus Kormányzati Módszertani Központja 2008 januárjában pilot projekt indítását kezdeményezte Nagykálló Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában. A pilot lezárásaként december negyedikén Nagykállóban bemutatón kerültek demonstrálásra az eredmények. A projekt célja egy olyan működési modell bemutatása volt, amely az önkormányzatok polgármesteri hivatalában működő államigazgatási feladatokat ellátó szervek, és a szintén államigazgatási feladatot ellátó más szervezetben működő bármely hivatal kölcsönös...
 
    Bővebben...  

 
Polgármesteri aranyköpések 2009/2
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Testületi ülés összehívása - A mai testületi ülést az MSZMP előírásai alapján hívtam össze. - A testületet az SZMSZ 27. napirendi pontja alapján hívtam össze. - Tisztelt Várospolitikai Fórum Lakói! Az ülés vezetése során - Először válaszolok, s utána megadom a kérdést. - Képviselőtársaim! Tartsuk be egymás szavát! - Ez egy soha vissza nem térítendő alkalom! - Nem tudom elfogadni a város képviselő-testületének és polgármesterének az intézkedését! - Nem fogadom el, hogy az iskola kikapcsolta a...
 
    Bővebben...  

 
Lesz-e újabb feladata 2009. évtől az anyakönyvvezetőknek? 2009/2
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kárpáti Orsolya 5. éves joghallgató Miskolci Egyetem ÁJK

Az érdeklődés középpontjában áll az élettársi kapcsolat jogi szabályozása külföldön és Magyarországon egyaránt. Magyarországon a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január 1-jén lépett volna hatályba, azonban azt az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította. Ugyanakkor e témában új törvénytervezet született.  A kormány által már „elfogadott” törvénytervezet, milyen feladatokat fogalmaz meg az anyakönyvvezetők számára – erre ad választ a cikk. Az utóbbi évtizedekben a világ...
 
    Bővebben...  

 
Alapellátás és védelembe vétel kapcsolattartás miatt megvalósult...
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (továbbiakban R.) 17.§ (1) bekezdése szerint a gyermekjóléti szolgálat, a családi konfliktusok megoldását az érintett családtagok közötti közvetítéssel, illetve más konfliktuskezelő, családterápiás módszer alkalmazásával segíti elő, vagy javaslatot tesz ilyen szolgáltatás igénybevételére. A R. 17.§ (2) bekezdése szerint a gyermekjóléti szolgálat...
 
    Bővebben...  

 
Városháza Fórum projekt 2009/1
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szűcs Péter dr.

A Városháza tömb e minőségjavító megújításával és többcélú hasznosításával új lendületet kaphat a Belváros északkeleti kapujának is tekintett Deák tér és környezetének megújulása. A Városháza Fórum projekt célja Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala műemlék épületének felújítása, bővítése, építészeti tervezése. Cél a Városháza tömb beépítetlen részén a hivatali funkciókon kívül kulturális és közösségi funkciókat, szabadtéri rendezvényeket is befogadó, piaci hasznosítású, karakteres...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU