http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A vagyonnyilatkozat 95 éves korig őrizendő 2008/5
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth Károly jegyző Győrtelek

Jogalkotás 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 5. § (1) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek a kötelezett b) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszűnését követő harminc napon belül köteles eleget tenni. 12. § (1) Ha a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnt, vagy a kötelezett új vagyonnyilatkozatot tett, az őrzésért felelős a vagyonnyilatkozat általa őrzött példányát 8 napon belül a kötelezettnek visszaadja. 12/2006. (XII....
 
    Bővebben...  

 
Adósságok csapdájában adósságrendezési eljárás a helyi önkormányzatok...
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szöllősi Lajos vezető-tanácsos Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztály

A helyi önkormányzatok finanszírozási nehézségei sajnos évek óta köztudottak: a 2000. évi 259-ről 2005-re ennek többszörösére, 912-re duzzadt a működésképtelenség miatt állami támogatásban részesülő önkormányzatok száma. Az ezen a címen kifizetett összeg pedig évek óta 3 milliárd forint körüli összeget jelent (2006-ban pontosan 2 milliárd 921 millió). Az állami támogatásra való jogosultság és a különböző fizetési elmaradások, késedelmek azonban az esetek túlnyomó részében nem vonnak maguk után fizetésképtelenség...
 
    Bővebben...  

 
Tisztelt Alezredes Úr! 2008/5
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Wittinghoff Tamás

Bármennyire is meglepőnek tűnik, írása megítélésem szerint nem cáfolja, inkább alátámasztja javaslatomat. Megfogalmazását éppen az Ön által is leírt problémák váltották ki belőlem. Véleményeltérésünk vélhetően a cikk címéből fakadhat, jóllehet legkevésbé azt tartom fontosnak, miként nevezzük azt a szervezetet, mely önkormányzati fenntartásban, a rendőrséggel együttműködve teszi lehetővé településeink közbiztonságának jelentős növelését. Szeretném nagyon nyomatékosan rögzíteni, hogy természetesen nem fegyveres testületben...
 
    Bővebben...  

 
Tisztelt Szerkesztőség! 2008/5
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Váli Zoltán dr.

A Jegyző és Közigazgatás július-augusztusi számában megjelent „Összefogás az „önkormányzati rendőrségért”! című cikkhez szeretnék észrevételt fűzni. „Reflexiómban sok dolgot nem fejtek ki, mert ezek már szakmai kérdések lennének, túllépné a cikk kereteit. A cikk szerzője bizonyára tudja, az önkormányzatok, mintegy megrendelőként léphetnek fel a Rendőrkapitányság, felé a közbiztonságot érintő körben. Erre garanciát ad az 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről, nevezetesen a 8. §-a. Ebben benne van a rendőrkapitányi éves...
 
    Bővebben...  

 
Közterület-felügyeletek szerepe a bűnmegelőzésben 2008/5
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szűcs Miklós igazgató Szolnok Városi Közterület-felügyelet

A bűnözés hatékony megelőzésének kulcsa az önkormányzatok kezében van. Nemcsak azért, mert közvetlenül érzékelhetik az állampolgárok mindennapi félelmét, bizonytalanságát, az ezekből adódó igényeket, hanem azért is, mert a követlen kapcsolat miatt közös erővel hozhatják létre a helyi adottságoknak legmegfelelőbb prevenciós programokat. Erre az általános alapelvre vezethető vissza a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája által megfogalmazott tétel, miszerint: „A helyi közrend és közbiztonság védelme elsősorban a helyi önkormányzatok...
 
    Bővebben...  

 
A rendőrség és az önkormányzat együttműködése 2008/5
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lajkó Terézia jegyző Jászladány

Jászladány Nagyközség 6200 lakosú település, a Jászsági kistérségben. 2007. évben a közbiztonság javításában – 2006 évben elért eredményinek elismeréseként a Nagyközségnek BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉS címet adományozott az igazságügyi és rendészeti miniszter. Ugyanebben az évben a Nagyközség Önkormányzata elnyerte a POLGÁRŐR KÖZSÉG kitüntető címet is a település és a lakossága biztonságát szolgáló polgárőrség támogatásért. Ezek az eredmények és elismerések az önkormányzat – rendőrség – polgárőrség együttműködésével...
 
    Bővebben...  

 
Tájékoztatás a szociális hatóságok részére 2008/5
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kovács Ibolya főosztályvezető Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

A támogató szolgálatok és közösségi ellátások működési engedélyezési eljárásához A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2007. évben jóváhagyott módosítása értelmében 2009. január elsejétől már nem szerepel az önkormányzatok kötelezően ellátandó szociális alapfeladatai között a támogató szolgáltatások, a közösségi ellátások (pszichiátriabetegek, szenvedélybetegek részére) és a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatásainak a szervezése. Jövő évtől ezeket az...
 
    Bővebben...  

 
Nyári szociális gyermekétkeztetés 2008/5
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nemes Gáborné gyermekvédelmi szakreferens Nyíregyháza

A gyermekvédelemben érintett jogalkalmazók számára egyértelműen tudott tény, hogy a gyermekélelmezés támogatására első sorban a szorgalmi időben van generális lehetőség. A jogszabály a gyermekétkeztetés vonatkozásában alapvetően a nevelési-oktatási évhez igazodott, ilyen módon a szorgalmi időben volt lehetőség a támogatások igénybevételére. Az iskolai szünetekben – különösen a nyári időszakban – egyre nagyobb problémát jelentett a gyermekek étkeztetése. A Kormány a probléma orvoslása érdekében 2002-ben csoportosított át első...
 
    Bővebben...  

 
Gyermekjólét Pest megyében 2008/5
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Török Ibolya szakreferens Közép- magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal

A 90-es évek elején megalakult családsegítő szolgálatok, már kiemelten kezelték a problémás családokban élő, egy idő után már önálló tüneteket produkáló gyermekek gondozását. Például, Kerepesen, már a Gyermekvédelmi törvény bevezetése előtt megszervezték az iskolai szociális munkát. A gyermekjóléti szolgálatok is a családsegítő szolgálatok rendszeréből nőttek ki. Legnagyobb gond az volt, hogy a település vezetői nem értették, miért van szükség a szolgáltatás bevezetésére. Megyénkben 1997-ben 12 gyermekjóléti szolgálat kezdte...
 
    Bővebben...  

 
Szociális ellátási formák a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásban 2008/5...
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Versit Éva dr.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2004 szeptemberében alakult meg, 17 település közreműködésével, majd 2008. január 1. napjától csatlakozott Szajol település. A megalakulás után azonnal megfogalmazódott a közszolgáltatások közös ellátásának igénye: nevezetesen a szociális és gyermekjóléti ellátások, valamint az egészségügyi feladatok közös biztosítása. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának helyzete sajátos: 18 település alkotja, amelyek közül kétezer lakosnál alacsonyabb lélekszámú kilenc település: Csataszög,...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU