http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Várossá fejlődés és vonzáskörzeti szerep 2002/1
  2009.11.30. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző Zalalövő

Városunk Zala megye északnyugati részén, a Zala folyó völgyében, közlekedésforgalmi központban helyezkedik el, 3331 fős település. Zalalövő régóta lakott hely, már a római korban város volt a Borostyán út mellett „Municipium Aelium Salla” néven. Történelme során volt mezőváros, járási székhely, körjegyzőségi székhely, községi közös tanács székhelye. Folyamatosan fejlődött 1920-ig, amikor a nyugati határszél negatív következményeként leállt ez a folyamat, de a térségi szerepe nagy részben továbbra is megmaradt. Az 1950-es...
 
    Bővebben...  

 
A szociális igazgatás kihívásai 2002/1
  2009.11.30. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző Nagykanizsa

A rendszerváltás átfogó gazdasági és társadalmi hatásai 1993-ra elengedhetetlenné tették a szociális ellátások és szociális igazgatás egységes szerkezetbe foglalását. Az 1993. évi III. törvény (Sztv.) már a hatálybalépésétől kezdődően a gyakorlati alkalmazás tapasztalatainak és a folyamatosan változó társadalmi igényeknek megfelelően gyakori módosításokra szorult. A társadalmi tényezők közül elsősorban a következők határozzák meg a szociális ellátások iránti igények megjelenését. Kedvezőtlenül alakulnak a lakosság...
 
    Bővebben...  

 
Lakossági kapcsolatok 2002/1
  2009.11.30. Hozzászólások: 0  
Szerző: Vincze Józsefné dr.

Keszthely, a történelmi hagyományokkal bíró, jelentős turisztikai vonzerőt képviselő város arculatát, karakterét az egymásra rakódó korok, társadalmak alakították. A település a mezővárosi sorból kiemelkedve folyamatosan nyerte el a polgári értékeket képviselő város rangját. Ezen identitásnak kíván megfelelni a város önkormányzata azzal is, hogy lakóival nemcsak a kapcsolat kialakítására, hanem annak szorosabbra fűzésére is törekszik. A lakossággal való kapcsolattartás kereteit – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV....
 
    Bővebben...  

 
„Tizenkét település tartozik hozzám” 2002/1
  2009.11.30. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szép Zsuzsanna körjegyző

Megyénkben a kistelepülések társulásának sajátos példája a Rédicsi Körjegyzőség. 1991. január 1-i hatállyal a volt Rédicsi Községi Közös Tanácshoz tartozó – Baglad, Belsősárd, Bödeháza, Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Resznek, Rédics, Szijártóháza és Zalaszombatfa – községek Rédics székhellyel körjegyzőséget hoztak létre. 1991. január elsején a tizenkét község népességszáma 2419 fő volt, ebből öt községben már 100 fő alatt volt a lakosok száma. Sajnos 2001. január 1-jére a tizenkét...
 
    Bővebben...  

 
Kistérségi kapcsolatok 2002/1
  2009.11.30. Hozzászólások: 0  
Szerző: Farkasné dr. Simon Györgyi jegyző Lenti

Lenti az ország és Zala megye délnyugati részén, a szlovén, a horvát és az osztrák határ közelében fekvő kisváros. Népességszáma nem éri el a 9000 főt. Zala megye aprófalvas településszerkezetéből adódóan a város vonzáskörzetét 50 kistelepülés alkotja, amelynek együttes lakosságszáma közel 15 ezer fő. Az 50 kisebb-nagyobb település mindennapi életének irányítását 10 körjegyzőség segíti, közülük kettő 7-10 települését egyszerre. A város fejlettsége, fekvése, földrajzi helyzete, adottságai révén kiemelt szerepet tölt be a térség...
 
    Bővebben...  

 
Humánerőforrás-képzés 2002/1
  2009.11.30. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Tóth József főiskolai docens

Több évtizedes, közigazgatásban eltöltött gyakorlatomra, az önkormányzatoknál végzett könyvvizsgálói tapasztalataimra, és nem utolsósorban a jelenlegi gazdasági főiskolai oktatói meglátásaimra támaszkodva kísérlem meg kifejteni véleményemet a fenti témakörben. Általánosságban elmondható, hogy a mai társadalmi-gazdasági helyzet olyan változásokat, változtatásokat követel meg, ahol önmaguk számára is fontos munkát végző egyének, személyek megtalálják a helyüket egy olyan szervezetben, ahol szükségleteik kielégítésére lehetőségük...
 
    Bővebben...  

 
Az önkormányzat vagyongazdálkodása 2002/1
  2009.11.30. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Keserű Ákos jegyző Hévíz

A magyar önkormányzatok központi támogatása a rendszerváltás óta reálértékben 2/3-ára csökkent. A feszített költségvetési helyzetre az önkormányzatok a kiadásaik csökkentésével, saját bevételeik növelésével, illetőleg az ugyanezen időszakban kapott jelentős vagyon értékesítésével válaszoltak. Fentiek alapján kiemelt jelentősége van a vagyonnal való gazdálkodásnak, biztosítva ezzel a zavartalan működési feltételek és a megfelelő fejlesztési lehetőségek megteremtését. Hévíz Város Önkormányzata naprakész vagyonrendelettel...
 
    Bővebben...  

 
Az önkormányzat FIDESZ-frakciója védte a jegyzőt... 2002/1
  2009.11.30. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lencsés Károly

Annak érdekében, hogy állásából eltávolítsák, a fegyelmi eljárások során a jogállami normákat is következetesen semmibe vették – állítja Szikora Zsolt, Budapest-Zugló menesztett jegyzője. Az ilyen koncepciós ügyek szerinte alkalmasak arra, hogy a köztisztviselőket elbizonytalanítsák, hiszen a vizsgálatok üzenete egyértelmű: ha valakinek az érdekei úgy kívánják, az apparátus tagjait politikai megfontolásból bármikor feláldozhatják. Szikora Zsolt 1996 óta a Budapest-Zugló polgármesteri hivatal jegyzője, és eddig tevékenységét számos...
 
    Bővebben...  

 
Területi tervezés az Európai Unióban 2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nagy Annamária

Minden tudatos tevékenység, így a gazdaságfejlesztés egyik legfontosabb jellemzôje a tervszerűség. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a tervezés nem más, mint egy meghatározott cél vagy célcsoport elérése érdekében a múlt eredményeinek, a jelen helyzetnek a felmérése és elemzése, a jövôbeni célok és célhierarchia megfogalmazása, a célok elérését biztosító koncepció és az annak megvalósításához szükséges tennivalók és eszközök meghatározása. A megvalósítási programok az elkészített terven alapulnak, és eredményességüket a...
 
    Bővebben...  

 
Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet Szécsény Város jegyzôje2000/4
  2009.11.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet Szécsény Város jegyzôje – Tudjuk, hogy elkötelezte magát a közigazgatással, hogy is volt ez? – Már a középiskolás éveim alatt megfogalmazódott bennem, hogy a közigazgatásban szeretnék dolgozni, ezt valóra váltva már több mint 25 éve dolgozom ezen a pályán. A Közgazdasági Szakközépiskola elvégzése után a Nógrád Megyei Tanács VB. Egészségügyi Osztályán helyezkedtem el. Közben férjhez mentem. Zsuzsanna és Zoltán gyermekeim születése és a gyes után Endrefalva Községi Közös Tanácshoz kerültem...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK