Jegyző és Közigazgatás

A közigazgatás szakmai fóruma

  • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

    Birtokvédelem és bírósági mediáció

    XIX. évfolyam, 4. lapszám
    Szerző(k): Dr. Bisztriczki László, Dr. Hegedűs Ákos

    „Ne kövess el jogtalanságot és ne ítélj igazságtalanul, ne nézd a szegény személyét, s ne légy tekintettel a hatalmas arcára. Igazság szerint ítélj felebarátodnak.” (Lev. 19,15.) Birtokvédelmi alapvetés Az egyik legrégebbi jogintézmény a birtok és a birtokvédelem. Annak ellenére, hogy mindig voltak olyan felfogások, amelyek szerint az önálló birtokvédelemre nincs is szükség, mert a birtok…

  • Interjú

    GDPR – Áldás vagy átok?

    Adatvédelem, információbiztonság, adatbiztonság… Nemrégiben magyarországi aktualitást is kapott az adat- és információbiztonság: a szaksajtón kívül a bulvár is foglalkozott egy BKK-s incidenssel. Több hatóság vizsgálatot indított – némelyik saját indíttatásból, néhány konkrét felkérésre. Jegyző és Közigazgatás (J. K.): Hasonló esetekre számítani lehet az önkormányzati szektorban is? Jerabek György (J. Gy.): Igen. Az adatok megszerzésére irányuló…

  • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

    A földforgalmi rezsim kérdőjelei a bírósági joggyakorlat tükrében

    XIX. évfolyam, 4. lapszám
    Szerző(k): Dr. Valentényi-Szilágyi Bernadett, PhD

    Hazánkban a korábbi földforgalmi rezsimet a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény váltotta fel. Az új, földszerzést korlátozó szabályok megalkotása arra a tényre vezethető vissza, hogy 2014. május…

  • Cikkek / Közigazgatási reform

    Az Ákr. hatálya

    XIX. évfolyam, 4. lapszám
    Szerző(k): Dr. Hajas Barnabás

    A HVG-ORAC Kiadó hamarosan megjelenteti a közigazgatási eljárásjog két új kódexének, a 2018. január 1-jén hatályba lépő, az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) és a közigazgatási perrendtartásról (Kp.) szóló törvények kommentárjait. Ízelítőként az alábbi cikkünkben egy részletet adunk közre a kommentárból, melyben az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője, Dr. Hajas Barnabás az Ákr. 7–11. §-ait, tehát az Ákr….

  • Cikkek / Közigazgatási reform

    Az azonnali jogvédelem a Kp.-ben

    XIX. évfolyam, 4. lapszám
    Szerző(k): Mudráné dr. Láng Erzsébet

    A HVG-ORAC Kiadó hamarosan megjelenteti a közigazgatási eljárásjog két új kódexének, a 2018. január 1-jén hatályba lépő, az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) és a közigazgatási perrendtartásról (Kp.) szóló törvények kommentárjait. Ízelítőként az alábbi cikkünkben egy részletet adunk közre a kommentárból, melyben a Kúria bírónője, Mudráné dr. Láng Erzsébet a Kp. IX. fejezetének, az azonnali jogvédelemnek…

  • Cikkek / Közigazgatási reform

    Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás

    Jogtudományi Közlöny, 2017/6. szám
    Szerző(k): Hajas Barnabás dr.

    A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző…

  • Cikkek / Gazdálkodás - pénzügy

    Adósságrendezési eljárások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – az újabb „áldozat”: Szakoly Község Önkormányzata

    XIX. évfolyam, 2. lapszám
    Szerző(k): Gyirán Zoltán

    Csak nemrég indult az eljárás, mégis szeretném megvilágítani, mi is vezethetett a kényszerű megoldási alternatívához. Mindig is kíváncsi voltam egy-egy történés hátterére, összetevőire, s azok végső célját keresve megpróbáltam analizálni a pénzügyi-gazdasági jelenségeket, folyamatokat és eseményeket, eljutva az inszolvencia valószínűsíthető okaihoz. Ebben az esetben is egyfajta rankei kíváncsiság – „Wie es eigentlich geschehen?” – (ahogy…

  • Cikkek / E-közigazgatás

    Az önkormányzati ASP

    XIX. évfolyam, 2. lapszám
    Szerző(k): Kovács Róbert dr.

    Az önkormányzati munkatársaknak az elmúlt években egy új kifejezéssel, az önkormányzati ASP fogalmával kellett megismerkedniük, az önkormányzatok mintegy felénél pedig már a gyakorlati alkalmazást is meg kellett tanulni. Így hasznos megérteni, mi a lényege, a célja, miért kerül sor a bevezetésre, milyen előzményei vannak. A kiinduló pont az elektronikus közigazgatás helyzete. Jelentős szakadék választja el…

  • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

    A hatásvizsgálatok szerepe és „fontossága” a helyi jogalkotásban¹

    XIX. évfolyam, 1. lapszám
    Szerző(k): Tilk Péter dr.

    I. A megfelelő tartalmú jogszabályok megalkotásának egyik fontos előfeltétele, hogy a megalkotást megelőzze a korrekt előkészítés, aminek része a várható hatások felmérése, kalkulálása, azaz a hatásvizsgálatok elvégzése is. Ezek hiányában a jogalkotás kapkodóbb, gyorsabb, a tervezés hiánya miatt várhatóan több hibát hordozó, ezért valószínűsíthetően nem (vagy nem csak) a kívánt hatást elérő eredményt hoz. Ez…

  • Cikkek / E-közigazgatás

    A távoli ellenjegyzés létjogosultságáról

    XVIII. évfolyam, 6. lapszám
    Szerző(k): Molnár Péter dr.

    A pénzügyi ellenjegyzés szabályai Ahhoz, hogy érdemben foglalkozhassunk a fenti kérdéssel, okvetlenül át kell tekintenünk a pénzügyi ellenjegyzés intézményére vonatkozó alapvető jogszabályi rendelkezéseket. A pénzügyi ellenjegyzés mint a kötelezettségvállalási folyamat egyik lényegi mozzanata a költségvetés kiadási előirányzatainak végrehajtására irányuló aktusok alapvetően előzetes kontrollja. Tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:…

Előfizetés

Kategória

Feliratkozás hírlevélre

Könyvajánló

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@hvgorac.hu

Weboldal: hvgorac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu