Várossá lett Kemecse 2005/4

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Várossá lett Kemecse 2005/4

VII. évfolyam, 4. lapszám
Szerző(k):
Molnárné Ferkó Rita jegyző2005. július 1-jétől mi kemecsei lakosok büszkén mondhatjuk, hogy Kemecse városunk az Észak-Alföldi régió, ezen belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén Nyíregyházától 15 km-re északra, a Nyírség és a Rétköz határán található. Kemecse a 17 települést magába foglaló Ibrány-Nagyhalászi statisztikai kistérség legnagyobb múlttal rendelkező, harmadik legnagyobb lakosságszámú, egyik legdinamikusabban fejlődő települése.

A település lakosságának száma folyamatosan nő, a lakónépesség száma 5175 fő, ebből külterületi lakos 188 fő. Kemecse közigazgatási területén a népsűrűség a kistérség átlagos népsűrűségének másfélszerese.
Figyelembe véve a település mutatószámait, térségi szerepkörét, infrastrukturális fejlettségét és a szolgáltatások színvonalát, döntött úgy Kemecse Képviselőtestülete, hogy 2005. január 31-ig immár harmadik alkalommal újból kezdeményezi nagyközségének várossá nyilvánítását. A szakmai előkészületek során, a pályázati dokumentáció elkészítésénél az intézményvezetők, intézményi dolgozók, képviselők, civilszervezetek vezetői, orvosok, helyi vállalkozók és nem utolsósorban a lakosság apraja-nagyja összefogott a városi rang elnyeréséért.
Az elmúlt években elindult az a dinamikus fejlesztéseket magába foglaló koncepciók kidolgozása, amely arra irányult, hogy az önkormányzat képviselőtestülete az intézmények és a település fejlesztésénél, vagy azok racionalizálásánál minden körülményt figyelembe véve megteremtsék a várossá válás feltételet.
A történelmi múlt, a térségi szerepkör, a fejlődő infrastruktúra, a növekvő népesség, a kialakult intézményhálózat, a sokszínű arculat és kulturális tevékenység napjainkra városi képet mutatnak.
Intézményhálózat
Az egészségügyi alapellátás térségi jellegű az 1989 óta működik Egészségügyi Központ, ahol két háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, helyi labor, védőnői szolgálat kap helyet. Kiemelkedő a központi ügyeleti ellátás, 4 település lakosai számára biztosítjuk magas színvonalon a hétvégi és hétközi ügyeleti ellátást közösen a kemecsei mentőállomással. Rendszeresen  – heti 2 alkalommal – nőgyógyászati szakrendelést is itt kap helyt, melynek vonzáskörzete mind a 15 településre (Kótaj, Buj, Ibrány, Nagyhalász, Paszab, Tiszatelek, Dombrád, Beszterec, Vasmegyer, Demecser, Kék, Gégény, Pátroha, Gávavencsellő, Nyírbogdány) kiterjed, melyek a korábbi Szülőotthon működésének idején is Kemecséhez tartoztak.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatunk 1998 óta látja el a rászoruló, hátrányos helyzetű családok és gyermekek gondozását. Jó szakmai működésének köszönhetően, 2005-ben már társulás formájában 3 településsel együtt dolgoznak.
Büszkék vagyunk 1953-tól működő bölcsődénkre, ahol 3 csoportban, csoportonként 12 gyermek gondozását-nevelését biztosítjuk az ellátást igénylők számára. 2000-től a környékbeli településekről is fogadunk gyermekeket.
Az 1951 óta működő ás többször megújuló, napjainkban jelenleg 150 férőhelyes Napköziotthonos óvodánk és tagóvodája a település centrumában található. Működése során alapfeladatként határozta meg az egészséges életmód kialakítását, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítását, az értelmi nevelés és fejlesztés megvalósítását. Ugyanakkor jelentős szerepet szán a sajátos nevelési igényű gyermekek gondozására-nevelésre, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségű gyermekek nevelése érdekében a szülők hatékonyabb együttműködését valósítja meg akkor, amikor igyekszik bevonni őket az intézmény életébe, mindennapjaiba.
Az alapfokú oktatást-nevelést biztosító intézményünk az Arany János Általános Iskola, melynek épülete első ízben 1990-ben, majd másodízben 2003-ban újabb szárnnyal, könyvtárral majd egy 8 tantermes újabb szinttel gazdagodott. A nevelőtestület szakmai és módszertani felkészültségének köszönhető, hogy differenciált tanulóközösségekben folyhat a képességfejlesztés, tehetséggondozás és a felzárkóztatás.
A kötelező feladatellátás mellett iskolánk a szakmai továbbképzések színhelye, szaktantárgyi versenyeket rendez, ahol a Rétközi Iskolaszövetségbe tartozó iskolák tanulói mérhetik össze a tudásukat. Az önkormányzat közoktatási intézkedési terve tartalmazza, hogy megteremtve a középfokú szakképzés feltételeit, a térség  adottságaira épülő, speciális profilú szakiskolát létesít. Meghatározó immár városunk további szellemi és kulturális fejlődésében az az elképzelés, hogy az ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2005/2006. tanévtől kezdődően kihelyezett osztályban középiskolai felnőtt tagozatos képzést tervez Kemecsén.
A Répási Mihály Szociális Otthon, mely 1994 óta működik, tartós ápolás-gondozást nyújtó ellátást biztosít. Az otthon területi feladatokat is ellát, a környező településekről is fogad lakókat. Az intézmény 31 férőhellyel rendelkezik. Az otthon kereteiben gondoskodunk a bentlakásos ellátást nem igénylő, de szociális segítséget igénybevevők számára a házi segítségnyújtásról, szociális étkeztetésről, jelzőrendszeres gondozásról.
A teljesség igénye nélkül felsorolás szinten említem meg a kulturális területen magas színvonalon működő Könyvtár, a Mozi, a Művelődési Ház intézményeket.
A lakosság közbiztonságát, a több települést együttesen kiszolgáló Rendőrőrs vigyázza, együttműködve a helyi Polgárőr egyesülettel és Önkéntes Tűzoltósággal.
Polgármesteri Hivatal központi szerepét bizonyítja, hogy a lakossági igényeket teljes körűen kielégíti, a településen lakók elvárásainak megfelelően működik, koordináló munkájával a színes skálát mutató civil szervezetek és a lakosság kapcsolatát segíti elő. Célunk, hogy a városunk a központosítás terén további fejlesztéséket valósítson meg, így okmányirodát, gyámhivatalt, építésügyi hatóságot működtessünk, amelyek az itt élő és a környező települések lakóinak mindennapjaiban felmerülő problémáira talál megoldást.
A várossá válás folyamata tehát nem áll le, folytatódik. A településen élők szinte minden tagjára, intézményére, gazdasági szervezetére új és felelősségteljes feladat vár a megérdemelt és kivívott címhez méltóan mindennapi értékteremtő munkával tovább fejleszteni városunkat. Ebből a folyamatból Kemecse Város Polgármesteri Hivatala az ügyfélközpontú, szolgáltató közigazgatás megvalósításával veszi ki szerepét.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu