Jogalkotás-Jogalkalmazás Archívum - Page 10 of 15

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A települesi önkormányzatok köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos kötelezettségei

  XVII. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Madarász Hedvig dr.

  A települési önkormányzatok köznevelési feladatai jelentős mértékben lecsökkentek, illetve változtak 2013. január 1-jével, amikortól lényegében két területre szűkült a települési önkormányzatok kötelezettsége e téren: – az óvodai nevelésről való gondoskodásra és – egyes települési önkormányzatok esetében bizonyos köznevelési intézményi kör működtetésére. Jelen cikk keretében az ún. működtetési/üzemeltetési feladatokról lesz szó, a téma aktualitása okán.  …

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Önkormányzati szerepvállalás a helyi sportéletben – Köz- és felsőoktatásban működő sportegyesületek

  évfolyam, lapszám
  Szerző(k): Petruska Ferenc dr.

    1. Bevezető gondolatok A téma aktualitását az adja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2014. március 15-ei, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil Törvény) 2011. december 14-ei hatálybalépésével a sportegyesületek jogi szabályozása…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Megreformált birtokvédelem?

  XVII. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Bisztriczki László dr.

  Bevezetés A kettősség több évtizedes: a polgári jogi alapokon nyugvó possessorius birtokvédelmet egy közigazgatási hatóság (jegyző) szolgáltatja közigazgatási eljárási szabályok segítségével. A Korm. rendelet joghézag-kitöltő szerepe1 köztudott, a – mindössze hét szakaszból álló – jogszabály egyetlen gyakorlati érdeme, hogy deklarálta: a Ket. bizonyos kivételekkel alkalmazható és alkalmazandó a birtokvédelmi eljárás lefolytatása során. Emellett azonban az…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Társasházak törvényességi felügyelete a gyakorlatban

  XVII. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Kasza Mónika dr.

  „MINDEN KEZDET NEHÉZ … ÉS A FOLYTATÁS SEM MINDIG KÖNNYŰ!” (A törvényességi felügyelet egy gyakorló jogalkalmazó szemüvegén át.) 1. Gyakori kérdések a törvényességi felügyeleti jogkör alkalmazása során A jegyzőt, és még inkább azt a szerencsés (vagy inkább szerencsétlen?) köztisztviselőt, mint amilyen jómagam is, aki a jegyző nevében ezt a feladatot ellátja – mondhatni – váratlanul…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Summarium a társasházak törvényességi felügyeletéről

  XVI. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Mitták Tünde dr.

  A jegyzők társasházak felett gyakorolt törvényességi felügyeleti jogkörével kapcsolatban kialakult – szakmai – társadalmi párbeszéd, avagy a 2014. év tapasztalataiból kiindulva útban a 2015. év jogalkotásához A Jegyző és Közigazgatás című szakmai lap a 2014. évben is igyekezett olyan közérdekű témákat, a gyakorlatban jelentkező problémaköröket feldolgozni, amelyek a leginkább foglalkoztatják a jogalkalmazókat és hatékonyan segíthetik…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Az adók módjára behajtandó köztartozások a közigazgatási szervek tükrében

  XVI. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Vida Mária dr.

  Az adók módjára behajtandó köztartozás olyan sajátos jogintézmény, amely nem adó, mégis úgy kezelendő, mintha adó lenne, de speciális szabályok vonatkoznak rá. Épp a speciális mivoltából adódóan a jogalkalmazók – időnként – nehezen igazodnak el azok között a jogszabályok között, amelyek irányadóak. Nem segít(ett) az eligazodásban a 2012. január 1-jétől hatályba lépett új Áht. –…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Az egészségügyi alapellátás szereplői

  XVI. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Ágics Viktória dr.

  Gondolatok a háziorvosi körzetekben alapellátást végző egészségügyi szolgáltatók és a feladat ellátásáért felelős helyi önkormányzatok együttműködési kötelezettségéről A magyar egészségügyi modell első szintjén elhelyezkedő alapellátás nyújtását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja a helyi önkormányzatok, a fővárosban a Mötv. 23. § (5) bekezdés 9….

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Alapító okiratot, SZMSZ-t kérem ellenőrzésre felmutatni!

  XVI. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Mezey Nándor Lajos dr.

  A társasházak jegyzői hatáskörbe utalt törvényességi felügyeletének területét számos cikkel igyekeztünk megismertetni Olvasóinkkal az év folyamán. Most ismételten egy újabb nézőpontból szemléltetjük a jellemző problémákat. Bevezetés „Magyarországon az épülettípusok között az 1-3 lakásosak dominálnak: családi házban, illetve hagyományos parasztházban található a lakások csaknem kétharmada.”[1] „Magyarországon a négy és annál több lakásos épületekben található lakások nagy többsége…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Néhány gondolat a szociális temetésre vonatkozó szabályok alkalmazásáról

  XVI. évfolyam, 4 lapszám
  Szerző(k): Mitták Tünde dr.

  Az elmúlt időszakban több jelzés és kezdeményezés érkezett hozzánk, hogy a Jegyző és Közigazgatás foglalkozzon a szociális temetés új jogintézményével. Ennek eleget téve adjuk közre állandó szerzőnk, szerkesztőbizottsági tagunk írását. A szociális temetésre vonatkozó új jogszabályok (hatálybalépés előtt!) A szociális temetés mint fogalom bevezetéséről első ízben a főszabályként 2013. november 1-jén hatályba lépő, a temetőkről…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A mezőgazdasági őstermelők mint a helyi iparűzési adó (lehetséges) alanyai

  XVI. évfolyam, 4 lapszám
  Szerző(k): Kóródi-Juhász Zsolt dr.

  Az önkormányzatok utóbbi években megújult finanszírozási rendszerében – melynek kifejtésére a téma terjedelme miatt jelen írásomban nem vállalkozom – fontos szerepe van a helyi és átengedett adóknak. Az új támogatási rendszer alapvetően arra sarkallja az önkormányzatot – ha ezt eddig nem tette meg –, hogy vessen ki helyi adó(ka)t, továbbá az iparűzési adó tekintetében –…

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu