Jogalkotás-Jogalkalmazás Archívum - Page 9 of 14

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Az üzletek éjszakai zárva tartásának önkormányzati szabályozási lehetőségeiről

  XVII. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Mohos Gábor dr., Tilk Péter dr.

    A jelen anyagban tárgyalt, az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével összefüggő helyi szabályozási lehetőséget a Kertv. 6. § (4) bekezdése tartalmazza, melynek 2013. augusztus 1-jétől hatályos szövege ekként rendelkezett: „A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete – a helyi sajátosságok figyelembevételével – rendeletben szabályozhatja a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét…”….

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Módosult az információbiztonsági törvény – első benyomások

  XVII. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Misák István

  A legfontosabb változásokat Misák István információbiztonsági tanácsadó foglalja össze. Az Országgyűlés az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXX. törvény elfogadásával módosította az információbiztonsági törvényt. A módosítások 2015. július 16-án léptek hatályba. Az információbiztonsági törvény felülvizsgálatával párhuzamosan a Kormány,…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A funkciók szerinti tervezés megjelenése az önkormányzatok életében I.

  XVII. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Mogyorósi Sándor dr.

    1. A tervezés szükségessége A helyi önkormányzatok (települési és megyei önkormányzatok) feladataikat – hasonlóan más tudatosan működő piaci típusú szervezetekhez – különböző időtartamú tervek, programok alapján látják vagy láthatják el. A helyi önkormányzatok az államszervezet részét alkotják, azaz tevékenységük részben közhatalmi feladatok ellátásából áll, részben pedig az állami gondoskodás utolsó fázisai. Éppen ez a…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Még mindig a társasházak törvényességi felügyeletéről – a jegyzői joggyakorlat oldaláról

  XVII. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Mogyorósi Sándor dr.

    1. Előzmények A Jegyző és Közigazgatásban a cikkek szerzői már alaposan feldolgozták a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Thtv.) 27/A. §-a körüli problémakört. Így sor került már a történeti előzmények, az értelmezési problémák, a hiányok bemutatására, és számos javaslat megfogalmazására is (például: hatáskör-telepítés, eljárási szabályok megalkotása). Sőt már az egyes gyakorlati…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  „Nesze semmi, fogd meg jól!”

  XVII. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Kasza Mónika dr.

  2015. március idusán lépett hatályba a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kszvmtv.), majd néhány nappal később a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezési feltételeiről szóló 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. I.), amelyeknek az értelmezése és – főként a többi, a…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A települesi önkormányzatok köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos kötelezettségei

  XVII. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Madarász Hedvig dr.

  A települési önkormányzatok köznevelési feladatai jelentős mértékben lecsökkentek, illetve változtak 2013. január 1-jével, amikortól lényegében két területre szűkült a települési önkormányzatok kötelezettsége e téren: – az óvodai nevelésről való gondoskodásra és – egyes települési önkormányzatok esetében bizonyos köznevelési intézményi kör működtetésére. Jelen cikk keretében az ún. működtetési/üzemeltetési feladatokról lesz szó, a téma aktualitása okán.  …

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Önkormányzati szerepvállalás a helyi sportéletben – Köz- és felsőoktatásban működő sportegyesületek

  évfolyam, lapszám
  Szerző(k): Petruska Ferenc dr.

    1. Bevezető gondolatok A téma aktualitását az adja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2014. március 15-ei, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil Törvény) 2011. december 14-ei hatálybalépésével a sportegyesületek jogi szabályozása…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Megreformált birtokvédelem?

  XVII. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Bisztriczki László dr.

  Bevezetés A kettősség több évtizedes: a polgári jogi alapokon nyugvó possessorius birtokvédelmet egy közigazgatási hatóság (jegyző) szolgáltatja közigazgatási eljárási szabályok segítségével. A Korm. rendelet joghézag-kitöltő szerepe1 köztudott, a – mindössze hét szakaszból álló – jogszabály egyetlen gyakorlati érdeme, hogy deklarálta: a Ket. bizonyos kivételekkel alkalmazható és alkalmazandó a birtokvédelmi eljárás lefolytatása során. Emellett azonban az…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Társasházak törvényességi felügyelete a gyakorlatban

  XVII. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Kasza Mónika dr.

  „MINDEN KEZDET NEHÉZ … ÉS A FOLYTATÁS SEM MINDIG KÖNNYŰ!” (A törvényességi felügyelet egy gyakorló jogalkalmazó szemüvegén át.) 1. Gyakori kérdések a törvényességi felügyeleti jogkör alkalmazása során A jegyzőt, és még inkább azt a szerencsés (vagy inkább szerencsétlen?) köztisztviselőt, mint amilyen jómagam is, aki a jegyző nevében ezt a feladatot ellátja – mondhatni – váratlanul…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Summarium a társasházak törvényességi felügyeletéről

  XVI. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Mitták Tünde dr.

  A jegyzők társasházak felett gyakorolt törvényességi felügyeleti jogkörével kapcsolatban kialakult – szakmai – társadalmi párbeszéd, avagy a 2014. év tapasztalataiból kiindulva útban a 2015. év jogalkotásához A Jegyző és Közigazgatás című szakmai lap a 2014. évben is igyekezett olyan közérdekű témákat, a gyakorlatban jelentkező problémaköröket feldolgozni, amelyek a leginkább foglalkoztatják a jogalkalmazókat és hatékonyan segíthetik…

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu