Jogalkotás-Jogalkalmazás Archívum - Page 11 of 13

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Az új információbiztonsági törvény rendelkezései és azok értelmezése

  XV. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Misák István

  Misák István, informatikai biztonsági tanácsadó, a 2013. július 1-jén hatályba lépett Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (továbbiakban: Ibtv.) által meghatározott szűk határidős feladatokra kívánja felhívni a figyelmet. Egyes kötelezettségek végrehajtása azonnal megkezdhető, a jogszabály azonban számos egyéb feladatra későbbi határidőt állapít meg. Ezekről a cikk folytatásában, a Jegyző…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A helyi adóztatás vizsgálata a jogharmonizáció oldaláról

  XV. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Bokros Andrea dr.

  Napjainkban az önkormányzati alrendszer gazdálkodásának újragondolása és újraszabályozása zajlik. A változó jogszabályi környezetben érdemesnek találtuk átvizsgálni a helyi adóztatás kérdéskörét a jogharmonizáció oldaláról, mivel az EU-s követelményeknek való megfelelés a szabályozás stabil sarokpontjait jelenti. Írásunk első részében az állami támogatások kérdéskörét vesszük górcső alá. Jogharmonizáció az a jogalkotási folyamat, amely lehetővé teszi, hogy két jogrendszer…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Az új szabálysértési törvény első éve – az ügyészi tevékenység szabálysértési jogterületen

  XV. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Fehér Szilárd dr.

  2012. április 15-én hatályba lépett a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló új 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.), és megjelentek a törvény végrehajtásához feltétlen szükséges egyéb jogszabályok. Maga a Szabs.tv. is számos módosításon van túl, s folyamatban van első jelentősebb (novelláris) változtatása is. A jogalkotó is nyomon követi tehát…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A rakpart törvényről

  XV. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Illés Henrietta dr.

  Az elmúlt év vége törvényhozási terméke az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény – a továbbiakban: rakpart törvény -, amelynek köszönhetően egyes ingatlanok és a hozzájuk tartozó infrastruktúra ingyenesen a fővárosi önkormányzat használatába került.   A törvény 1. § (1) bekezdése értelmében a…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Egy látszólag egyszerű ügy…

  XV. évfolyam, lapszám
  Szerző(k): Ottlakán Beatrix

  Egy látszólag egyszerű, komplikációk nélküli átalakulási időszak végére, négy polgármester és egy jegyző a székében hátradőlve készül az új helyi közigazgatási rendszer indulására. A testületek felhatalmazása alapján, 2012. december végén aláírta Szilsárkány, Bogyoszló, Potyond és Dör polgármestere a minden résztvevő számára előnyös, új közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodását. Ennek feltételeként elfogadták az új szervezet…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Egy írásjel kontra törvényesség

  XIV. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Varga Szilvia dr.

  „Ádám: Oh jaj, ne tréfálj! – Hát egy i miatt is Mehetni ily elszántan a halálba? – Mi akkor a magasztos, nagyszerű?”                    (Madách: Az ember tragédiája) A fenti idézet is emlékeztet rá, milyen bonyodalmak adódhatnak egy betűből, esetünkben pedig milyen bonyodalmat okozhat egy írásjel, melyre egy…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Polgármesterek és jegyzők a vádlottak padján

  XIV. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Hőrich Ferenc dr.

  „Az ügyvéd feladata az igazság szolgálata, és azok érdekeinek érvényesítése, akik jogainak és szabadságának biztosításával és védelmével megbízták…”   [Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzat mellékletének preambuluma] Amikor kinyitjuk a napilapokat, lépten-nyomon olyan tudósításokba botlunk, amelyek arról szólnak, hogy egy adott önkormányzat polgármestere, települési képviselője vagy jegyzője ellen büntetőeljárás folyik….

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás változásai

  XIV. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Belügyminisztérium

  Az önkormányzati rendszer megújításának lényeges eleme a társulási rendszer átalakítása. A változtatás célja és lényege a rendszer egyszerűsítése, áttekinthetővé, rugalmasabbá, hatékonyabbá tétele.   Jogszabályi háttér: január 1-jén hatályba lépett: Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont /szabad társulás elve/ Alaptörvény 34. cikk (2) bekezdés /”kötelező társulás” lehetősége/ január 1-jén hatályát veszti: A helyi önkormányzatok társulásairól…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A közös önkormányzati hivatal létrehozásának egyes problematikus szabályai

  XIV. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Tilk Péter dr.

  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84-86. §-ai rendezik a közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos kérdéseket. E szabályok 2013. január 1-jén lépnek hatályba. Ezzel együtt már most több kérdés is felmerül ezekkel az előírásokkal kapcsolatban. Ezek közül a Jegyző és Közigazgatás 2012/2. számában dr. Slánicz Katalin a „Körjegyzőség kontra közös…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A közigazgatási jogász és az építésügyi igazgatás esete

  XIV. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Kiss Árpád dr.

  A jogász szakképzettségű személy alkalmazását indokolja, hogy az építésügy és egyéb más területen is a hatáskör átruházása esetében a döntésre felhatalmazott személy a jegyző nevében és megbízásából hoz, hozhat döntést. Magyarország Kormánya sajnos nem egyedi esetként alig több mint három hónappal a megalkotását (2012. március 17.) követően már módosította a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló…

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu